Thực hiện Quy định tại Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xây dựng phần mềm giám sát khai thác, sử dụng Tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

1280x623

Chuyên viên STNMT khảo sát, hướng dẫn doanh nghiệp kết nối hệ thống

Ngày 31/12/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có văn bản gửi các cơ sở được cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước về việc thực hiện giám sát khai thác, sử dụng Tài nguyên nước theo quy định tại Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT.

Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động đầu tư, lắp đặt thiết bị thu nhận và lưu trữ dữ liệu giám sát tự động tại các giếng khai thác. Tuy nhiên, việc kết nối dữ liệu và truyền nhận còn một số khó khăn, vướng mắc. Để giải quyết vấn đề của doanh nghiệp, ngày 31/7/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức khảo sát thực tế tình hình thực hiện hệ thống giám sát công trình khai thác nước dưới đất của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ nhằm mục đích xác nhận việc hoàn thành kết nối dữ liệu về hệ thống giám sát khai thác, sử dụng Tài nguyên nước của Sở theo quy định.

Theo quy định tại Điều 16, Thông tư 47/2017/TT-BTNMT:

“Điều 16. Trách nhiệm của cơ sở khai thác, sử dụng tài nguyên nước

1. Đầu tư, lắp đặt, quản lý, vận hành thiết bị giám sát tại công trình đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) nơi đặt công trình về kết quả đầu tư, lắp đặt thiết bị.

2. Kết nối và cung cấp dữ liệu giám sát thường xuyên, liên tục và định kỳ vào hệ thống giám sát theo quy định của Thông tư này.

3. Lưu trữ, cung cấp thông tin, dữ liệu giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước của mình để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra hoặc khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Do đó, trong quá trình thực hiện quy định, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các doanh nghiệp liên hệ trực tiếp về sở Tài nguyên và Môi trường để được hỗ trợ. Thông tin liên hệ:

- Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thủy văn: 0254 35 32236;

- Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường: 0254 37 12345;

Tác giả bài viết: Đặng Cao Kỳ
Nguồn tin:Sở Tài nguyên và Môi trường