Văn Bản chỉ đạo điều hành

Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýLĩnh vựcNội dung
233/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 01/12/2022 TUYỂN DỤNG Thông báo v.v gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022 (đợt 2)
Tải file
917/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 28/11/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy trang bổ sung số 01 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 536809 do UBND huyện Long Điền cấp ngày 06/12/2011của ông Trần Hữu Chí và bà Phan Thị Hiền
Tải file
918/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 28/11/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 362859 do UBND huyện Tân Thành cấp ngày 30/3/2015 cho ông Ngô Duy Đô cùng vợ là bà Phan Thị Lệ Hằng (do nhận chuyển nhượng), tại xã Phước Hòa, huyện Tân Thành (nay là phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ), tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
8408/STNMT-TNN Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 28/11/2022 KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN Về việc chủ động ứng phó với diễn biến thiên tai trong những ngày tới
Tải file
230/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 25/11/2022 ĐẤT ĐAI Thông báo v.v Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, công trình đã xây dựng thuộc dự án Chung cư Phú Mỹ H1 thuộc một phần dự án Khu dân cư đợt đầu khu đô thị mới Phú Mỹ, tại phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ - CTCP ANI
Tải file
906/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 24/11/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy trang bổ sung số 01 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 739905 được UBND huyện Long Điền cấp ngày 14/02/2007 mang tên ông Nguyễn Văn Ba và bà Nguyễn Thị Bé
Tải file
907/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 24/11/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AĐ 912167 do UBND thị xã Bà Rịa cấp ngày 04/7/2006
Tải file
908/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 24/11/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số M 434818 do UBND huyện Châu Đức cấp ngày 10/10/1998
Tải file
909/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 24/11/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN 138233 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 06/7/2018 cho ông Lê Văn Mạo cùng vợ là bà Hoàng Thị Hoa, tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tải file
899/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 23/11/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 158090 do UBND huyện Long Điền cấp ngày 31/12/2010 của bà Phạm Thị Phước
Tải file
900/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 23/11/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS 717412 do UBND huyện Long Điền cấp ngày 21/5/2014 của bà Phạm Thị Phước
Tải file
8264/STNMT-BHĐ Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 23/11/2022 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO V/v đề nghị báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo năm 2022
Tải file
905/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 23/11/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 589833 do UBND huyện Châu Đức cấp ngày 17/8/2020.
Tải file
898/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 22/11/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AM 970331 do Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành cấp ngày 28/7/2008 cho ông Nguyễn Trọng Vĩnh và vợ là bà Đỗ Thị Tình tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành (nay là phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
894/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 21/11/2022 MÔI TRƯỜNG Quyết định v.v Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư kiên cố hoá tuyến kênh từ đầu cống Mương Bồng (cầu Đất Đỏ) đập Ngã Hai, huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
889/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 21/11/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BX 075561 do UBND huyện Đất Đỏ cấp ngày 14/9/2015. ( Hoàng Thị Lân)
Tải file
891/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 21/11/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AD 802047 do UBND thị xã Bà Rịa cấp ngày 06/3/2006
Tải file
892/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 21/11/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 292308 do UBND huyện Đất Đỏ cấp ngày 02/2/2010. (Bà Lê Bích Ngọc)
Tải file
893/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 21/11/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DB 043395 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh BR- VT cấp ngày 20/4/2021. (Huỳnh Văn Nam)
Tải file
883/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 18/11/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY 262134 do UBND thành phố Vũng Tàu cấp ngày 03/3/2015 (Trần Văn Thiết)
Tải file
12345678910...