Căn cứ Quyết định số 3036/QĐ - UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất có diện tích 20.040,1m2 đất tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ Căn cứ Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc đấu giá quyền sử dụng đất khu đất có diện tích 20.040,1m2 đất tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ

1280x623

(Phiên đấu giá ngày 20/01/2020)

Căn cứ Quyết định số 2990/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc sửa đổi, bổ sung phương án đấu giá và quyết định đấu giá khu đất có diện tích 20.040,1m2 đất tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ;

Căn cứ Quyết định số 3424/QĐ – UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khu đất có diện tích 20.040,1m2 đất tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ;

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 28/19/HĐ.ĐGTS ngày 23/12/2019 được ký kết giữa Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với Chi nhánh Công Ty Đấu Giá Hợp Danh Sông Hậu tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

 Căn cứ quyết định số 453/QĐ – UBND ngày 04/3/2020 của UBND tỉnh về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng  khu đất 20.040,1m2 đất tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ;

Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 01 năm 2020 tại Hội trường khách sạn Công Đoàn (tầng 1), địa chỉ: Số 4 Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Chi nhánh Công Ty Đấu Giá Hợp Danh Sông Hậu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức đấu giá tài sản:

1. Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng 20.040,1 m2 đất tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cụ thể như sau:

- Diện tích và nguồn gốc:

+ Diện tích khu đất: 20.040,1m2.

+ Nguồn gốc: Do UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất quản lý, lập phương án đấu giá tại Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 10/3/2016.

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 64.879.110.000 đồng

(Bằng chữ: Sáu mươi bốn tỷ, tám trăm bảy mươi chín triệu, một trăm mười ngàn đồng chẵn).

2. Người tham gia đấu giá: Có 03 tổ chức/cá nhân tham gia đấu giá cụ thể:

2.1. CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

 Địa chỉ: 422 Đường Đào Trí, Khu phố 1, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM

 Số điện thoại: (08) 3773.2222                                           - Fax: (08) 37738908         

 Mã số doanh nghiệp: 3500382994

 Người đại diện theo pháp luật: Ông   NGUYỄN VĂN ĐẠT     - Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.

Bên được ủy quyền:

- Ông: Bùi Quang Anh Vũ                                   - Chức vụ: Phó tổng giám đốc

- Sinh ngày: 04/11/1975

- CCCD số: 079075003018 do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 20/07/2018.

(Theo giấy ủy quyền số 02/2020/UQ/PĐ-ĐT ngày 10/01/2020 của Ông Nguyễn Văn Đạt)

2.2. CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở QUẢNG NINH

Địa chỉ: Km5 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

Số điện thoại: 0203.3835787                                        

Mã số doanh nghiệp: 5700476354

Người đại diện theo pháp luật:          Ông Nguyễn Long Giang           - Chức danh:Giám đốc

Bên được ủy quyền:

Ông Hồ Minh Trí                              - Chức vụ: Cán bộ

Sinh ngày: 21/10/1971

CCCD số: 031071001878  do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 14/03/2016.

( Theo giấy ủy quyền ngày 10/01/2020 của Ông Nguyễn Long Giang)

2.3. TRẦN NGỌC BÍCH

Sinh ngày: 14/11/1984

CCCD số: 079184013341                          - Cấp ngày: 09/04/2019

Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ: 169/23 Chu Văn An, Phường 12, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Bên được ủy quyền:

Ông: Vũ Anh Tuấn

Sinh ngày: 29/09/1978

CMND số: 024636486 do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 17/10/2006.

(Theo giấy ủy quyền của Bà Trần Ngọc Bích)

3. Phương thức, hình thức đấu giá và bước giá áp dụng cho cuộc đấu giá:

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (không hạn chế số vòng). Khách hàng trúng đấu giá là khách hàng có giá trả cao nhất.

Trong trường hợp giá trả cao nhất được công bố thấp hơn so với giá khởi điểm thì cuộc đấu giá coi như không thành.

- Bước giá áp dụng cho mỗi lần (vòng) trả giá:2.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ đồng ) được áp dụng từ lần (vòng) trả giá thứ 2 (hai) trở đi (căn cứ khoản 1, điều 5 Luật Đấu giá tài sản).

Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần (vòng) trả giá sau so với lần (vòng) trả giá trước liền kề.

4. Kết quả trả giá như sau;

4.1. Tại vòng đấu thứ 14:

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt xin không tiếp tục tham gia trả giá .

Hình ảnh kiểm phiếu vòng thứ 14

4.2. Căn cứ quy định của pháp luật về đấu giá tài sản đấu giá viên công bố Người trúng đấu giá:

Bà TRẦN NGỌC BÍCH

Sinh ngày: 14/11/1984

CCCD số: 079184013341                          - Cấp ngày: 09/04/2019

Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ: 169/23 Chu Văn An, Phường 12, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Bên được ủy quyền:

Ông: Vũ Anh Tuấn

Sinh ngày: 29/09/1978

CMND số: 024636486 do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 17/10/2006.

(Theo giấy ủy quyền của Bà Trần Ngọc Bích)

4.3. Giá trúng đấu giá: 170.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tỷ đồng chẵn).

Tác giả bài viết:
Nguồn tin:Trung tâm Phát triển Quỹ đất