ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Quyết định thành lập: 1146/QĐ-UBND
Ngày quyết định: 13/05/2016
Giám đốc: Trần Ngọc Cẩm Tuấn - SĐT: 0913.693.396
Phó Giám đốc: Đặng Ngọc Phúc - SĐT: 0903.337.075
Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hoàng Oanh - SĐT: 0909.910.432
Điện thoại: 02543.72.73.76
Email: vpdkddtinh@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn
Địa chỉ: Tầng 6, Trụ sở làm việc các đơn vị Hành chính - Sự nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Số 123 đường Bạch đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa

1. Chức năng:

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (sau đây gọi tắt là Văn phòng Đăng ký đất đai) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được thành lập trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đăng ký Quyền sử đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố;

Văn phòng Đăng ký đất đai có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được Nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc và mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Đăng ký đất đai có chức năng thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ:

- Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận).

- Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

- Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính.

- Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

- Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

- Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật.

- Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.


DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


Trần Ngọc Cẩm Tuấn
Giám đốc
0254.3533.785
0913.693.396
Đặng Ngọc Phúc
Phó Giám đốc
0254.3532.205
0903.337.075
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Phó Giám đốc
0909.910.432
Ngô Thị Lộc Nhung
Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính
0902.683.368
Nguyễn Tấn Thuận
Phó Trưởng phòng HCTH
0254.3727.474
0976030151
Bộ phận 1 cửa
0254.3532.205
Bộ phận kế toán
0254.3727.475
Bộ phận văn thư
0254.3737.073
Nguyễn Quốc Thái
Trưởng phòng ĐK và cấp GCN
0254.3532.206
0903.883.168
Bùi Đức Hoàn
Phó trưởng phòng ĐK và cấp GCN
0913.867.207
Thái Văn Ngọc
Trưởng Phòng Thông tin - Lưu trữ
0254.3513.706
0916.632.679
Nguyễn Thị Sen
Phó Trưởng Phòng Thông tin - Lưu trữ
0254.3513.706
0918.402.903
Bộ phận phụ trách kho tại trung tâm HC-CT
0254.3533.724
Phạm Văn Kha
Trưởng phòng kỹ thuật địa chính
0254.353.221
0981.116.827
Lê Trung Hiếu
Giám đốc chi nhánh Bà Rịa
0254.3711.699
0913.178.113
Bùi Đức Hoàng
Phó giám đốc chi nhánh Bà Rịa
0254.3711.819
0908.843.845
Lê Thị Kim Ngân
Phó giám đốc chi nhánh Bà Rịa
0254.3711.819
0919.867.994
Văn Thư chi nhánh Bà Rịa
0254.3711.819
Trần Văn Tiến
Giám đốc chi nhánh Côn Đảo
0254.3630.996
0918.850.384
Trần Như Dương
Phó Giám đốc Chi nhánh Côn Đảo
0976380688
Văn thư chi nhánh Côn Đảo
0254.3630.997
Thái Tăng Lâm
Giám đốc chi nhánh Châu Đức
0849825252
0918.302.999
Dương Thanh Vân
Phó giám đốc chi nhánh Châu Đức
0849825252
0987.928.335
Đỗ Xuân Đức
Phó giám đốc chi nhánh Châu Đức
09383.868.287
Văn Thư chi nhánh Châu Đức
0849825252
Trần Thanh Nhàn
Giám đốc chi nhánh Đất Đỏ
0254.3688.678
0918.512.183
Nguyễn Khắc Nhã
Phó giám đốc chi nhánh Đất Đỏ
0931.99.03.99
Huỳnh Văn Em
Phó giám đốc chi nhánh Đất Đỏ
0254.360619
0918.583.286
Võ Hùng Phong
Giám đốc chi nhánh Long Điền
0254.3862.262
0918.621.280
Nguyễn Thị Ngọc Bích
Phó giám đốc chi nhánh Long Điền
0254.3862.262
0907.474.390
Lê Khắc Bình
Phó Giám đốc Chi nhánh Long Điền
0909386758
Văn thư chi nhánh Long Điền
0254.3862.262
Nguyễn Hoàng Trung
Giám đốc chi nhánh Phú Mỹ
0254.3938.379
0902.944.959
Văn thư chi nhánh Phú Mỹ
0254.3923.155
Trần Thị Thanh Hoa
Phó giám đốc chi nhánh Phú Mỹ
0918.937.871
Nguyễn Đình Quý
Giám đốc chi nhánh Vũng Tàu
0254.3575096
0931.718.795
Nguyễn Hồng Thắm
Phó giám đốc chi nhánh Vũng Tàu
0919889987
Văn thư chi nhánh Vũng Tàu
0245.3575.096
Nguyễn Ngọc Tiến
Giám đốc Chi nhánh Xuyên Mộc
02543.772.477
0913.162.026
Phạm Thị Ánh Hồng
Phó giám đốc chi nhánh Xuyên Mộc
02543.707.441
0907.355.622
Văn thư chi nhánh Xuyên Mộc
0254.3772.477