liên hệ

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


Điện thoại: 0254.385.2539
Fax: 0254.385.7876
Email: sotnmt@baria-vungtau.gov.vn
Địa chỉ: Số 1 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa
Website: http://sotnmt.baria-vungtau.gov.vn

Lãnh đạo sở

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail công vụEmail
1 Nguyễn Văn Hải Giám đốc sở 0254.3807.389 0984.727.255 hainv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn hainv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
2 Phan Văn Mạnh Phó Giám đốc sở 0254.3727.439 0913.782.331 manhpv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn manhbr67@gmail.com
3 Lê Anh Tú Phó Giám đốc sở 0254.3727.300 0916.101.214 tula@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn leanhtu2025@gmail.com
4 Nguyễn Thái Sinh Phó Giám đốc sở 0909.334.887 sinhnt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn thaisinh1970@gmail.com
5 Phạm Quốc Đăng Phó Giám đốc sở 0986.501.515 dangpq@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn dangpq@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn

Văn phòng Sở

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail công vụEmail
1 Nguyễn Hoàng Lâm Chánh Văn phòng 0254.3852.944 0909.118.558 lamnh@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn lamnh@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
2 Nguyễn Tấn Dũng Phó Chánh Văn phòng 0254.3852.944 0912.218.178 dungnt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn ntandung1978@gmail.com
3 Nguyễn Thị Hồng Tâm Phó Chánh Văn phòng 0906.989.008 tamnth@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn tamnth@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn

Thanh tra Sở

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail công vụEmail
1 Nguyễn Văn Mạo Chánh TT 0254.3854.779 0989.283.793 maonv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn nguyenvanmao0303@icloud.com
2 Trần Thanh Huy Phó Chánh TT 0254.3854.779 0983.274.572 huytt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn huytt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn

Phòng Kế hoạch - Tài chính

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail công vụEmail
1 Sầm Đỗ Dũng Trưởng phòng 0254.3727.978 0909.136.037 dungsd@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn samdodung@gmail.com
2 Nguyễn Thị Như Hiểu Phó Trưởng phòng 0254.3727.978 0938.277.611 hieuntn@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn hieuntn@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn

Phòng Quản lý Biển đảo và Tài nguyên nước, Khoáng sản

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail công vụEmail
1 Trần Ngọc Thanh Trưởng phòng 0254.3532.236 0909.406.360 thanhtn@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn thanhweb81@gmail.com
2 Nguyễn Thanh Điền Phó trưởng phòng 0254.3543.714 0908.110.821 diennt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn diennt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
3 Hoàng Long Phó Trưởng phòng 0254.3531.467 0983.355.289 longh@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn hoanglongvt@yahoo.com

Phòng Quản lý môi trường

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail công vụEmail
1 Trần Thượng Thọ Trưởng phòng 0254.3756.699 0982.905.558 thott@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn thott@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
2 Thái Lý Huy Nhựt Phó Trưởng phòng 0254.3711.929 0918.305.994 nhuttlh@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn nhutbvmt@gmail.com
3 Trần Anh Đức Phó Trưởng phòng 0983.727.900 ducta@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn ducta@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn

Phòng Quản lý đất đai

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail công vụEmail
1 Nguyễn Minh Thành Trưởng phòng 0254.3727.306 0946.579.119 thanhnm@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn thanhnm@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
2 Trà Ngọc Phong Phó Trưởng phòng 0254.3727.309 0969.246.939 phongtrangoc@gmail.com
3 Nguyễn Xuân Trung Phó Trưởng phòng 0254.3727.306 0908.827.613 trung1891980@gmail.com trung1891980@gmail.com

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail công vụEmail
1 Nguyễn Thiên Vũ Phó giám đốc 0254.3711.269 0916.920.646 vunt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn vunt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
2 Phan Thanh Quyền Phó giám đốc 0909.953.308 quyenpt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn quyenpt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail công vụEmail
1 Phạm Huỳnh Quang Hiếu Giám đốc 0254.37.12345 0918.483.817 hieuphq@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn phamhuynhquanghieu@gmail.com
2 Nguyễn Xuân Hải Phó Giám đốc 0254.37.12345 0913.706.035 hainx@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn nguyenxuanhai.pkt@gmail.com
3 Lê Hồng Hải Phó Giám đốc 0254.37.12345 0903.773.622 hailh@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn lehonghai.cntt@gmail.com

