liên hệ

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


Điện thoại: 0254.385.2539
Fax: 0254.385.7876
Email: sotnmt@baria-vungtau.gov.vn
Địa chỉ: Số 1 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa
Website: http://sotnmt.baria-vungtau.gov.vn

Lãnh đạo sở

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail
1 Nguyễn Văn Hải Giám đốc sở 0254.3807.389 0984.727.255 hainv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
2 Phan Văn Mạnh Phó Giám đốc sở 0254.3727.439 0913.782.331 manhbr67@gmail.com
3 Đặng Sơn Hải Phó Giám đốc sở 0254.3727.975 0913.128.117 haids@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn

Văn phòng Sở

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail
1 Lê Anh Tú Chánh VP 0254.3727.300 0916.101.214 leanhtu2025@gmail.com
2 Nguyễn Hoàng Lâm Phó Chánh VP 0254.3852.944 0909.118.558 lamnh@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
3 Trà Ngọc Phong Phó Chánh VP 0969.246.939 phongtrangoc@gmail.com

Phòng Quản lý Biển và Hải đảo

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail
1 Nguyễn Thanh Điền Phụ trách phòng 0254.3543.714 0908.110.821 diennt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn

Thanh tra Sở

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail
1 Nguyễn Văn Mạo Phó Chánh TT 0254.3854.779 0989.283.793 nguyenvanmao0303@icloud.com
2 Trần Thanh Huy Phó Chánh TT 0254.3854.779 0983.274.572

Phòng Tài nguyên Khoáng sản

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail
1 Trần Ngọc Hùng Phó Trưởng phòng (Phụ trách) 0254.3531.467 0909.798.191
2 Hoàng Long Phó Trưởng phòng 0254.3531.467 0983.355.289 hoanglongvt@yahoo.com

Phòng Tài nguyên Nước và Khí Tượng Thủy Văn

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail
1 Trần Ngọc Thanh Trưởng phòng 0254.3532.236 0909.406.360 thanhweb81@gmail.com

Phòng Kế hoạch - Tài chính

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail
1 Sầm Đỗ Dũng Phó Trưởng phòng (phụ trách) 0254.3727.978 0909.136.037 samdodung@gmail.com
2 Nguyễn Thị Như Hiểu Kế toán trưởng 0254.3727.978 0938.277.611

Chi cục Bảo vệ môi trường

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail
1 Trần Thượng Thọ Chi Cục trưởng 0254.3756.699 0982.905.558 ttthodcbr@gmail.com
2 Nguyễn Dũng Phó Chi Cục trưởng 0254.3756.669 0913.957.177 dungnguyen_2003@yahoo.com
3 Thái Lý Huy Nhựt Phó Chi Cục trưởng 0254.3711.929 0918.305.994 nhutbvmt@gmail.com

Chi cục Quản lý đất đai

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail
1 Nguyễn Minh Thành Phó Chi Cục trưởng 0254.3727.306 0946.579.119 thanhnm@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn

Trung tâm Quan trắc & Phân tích môi trường

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail
1 Lê Tuấn Kiệt Giám đốc 0254.3525.066 0903.809.553 kietqtmtbrvt@gmail.com
2 Võ Phi Long Phó Giám đốc 0254.3521.315 0983.988.611 philongbhdbrvt@gmail.com

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail
1 Nguyễn Văn Quyết Giám đốc 0254.3818.152 0975.334.987 quyetnv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
2 Đỗ Hồng Duy Thức Phó Giám đốc 0254.3597.956 0913.693.307 thucdhd@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail
1 Nguyễn Thái Sinh Giám đốc 0254.3711.268 0909.334.887 thaisinh1970@gmail.com
2 Nguyễn Tự Quy Phó Giám đốc 0254.3711.269 0913.863.901 quynt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail
1 Trần Ngọc Cẩm Tuấn Giám đốc 0254.3533.785 0913.693.396 camtuantnmtvt@yahoo.com.vn
2 Đặng Ngọc Phúc Phó Giám đốc 0254.3532.205 0903.337.075 dangngocphuc1102@gmail.com
3 Tô Minh Luận Phó trưởng phòng HC 0254.3727.474 0909.545.943
4 Nguyễn Khắc Nhã Phó trưởng phòng HC 0254.3727.376 0901.261.268
5 Bộ phận 1 cửa 0254.3532.205
6 Bộ phận kế toán 0254.3727.475
7 Bộ phận văn thư 0254.3737.073
8 Nguyễn Quốc Thái Phó trưởng phòng ĐK và cấp GCN 0254.3532.206 0903.883.168
9 Phạm Minh Hoàng Phó trưởng phòng ĐK và cấp GCN 0254.3532.206 0909.499.761
10 Phạm Văn Kha Trưởng Phòng Thông tin - Lưu trữ 0254.3513.706 0981.116.827
11 Thái Văn Ngọc Phó Trưởng Phòng Thông tin - Lưu trữ 0254.3513.706 0916.632.679
12 Bộ phận phụ trách kho tại trung tâm HC-CT 0254.3533.724
13 Tạ Thành Cừ Trưởng phòng kỹ thuật địa chính 0254.353.221 0931.646.600
14 Nguyễn Hữu Lành Giám đốc chi nhánh Bà Rịa 0254.371149 0918.402.903 lanhnh@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
15 Lê Trung Hiếu Phó giám đốc chi nhánh Bà Rịa 0254.3711.699 0913.178.113 hieult@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
16 Nguyễn Ngọc Tiến Phó giám đốc chi nhánh Bà Rịa 0913.16.20.26 0913.16.20.26 tiennn@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
17 Văn Thư chi nhánh Bà Rịa 0254.3711.819
18 Nguyễn Thị Sen Giám đốc chi nhánh Côn Đảo 0254.363099 0918.402.903 sennt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
19 Trần Văn Tiến Phó giámđốc chi nhánh Côn Đảo 0254.3630.996 0918.850.384 tientv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
20 Văn thư chi nhánh Côn Đảo 0254.3630.997
21 Thái Tăng Lâm Giám đốc chi nhánh Châu Đức 0254.3962.712 0918.302.999 lamtt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
22 Dương Thanh Vân Phó giám đốc chi nhánh Châu Đức 0254.3962.712 0987.928.335 vandt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
23 Lê Văn Tâm Phó giám đốc chi nhánh Châu Đức 0254.3962.712 0913.863.261
24 Văn Thư chi nhánh Châu Đức 0254.3962.712
25 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Giám đốc chi nhánh Đất Đỏ 0254.3688.678 0909.910.432 oanhnth@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
26 Phạm Thị Ánh Hồng Phó giám đốc chi nhánh Đất Đỏ 0254.3688.445 0907.355.622 ongpta@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
27 Huỳnh Văn Em Phó giám đốc chi nhánh Đất Đỏ 0254.360619 0918.583.286 emhv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
28 Trần Thanh Nhàn Giám đốc chi nhánh Long Điền 0254.3862.262 0918.512.183 nhantt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
29 Nguyễn Thị Ngọc Bích Phó giám đốc chi nhánh Long Điền 0254.3862.262 0907.474.390 bichntn@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
30 Văn thư chi nhánh Long Điền 0254.3862.262
31 Ngô Thị Lộc Nhung Giám đốc chi nhánh Phú Mỹ 0254.3922.404 0902.683.368 nhungntl@sotnmt.baria-vungtau.gov.v
32 Võ Hùng Phong Phó giám đốc chi nhánh Phú Mỹ 0918.621.280 phongvh@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
33 Văn thư chi nhánh Phú Mỹ 0254.3923.155
34 Bùi Đức Hoàn Phó giám đốc chi nhánh Vũng Tàu 0913.867.207 hoanbd@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
35 Nguyễn Đình Quý Phó giám đốc chi nhánh Vũng Tàu 0931.718.795 quynd@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
36 Văn thư chi nhánh Vũng Tàu 0245.3575.096
37 Phan Tấn Bình Giám Đốc chi nhánh Xuyên Mộc 0254.3707.577 0978.612.590 binhpt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
38 Nguyễn Minh Tứ Phó giám đốc chi nhánh Xuyên Mộc 0254.3772.477 0913.434.748 tunm@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
39 Văn thư chi nhánh Xuyên Mộc 0254.3772.477

Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail
1 Phạm Huỳnh Quang Hiếu Giám đốc 0254.37.12345 0918.483.817 phamhuynhquanghieu@gmail.com
2 Nguyễn Xuân Hải Phó Giám đốc 0254.37.12345 0913.706.035 nguyenxuanhai.pkt@gmail.com