Văn Bản chỉ đạo điều hành

Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýLĩnh vựcNội dung
4290/STNMT-CCQLĐĐ Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 05/07/2022 DỰ THẢO VĂN BẢN V/v lấy ý kiến đánh giá tác động đối với Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh điều chỉnh Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh.
Tải file
445/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 04/07/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BG 571829 do UBND huyện Đất Đỏ cấp ngày 08/02/2012. (bà Trần Thị Thái Thanh)
Tải file
446/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 04/07/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BR 476404 do UBND huyện Đất Đỏ cấp ngày 16/01/2014. (ông Mai Văn Hà, bà Trần Thị Lan)
Tải file
443/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 01/07/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V 255067 do UBND huyện Long Đất cấp ngày 28/11/2002. (Bà Huỳnh Thị Sáu)
Tải file
444/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 30/06/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BM 569952 do UBND huyện Long Điền cấp ngày 25/01/2013 của bà Đỗ Kim Hoàng
Tải file
433/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 30/06/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 407670 do UBND huyện Xuyên Mộc cấp ngày 20/7/2009
Tải file
434/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 30/06/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 769211 do UBND huyện Xuyên Mộc cấp ngày 23/8/2007.
Tải file
435/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 30/06/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BH 396764 do UBND huyện Xuyên Mộc cấp ngày 24/11/2011.
Tải file
435/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 30/06/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BH 396764 do UBND huyện Xuyên Mộc cấp ngày 24/11/2011.
Tải file
429/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 29/06/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ 177127do UBND huyện Xuyên Mộc cấp ngày 25/7/2004.
Tải file
431/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 29/06/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 606792 do UBND huyện Đất Đỏ cấp ngày 13/8/2012. (ông Nguyễn Văn Chiến)
Tải file
4158/STNMT-BHĐ Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 29/06/2022 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO V/v góp ý kiến thẩm định Hồ sơ đề nghị cấp phép nhận chìm ở biển, giao khu vực biển của Ban Quản lý dự án Hàng hải (luồng Cái Mép – Thị Vải) (Công trình trọng điểm)
Tải file
422/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 27/06/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CV 878521 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 24/7/2020. (H.Châu Đức)
Tải file
423/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 27/06/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy trang bổ sung số 01 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 698893 được UBND huyện Long Điền cấp ngày 22/8/2011 của bà Phạm Thị Ngọc Lệ
Tải file
424/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 27/06/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BR 400924, BR 336101 được UBND huyện Đất Đỏ cấp ngày 11/7/2014, ngày 04/11/2013, đất tại xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ
Tải file
425/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 27/06/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số M 142364 do UBND huyện Long Đất cấp ngày 23/7/1998. (bà Trịnh Thị Phương Hà )
Tải file
426/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 27/06/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 771131 do UBND huyện Long Điền cấp ngày 09/3/2007 của bà Nguyễn Thị Nhịn
Tải file
427/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 27/06/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BG 571592 do UBND huyện Đất Đỏ cấp ngày 19/01/2012. (ông Võ Văn Tùng)
Tải file
428/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 27/06/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CY 071634 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 29/10/2020. (Ông Nguyễn Hiếu Thiện và bà Võ Thị Thu Hoa)
Tải file
417/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 24/06/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số G 919731 ngày 28/12/1995, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 922536 ngày 20/11/2007 do UBND huyện Xuyên Mộc cấp.
Tải file
12345678910...