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail công vụEmail
1 Lê Tuấn Kiệt Giám đốc 0254.3525.066 0903.809.553 kietlt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn kietqtmtbrvt@gmail.com
2 Võ Phi Long Phó Giám đốc 0254.3521.315 0983.988.611 longvp@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn philongbhdbrvt@gmail.com
3 Nguyễn Xuân Sơn Phó Giám đốc 0254.3523.394 0989.227.220 sonnx@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn sonnx@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail công vụEmail
1 Nguyễn Văn Quyết Giám đốc 0254.3818.152 0975.334.987 quyetnv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn quyetnv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
2 Đỗ Hồng Duy Thức Phó Giám đốc 0254.3597.956 0913.693.307 thucdhd@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn thucdhd@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
3 Tạ Thành Cừ Phó Giám đốc 0913.646.600 cutt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn cutt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail công vụEmail
1 Trần Ngọc Cẩm Tuấn Giám đốc 0254.3533.785 0913.693.396 tuantnc@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn camtuantnmtvt@yahoo.com.vn
2 Đặng Ngọc Phúc Phó Giám đốc 0254.3532.205 0903.337.075 phucdn@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn dangngocphuc1102@gmail.com
3 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Phó Giám đốc 0909.910.432 oanhnth@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn oanhnth@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
4 Ngô Thị Lộc Nhung Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính 0902.683.368 nhungntl@sotnmt.baria-vungtau.gov.v nhungntl@sotnmt.baria-vungtau.gov.v
5 Nguyễn Tấn Thuận Phó Trưởng phòng HCTH 0254.3727.474 0976030151 thuannt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
6 Bộ phận 1 cửa 0254.3532.205
7 Bộ phận kế toán 0254.3727.475
8 Bộ phận văn thư 0254.3737.073
9 Nguyễn Quốc Thái Trưởng phòng ĐK và cấp GCN 0254.3532.206 0903.883.168 thainq@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn thainq@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
10 Bùi Đức Hoàn Phó trưởng phòng ĐK và cấp GCN 0913.867.207 hoanbd@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn hoanbd@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
11 Thái Văn Ngọc Trưởng Phòng Thông tin - Lưu trữ 0254.3513.706 0916.632.679 ngoctv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn ngoctv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
12 Nguyễn Thị Sen Phó Trưởng Phòng Thông tin - Lưu trữ 0254.3513.706 0918.402.903 sennt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn sennt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
13 Bộ phận phụ trách kho tại trung tâm HC-CT 0254.3533.724
14 Phạm Văn Kha Trưởng phòng kỹ thuật địa chính 0254.353.221 0981.116.827 khapv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn khapv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
15 Lê Trung Hiếu Giám đốc chi nhánh Bà Rịa 0254.3711.699 0913.178.113 hieult@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn hieult@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
16 Bùi Đức Hoàng Phó giám đốc chi nhánh Bà Rịa 0254.3711.819 0908.843.845 hoangbd@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn hoangbd@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
17 Lê Thị Kim Ngân Phó giám đốc chi nhánh Bà Rịa 0254.3711.819 0919.867.994 nganltk@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn nganltk@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
18 Văn Thư chi nhánh Bà Rịa 0254.3711.819
19 Trần Văn Tiến Giám đốc chi nhánh Côn Đảo 0254.3630.996 0918.850.384 tientv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn tientv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
20 Trần Như Dương Phó Giám đốc Chi nhánh Côn Đảo 0976380688 duongtn@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn duongtn@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
21 Văn thư chi nhánh Côn Đảo 0254.3630.997
22 Thái Tăng Lâm Giám đốc chi nhánh Châu Đức 0849825252 0918.302.999 lamtt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn lamtt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
23 Dương Thanh Vân Phó giám đốc chi nhánh Châu Đức 0849825252 0987.928.335 vandt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn vandt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
24 Đỗ Xuân Đức Phó giám đốc chi nhánh Châu Đức 09383.868.287
25 Văn Thư chi nhánh Châu Đức 0849825252
26 Trần Thanh Nhàn Giám đốc chi nhánh Đất Đỏ 0254.3688.678 0918.512.183 nhantt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn nhantt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
27 Nguyễn Khắc Nhã Phó giám đốc chi nhánh Đất Đỏ 0931.99.03.99 nhank@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn nhank@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
28 Huỳnh Văn Em Phó giám đốc chi nhánh Đất Đỏ 0254.360619 0918.583.286 emhv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn emhv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
29 Võ Hùng Phong Giám đốc chi nhánh Long Điền 0254.3862.262 0918.621.280 phongvh@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn phongvh@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
30 Nguyễn Thị Ngọc Bích Phó giám đốc chi nhánh Long Điền 0254.3862.262 0907.474.390 bichntn@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn bichntn@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
31 Lê Khắc Bình Phó Giám đốc Chi nhánh Long Điền 0909386758 binhlk@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn binhlk@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
32 Văn thư chi nhánh Long Điền 0254.3862.262
33 Nguyễn Hoàng Trung Giám đốc chi nhánh Phú Mỹ 0254.3938.379 0902.944.959 trungnh@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn trungnh@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
34 Văn thư chi nhánh Phú Mỹ 0254.3923.155
35 Trần Thị Thanh Hoa Phó giám đốc chi nhánh Phú Mỹ 0918.937.871 hoattt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn hoattt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
36 Nguyễn Đình Quý Giám đốc chi nhánh Vũng Tàu 0254.3575096 0931.718.795 quynd@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn quynd@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
37 Nguyễn Hồng Thắm Phó giám đốc chi nhánh Vũng Tàu 0919889987 thamnh@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn thamnh@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
38 Văn thư chi nhánh Vũng Tàu 0245.3575.096
39 Nguyễn Ngọc Tiến Giám đốc Chi nhánh Xuyên Mộc 02543.772.477 0913.162.026 tiennn@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn tiennn@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
40 Phạm Thị Ánh Hồng Phó giám đốc chi nhánh Xuyên Mộc 02543.707.441 0907.355.622 hongpta@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn hongpta@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
41 Văn thư chi nhánh Xuyên Mộc 0254.3772.477