TIN TỨC SỰ KIỆN

  • 27/11/2021 03:11

    Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

    Năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của người đứng đầu đơn vị trong việc tổ chức, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong đơn vị; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Sở. Tuyên truyền, phổ biến thực hiện kế hoạch chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường theo phương châm “4 không, 1 có”: “làm việc không giấy tờ, hội họp không tập trung; dịch vụ công không gặp mặt; thanh toán không dùng tiền mặt và có số hóa thông tin, dữ liệu”.
  • 06/10/2021 02:10

    Sở Tài nguyên và Môi trường tích cực bồi dưỡng, tăng cường học tập để nâng cao các kiến thức về chuyển đổi số ngành

    Chuyển đổi số, bắt đầu từ những đột phá công nghệ số, nhưng chuyển đổi số không chỉ là công nghệ số, mà quan trọng hơn, chuyển đổi số là tiếp nhận cái mới, là cuộc cách mạng về tư duy, nhận thức, thể chế, chính sách nhiều hơn là một cuộc cách mạng về công nghệ. Khó khăn lớn nhất của chuyển đổi số là thay đổi thói quen. Thách thức lớn nhất của chuyển đổi số là có nhận thức đúng. Chính vì vậy, việc nâng cao nhận thức về chuyển đổi số là rất cần thiết.