1280x623

“Diện tích 11.460,4m2 đất tại phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.

Tác giả bài viết: Trung tâm Phát triển Quỹ đất Tài nguyên và Môi trường
Nguồn tin: