Văn Bản chỉ đạo điều hành

Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýLĩnh vựcNội dung
279/BC-STNMT Báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 21/09/2021 MÔI TRƯỜNG Báo cáo nhanh v.v kết quả ban đầu về thông tin phản ánh xả khí thải tại KCN Phú Mỹ I, thị xã Phú Mỹ
Tải file
623/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 17/09/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ trang bổ sung GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số BM 604254 ngày 21/11/2012
Tải file
6283/STNMT-CCQLĐĐ Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 17/09/2021 ĐẤT ĐAI V/v đăng tải trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Dự thảo Quyết đinh sửa Quyết định 34/2015/QĐ-UBND)
Tải file
203/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 15/09/2021 TUYỂN DỤNG Thông báo v.v thi tuyển đối với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021.
Tải file
1623/STTTT-VTCNTT Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 15/09/2021 TUYÊN TRUYỀN V/v phổ biến, đẩy mạnh cài đặt ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử”.
Tải file
6206/STNMT-KHTC Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 15/09/2021 TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH Về việc triển khai thực hiện văn bản số 5680/BKHĐT-QLĐT ngày 26/08/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tăng cường tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia trong dịch Covid-19
Tải file
617/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 10/09/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số R 438640, 7201080755 do UBND tỉnh cấp ngày 11/11/2000, 22/3/2001
Tải file
5992/STNMT-TNN Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 06/09/2021 TÀI NGUYÊN NƯỚC V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu cấp quốc gia
Tải file
5967/STNMT-CCBVMT Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 06/09/2021 MÔI TRƯỜNG V/v đề nghị góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định phân vùng tiếp nhận nước thải và phân vùng kiểm soát khí thải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
603/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 31/08/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số BN 975764 cấp ngày 19/10/2017
Tải file
597/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 30/08/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ trang bổ sung GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số CN 189109 ngày 23/7/2018
Tải file
598/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 30/08/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất đã cấp theo Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 06/6/2000
Tải file
599/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 30/08/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ trang bổ sung GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số BL 971790 ngày 03/4/2014 và số CH 695381 ngày 08/6/2017
Tải file
600/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 30/08/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ trang bổ sung GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số BT 200003 ngày 24/01/2014
Tải file
190/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 30/08/2021 HÀNH CHÍNH Thông báo v.v Nghỉ lễ và treo cờ tổ quốc nhân ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2021).
Tải file
5827/STNMT-VP Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 27/08/2021 TUYÊN TRUYỀN V/v triển khai công văn số 11309/UBND-VP ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Công điện số 11102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
Tải file
596/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 27/08/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số L 602862 cấp ngày 15/11/1997
Tải file
39/KH-STNMT Kế hoạch Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 25/08/2021 TUYỂN DỤNG Kế hoạch v.v thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị trự thuộc Sở năm 2021.
Tải file
5729/STNMT-VP Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 25/08/2021 TUYÊN TRUYỀN V/v tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg
Tải file
583/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 23/08/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số AH 568684 ngày 23/8/2007 - CTCP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu
Tải file
12345678910...