Dịch bệnh Covid-19 trên thế giới đang chuyển qua giai đoạn mới diễn ra phức tạp và “đặc biệt nguy hiểm”. Tại Việt Nam, dịch Covid-19 đang có dấu hiệu bùng phát trở lại trong cộng đồng.

1280x623

Trước tình hình diễn biết hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngày 10/8/2020 UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có văn bản “HỎA TỐC” gửi Thành viên BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Các Hội, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Các Doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, internet, truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone trong phòng, chống Covid-19.

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường giao Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường triển khai hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone và ứng dụng Ncovi đến toàn thể các cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Sở, đồng thời tuyên truyền mọi người cài đặt ứng dụng trên trang thông tin điện tử của Sở.

Ý thức trách nhiệm cộng đồng trong công cuộc phòng, chống dịch Covid-19, tính đến ngày 14/8/2020, 100% các cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở đã cài đặt ứng dụng Bluezone và Ncovi, đồng thời, mọi người đã tuyên truyền nâng cao ý thức về nguy hiểm của chủng virus Covid-19 và nâng cao ý thức dự phòng, vận động người thân, gia đình cài đặt và sử dụng ứng dụng.

Hình ảnh tại màn hình tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tại Sở TNMT

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tuyên truyền các hình thức, phòng chống dịch bằng nhiều hình thức khác như treo poster, dãn cách giữa các bàn làm việc tại cơ quan, thực hiện kiểm tra thân nhiệt, trang bị nước rửa tay khi đến làm việc tại Sở.

Dán Potser tại hành lang, thang máy nơi làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tác giả bài viết: ĐCK
Nguồn tin:Sở Tài nguyên và Môi trường