Chiều ngày 10 tháng 01 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quản lý nhà nước ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Ông Lê Tuấn Quốc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

1280x623

Ông Lê Tuấn Quốc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu tại Hội nghị

Năm 2019, công tác quản lý Nhà nước về Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác đo đạc bản đồ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân. Đến nay, tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 98,60% . Trong đó: Diện tích đất đã cấp cho các tổ chức đạt 99,25 % và diện tích đất đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân đạt 98,17%. Đồng thời công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được Sở chỉ đạo và thực thực chặt chẽ theo quy định của pháp luật.

            Toàn cảnh Hội nghị

Trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu tỉnh phê duyệt kết quả quản lý và khai thác quỹ đất công toàn tỉnh tại Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 10/10/2019. Qua đó, đã xác định toàn tỉnh có 10,414.19 ha đất công. Căn cứ danh mục quỹ đất công, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3224/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 phân cấp cho các Sở, ngành, địa phương quản lý và khai thác hiệu quả quỹ đất công. Đây là lần đầu tiên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xác định được toàn bộ quỹ đất công, đồng thời cũng là một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước đã xác định được quỹ đất công cho toàn tỉnh.

Về công tác cải cách hành chính, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có những bước tiến cắt giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp với việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết theo hình thức trực tuyến và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 15/11/2019 Văn phòng đăng ký đất đai đã tiếp nhận và trả kết quả qua Bưu chính công ích là 24.912 hồ sơ.

Trong công tác bảo vệ môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường, đã tăng cường đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi: Trung tâm điều hành tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động của 24 cơ sở và 06 trạm quan trắc nước mặt tự động. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục thực hiện mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác quan trắc tài nguyên và môi trường.

Trong ứng dụng Công nghệ thông tin, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành 02 ứng dụng trên thiết bị di động (App) bao gồm: App công bố Quy hoạch sử dụng đất cấp Tỉnh, tra cứu thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Phần mềm kết quả dự án quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh được kết xuất thành bản đồ. Bên cạnh đó cũng đã hoàn thành dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành, bao gồm: (1) Phần mềm và Cơ sở dữ liệu Kho tư liệu ngành đã cập nhật được 9.531 h sơ, phn mm đã cấp quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi cục Quản lý đất đai để khai thác hồ sơ phục vụ công tác chuyên môn. (2) Cổng thông tin cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường cung cấp các dịch vụ dữ liệu cho các hệ thống khác khai thác và sử dụng theo các quy định. (3) Phần mềm và Cơ sở dữ liệu Tài nguyên nước, Tài nguyên khoáng sản, Môi trường, Thanh tra đã đưa vào vận hành giúp cho các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tra cứu thông tin phục vụ công tác quản lý không giới hạn không gian và thời gian.

                             Ông Lê Ngọc Linh – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát biểu tại Hội nghị                

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Lê Ngọc Linh – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết: Nhằm quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, phát huy nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội, trong năm 2020 ngành Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ xây dựng, hoàn thiện các chính sách, pháp luật; kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực quản lý; phát triển khoa học công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường phân cấp quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính; kịp thời tháo gỡ, tìm nguyên nhân để khắc phục hạn chế yếu kém, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý ngành Tài nguyên và Môi trường.

Đồng thời trong năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phấn đấu đạt được cơ bản giải quyết xong các dự toán còn vướng mắc về thủ tục đất đai phức tạp kéo dài; hoàn thành kế hoạch đấu giá đất năm 2020; tăng cường nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Song song đó, Sở sẽ thực hiện kế hoạch, lộ trình chuyển đổi mô hình chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt sang sử dụng công nghệ đốt, tái chế, thu hồi năng lượng; bảo vệ nghiêm ngặt nguồn nước sản xuất và sinh hoạt, tăng cường công tác bảo vệ hồ chứa nước; cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn năm 2020 – 2030, tầm nhìn đến năm 2035 và thực hiện dự án đánh giá khí hậu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

                  Ông Lê Ngọc Linh – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Lê Tuấn Quốc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đánh giá cao những kết quả đạt được có hướng chuyển biến tích cực của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong năm 2019. Bên cạnh đó, cũng đề nghị ngành Tài nguyên và Môi trường cần chủ động thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2020 đúng theo kế hoạch đã đặt ra và tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng quỹ đất Nhà nước quản lý; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án còn vướng mắc về thủ tục đất đai phức tạp, kéo dài; thực hiện các giải pháp khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường. Tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về khai thác khoáng sản; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép.


 Ông Lê Tuấn Quốc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao bằng khen cho các Tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc 

Kết thúc Hội nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức trao tặng bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc và các tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc trong công tác từ năm 2018 - 2019.

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Như Nguyệt
Nguồn tin:Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu