ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Quyết định thành lập: 3059/QĐ-UBND
Ngày quyết định: 15/12/2015
Giám đốc: Nguyễn Văn Quyết - SĐT: 0975.334.987
Phó Giám đốc: Đỗ Hồng Duy Thức - SĐT: 0913.693.307
Phó Giám đốc: Tạ Thành Cừ - SĐT: 0913.646.600
Điện thoại: 0254.3597.956
Email: ttkttnmt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
Địa chỉ: 33 Ba Cu, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại cơ quan: 0254.3858.805

1. Vị trí, chức năng:

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tổ chức các hoạt động tư vấn, dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường gồm: đo đạc bản đồ; lập quy hoạch, kế hoạch; xây dựng cơ sở dữ liệu; hệ thống thông tin và thực hiện các dịch vụ khác về tài nguyên và môi trường.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Về đo đạc bản đồ:

- Khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật dự toán công trình đo đạc và bản đồ.

- Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính các tỷ lệ.

- Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình các tỷ lệ theo quy định.

- Đo vẽ, thành lập bản đồ địa giới hành chính các cấp.

- Thành lập bản đồ chuyên đề, chuyên ngành (trên giấy và bản đồ điện tử).

- Khảo sát, đo đạc công trình.

b) Thực hiện các hoạt động dịch vụ về đất đai:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định của pháp luật.

- Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đơn vị hành chính.

- Kê khai, thống kê, kểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

- Xác định giá đất, định giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật; Điều tra, khảo sát, thống kê giá các loại đất và xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất.

- Lập kế hoạch và thiết kế nông nghiệp nông thôn theo quy định của pháp luật; Điều tra, đánh giá đất đai, điều tra nông hoá thổ nhưỡng, phân hạng đất.

c) Thực hiện các hoạt động dịch vụ về môi trường:

- Lập và trình duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

- Lập báo cáo giám sát môi trường, lập thủ tục xin cấp phép chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường và các giấy phép liên quan đến chất thải nguy hại.

d) Tổ chức nghiên cứu các đề tài liên quan đến lĩnh vực hoạt động của đơn vị.

đ) Được ký kết hợp đồng làm dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

e) Quản lý viên chức, người lao động, tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định về lĩnh vực công tác được giao.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh giao.

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


Nguyễn Văn Quyết
Giám đốc
0254.3818.152
0975.334.987
Đỗ Hồng Duy Thức
Phó Giám đốc
0254.3597.956
0913.693.307
Tạ Thành Cừ
Phó Giám đốc
0913.646.600