Văn Bản chỉ đạo điều hành

Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýLĩnh vựcNội dung
230/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 21/03/2023 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 702582 do UBND huyện Long Điền cấp ngày 17/7/2006 cho bà trần Thị Tư
Tải file
235/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 21/03/2023 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BR 476607 được UBND huyện Đất Đỏ cấp ngày 25/01/2014 (Phan Thị Xuân)
Tải file
227/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 20/03/2023 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ Trang bổ sung Giấy chứng nhận số AD 678399 được UBND huyện Đất Đỏ cấp ngày 24/01/2006. (Trần Văn Công và Nguyễn Thị Hương)
Tải file
228/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 20/03/2023 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BM 585994 do UBND thành phố Bà Rịa cấp ngày 09/5/2013
Tải file
1398/STNMT-BNKS Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 17/03/2023 TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN V/v đăng tải công khai thông tin về mỏ đá xây dựng Suối Ngọt 3, thị xã Phú Mỹ.
Tải file
223/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 17/03/2023 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ Trang bổ sung Giấy chứng nhận số BK 574193, BK 574194 được UBND huyện Đất Đỏ cấp ngày 11/9/2012. (Nguyễn Cư - Lê Thị Dung)
Tải file
44/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 16/03/2023 HÀNH CHÍNH Thông báo v.v giới thiệu chức danh và chữ ký
Tải file
221/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 16/03/2023 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 771595 do UBND huyện Xuyên Mộc cấp ngày 08/7/2003
Tải file
210/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 15/03/2023 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 894402 do UBND huyện Châu Đức cấp ngày 01/02/2012.
Tải file
211/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 15/03/2023 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN 008899 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 22/6/2018.
Tải file
212/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 15/03/2023 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số N 668743 do UBND huyện Châu Đức cấp ngày 16/3/1999.
Tải file
1358/STNMT-TTr Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 15/03/2023 THANH TRA V/v triển khai danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương năm 2022
Tải file
43/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 15/03/2023 TUYỂN DỤNG Thông báo v.v kết quả chấm điểm Đề án của các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022 (đợt 2)
Tải file
228/SKHCN-QLKHCN Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường 14/03/2023 TUYÊN TRUYỀN Tuyên truyền, tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023
Tải file
205/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 14/03/2023 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG 603523 do UBND huyện Châu Đức cấp ngày 20/12/2011
Tải file
206/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 14/03/2023 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 767200 do UBND huyện Đất Đỏ cấp ngày 24/4/2006. (ông Lê Văn Út - đại diện bà Trần Thị Nhị)
Tải file
207/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 14/03/2023 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất số 36 - tờ bản đồ số 47, diện tích 187,8m2 ODT tại thị trấn Phước Hải được UBND huyện Long Đất cấp ngày 07/9/1998 tên bà Trần Thị Lập
Tải file
208/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 14/03/2023 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 392271 do Sở Tài nguyên tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cấp ngày 15/3/2018 cho ông Nguyễn Trung Kiên và bà Trần Thị Trà My tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành (nay là phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tải file
209/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 14/03/2023 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 882942 do UBND huyện Tân Thành cấp ngày 31/12/2007 cho bà Nguyễn Thị Hải tại xã Tân Hòa, huyện Tân Thành (nay là thị xã Phú Mỹ), tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Tải file
202/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/03/2023 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BT 249646 do UBND huyện Xuyên Mộc cấp ngày 29/10/2014.
Tải file
12345678910...