liên hệ

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


Điện thoại: 0254.385.2539
Fax: 0254.385.7876
Email: sotnmt@baria-vungtau.gov.vn
Địa chỉ: Số 1 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa
Website: http://sotnmt.baria-vungtau.gov.vn

Lãnh đạo sở

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail công vụ
1 Nguyễn Văn Hải Giám đốc sở 0254.3807.389 0984.727.255 hainv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
2 Phan Văn Mạnh Phó Giám đốc sở 0254.3727.439 0913.782.331 manhpv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
3 Đặng Sơn Hải Phó Giám đốc sở 0254.3727.975 0913.128.117 haids@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
4 Lê Anh Tú Phó Giám đốc sở 0254.3727.300 0916.101.214 tula@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn

Văn phòng Sở

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail công vụ
1 Nguyễn Hoàng Lâm Phó Chánh VP 0254.3852.944 0909.118.558 lamnh@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
2 Trà Ngọc Phong Phó Chánh VP 0254.3727.300 0969.246.939 phongtn@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn

Phòng Quản lý Biển và Hải đảo

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail công vụ
1 Nguyễn Thanh Điền Phụ trách phòng 0254.3543.714 0908.110.821 diennt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn

Thanh tra Sở

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail công vụ
1 Nguyễn Văn Mạo Phó Chánh TT 0254.3854.779 0989.283.793 nguyenvanmao0303@icloud.com
2 Trần Thanh Huy Phó Chánh TT 0254.3854.779 0983.274.572 huytt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn

Phòng Tài nguyên Khoáng sản

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail công vụ
1 Trần Ngọc Hùng Phó Trưởng phòng (Phụ trách) 0254.3531.467 0909.798.191 hungtn@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
2 Hoàng Long Phó Trưởng phòng 0254.3531.467 0983.355.289 longh@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn

Phòng Tài nguyên Nước và Khí Tượng Thủy Văn

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail công vụ
1 Trần Ngọc Thanh Trưởng phòng 0254.3532.236 0909.406.360 thanhtn@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn

Phòng Kế hoạch - Tài chính

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail công vụ
1 Sầm Đỗ Dũng Trưởng phòng 0254.3727.978 0909.136.037 dungsd@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
2 Nguyễn Thị Như Hiểu Kế toán trưởng 0254.3727.978 0938.277.611 hieuntn@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn

Chi cục Bảo vệ môi trường

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail công vụ
1 Trần Thượng Thọ Chi Cục trưởng 0254.3756.699 0982.905.558 thott@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
2 Thái Lý Huy Nhựt Phó Chi Cục trưởng 0254.3711.929 0918.305.994 nhuttlh@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn

