TIN TỨC SỰ KIỆN

 • 12/12/2022 11:23:11

  Công bố các nền tảng số tập trung thúc đẩy sử dụng trên địa bàn tỉnh trong năm 2022

  Căn cứ Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia; Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Văn bản công bố các nền tảng số tập trung thúc đẩy sử dụng trên địa bàn tỉnh trong năm 2022. Theo đó, có 03 nền tảng số tập trung thúc đẩy sử dụng trên địa bàn tỉnh trong năm 2022, cụ thể như sau: (1) Nền tảng Trung tâm giám sát điều hành thông minh-IOC; (2) Nền tảng sàn thương mại điện tử phục vụ phát triển kinh tế số; (3) Nền tảng thanh toán số phục vụ phát triển Xã hội số.
 • 04/10/2022 17:43:06

  TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ

  Ngày 30 tháng 9 năm 2022, UBND tỉnh ban hành Văn bản 11365/UBND-VP chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số (ngày 10/10) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022.
 • 16/08/2022 11:32:05

  Sở Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền, lan tỏa Cuộc thi Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia

  Ngày 22/7/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức phát động Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia – Viet Solutions” năm 2022. Cuộc thi được tổ chức từ tháng 7/2022 đến tháng 10/2022 nhằm tìm kiếm, công bố các bài toán và các giải pháp xuất sắc về chuyển đổi số Việt Nam ở các ngành, lĩnh vực, địa phương, doanh nghiệp và trong cộng đồng.
 • 06/04/2022 15:57:11

  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tham gia phối hợp Viện Chính sách công thực hiện khảo sát thực trạng chuyển đổi số

  Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2257/UBND-VP ngày 25/02/2022 về chủ trương khảo sát thực trạng chuyển đổi số tại tỉnh. Chiều ngày 23/3/2022, đại điện Sở Tài nguyên và Môi trường – Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc cùng với Viện Chính sách công thực hiện khảo sát thực trạng chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 • 27/11/2021 15:22:39

  Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  Năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của người đứng đầu đơn vị trong việc tổ chức, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong đơn vị; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Sở. Tuyên truyền, phổ biến thực hiện kế hoạch chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường theo phương châm “4 không, 1 có”: “làm việc không giấy tờ, hội họp không tập trung; dịch vụ công không gặp mặt; thanh toán không dùng tiền mặt và có số hóa thông tin, dữ liệu”.
 • 06/10/2021 14:35:24

  Sở Tài nguyên và Môi trường tích cực bồi dưỡng, tăng cường học tập để nâng cao các kiến thức về chuyển đổi số ngành

  Chuyển đổi số, bắt đầu từ những đột phá công nghệ số, nhưng chuyển đổi số không chỉ là công nghệ số, mà quan trọng hơn, chuyển đổi số là tiếp nhận cái mới, là cuộc cách mạng về tư duy, nhận thức, thể chế, chính sách nhiều hơn là một cuộc cách mạng về công nghệ. Khó khăn lớn nhất của chuyển đổi số là thay đổi thói quen. Thách thức lớn nhất của chuyển đổi số là có nhận thức đúng. Chính vì vậy, việc nâng cao nhận thức về chuyển đổi số là rất cần thiết.
 • 15/03/2021 00:00:00

  Tuyên truyền Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2021

  Với mục tiêu bắt nhịp xu hướng số, hướng tới xây dựng nền hành chính điện tử, ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý. Ngày 12 tháng 3 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-STNMT về việc thực hiện chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2021.