Chi cục Quản lý đất đai

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail công vụ
1 Nguyễn Minh Thành Phó Chi Cục trưởng 0254.3727.306 0946.579.119 thanhnm@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail công vụ
1 Lê Tuấn Kiệt Giám đốc 0254.3525.066 0903.809.553 kietlt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
2 Võ Phi Long Phó Giám đốc 0254.3521.315 0983.988.611 longvp@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
3 Nguyễn Xuân Sơn Phó Giám đốc 0254.3523.394 0989.227.220 sonnx@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail công vụ
1 Nguyễn Văn Quyết Giám đốc 0254.3818.152 0975.334.987 quyetnv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
2 Đỗ Hồng Duy Thức Phó Giám đốc 0254.3597.956 0913.693.307 thucdhd@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail công vụ
1 Nguyễn Thái Sinh Giám đốc 0254.3711.268 0909.334.887 sinhnt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
2 Nguyễn Thiên Vũ Phó giám đốc 0254.3711.269 0916.920.646 vunt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
3 Phan Thanh Quyền Phó giám đốc 0909.953.308 quyenpt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail công vụ
1 Trần Ngọc Cẩm Tuấn Giám đốc 0254.3533.785 0913.693.396 tuantnc@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
2 Đặng Ngọc Phúc Phó Giám đốc 0254.3532.205 0903.337.075 phucdn@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
3 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Phó Giám đốc 0909.910.432 oanhnth@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
4 Tạ Thành Cừ Trưởng phòng HC 0254.3727.474 0931.646.600 cutt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
5 Bộ phận 1 cửa 0254.3532.205
6 Bộ phận kế toán 0254.3727.475
7 Bộ phận văn thư 0254.3737.073
8 Nguyễn Quốc Thái Trưởng phòng ĐK và cấp GCN 0254.3532.206 0903.883.168 thainq@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
9 Phạm Minh Hoàng Phó trưởng phòng ĐK và cấp GCN 0254.3532.206 0909.499.761 hoangpm@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
10 Thái Văn Ngọc Phó Trưởng Phòng Thông tin - Lưu trữ 0254.3513.706 0916.632.679 ngoctv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
11 Bộ phận phụ trách kho tại trung tâm HC-CT 0254.3533.724
12 Phạm Văn Kha Trưởng phòng kỹ thuật địa chính 0254.353.221 0981.116.827 khapv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
13 Lê Trung Hiếu Giám đốc chi nhánh Bà Rịa 0254.3711.699 0913.178.113 hieult@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
14 Nguyễn Ngọc Tiến Phó giám đốc chi nhánh Bà Rịa 0913.16.20.26 0913.16.20.26 tiennn@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
15 Bùi Đức Hoàng Phó giám đốc chi nhánh Bà Rịa 0254.3711.819 0908.843.845 hoangbd@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
16 Văn Thư chi nhánh Bà Rịa 0254.3711.819
17 Nguyễn Thị Sen Giám đốc chi nhánh Côn Đảo 0254.363099 0918.402.903 sennt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
18 Trần Văn Tiến Phó giámđốc chi nhánh Côn Đảo 0254.3630.996 0918.850.384 tientv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
19 Văn thư chi nhánh Côn Đảo 0254.3630.997
20 Thái Tăng Lâm Giám đốc chi nhánh Châu Đức 0849825252 0918.302.999 lamtt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
21 Dương Thanh Vân Phó giám đốc chi nhánh Châu Đức 0849825252 0987.928.335 vandt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
22 Lê Văn Tâm Phó giám đốc chi nhánh Châu Đức 0849825252 0913.863.261 tamlv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
23 Văn Thư chi nhánh Châu Đức 0849825252
24 Trần Thanh Nhàn Giám đốc chi nhánh Đất Đỏ 0254.3688.678 0918.512.183 nhantt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
25 Nguyễn Khắc Nhã Phó giám đốc chi nhánh Đất Đỏ 0931.99.03.99 nhank@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
26 Huỳnh Văn Em Phó giám đốc chi nhánh Đất Đỏ 0254.360619 0918.583.286 emhv@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
27 Võ Hùng Phong Giám đốc chi nhánh Long Điền 0254.3862.262 0918.621.280 phongvh@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
28 Nguyễn Thị Ngọc Bích Phó giám đốc chi nhánh Long Điền 0254.3862.262 0907.474.390 bichntn@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
29 Văn thư chi nhánh Long Điền 0254.3862.262
30 Ngô Thị Lộc Nhung Giám đốc chi nhánh Phú Mỹ 0254.3922.404 0902.683.368 nhungntl@sotnmt.baria-vungtau.gov.v
31 Nguyễn Hoàng Trung Phó giám đốc chi nhánh Phú Mỹ 0254.3922.403 0902.944.959 trungnh@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
32 Trần Thị Thanh Hoa Phó giám đốc chi nhánh Phú Mỹ 0918.937.871 hoattt@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
33 Văn thư chi nhánh Phú Mỹ 0254.3923.155
34 Nguyễn Đình Quý Giám đốc chi nhánh Vũng Tàu 0254.3575096 0931.718.795 quynd@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
35 Bùi Đức Hoàn Phó giám đốc chi nhánh Vũng Tàu 0913.867.207 hoanbd@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
36 Nguyễn Hồng Thắm Phó giám đốc chi nhánh Vũng Tàu 0919889987 thamnh@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
37 Văn thư chi nhánh Vũng Tàu 0245.3575.096
38 Nguyễn Minh Tứ Phó giám đốc chi nhánh Xuyên Mộc 0254.3772.477 0913.434.748 tunm@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
39 Phạm Thị Ánh Hồng Phó giám đốc chi nhánh Xuyên Mộc 02543.707.441 0907.355.622 hongpta@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
40 Văn thư chi nhánh Xuyên Mộc 0254.3772.477

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail công vụ
1 Phạm Huỳnh Quang Hiếu Giám đốc 0254.37.12345 0918.483.817 hieuphq@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
2 Nguyễn Xuân Hải Phó Giám đốc 0254.37.12345 0913.706.035 hainx@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
3 Lê Hồng Hải Phó Giám đốc 0254.37.12345 0903.773.622 hailh@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn