TIN TỨC SỰ KIỆN

 • 08/06/2022 03:06

  Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022

  Theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 2472/BTNMT-TTTT ngày 11 tháng 5 năm 2022 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022; Thực hiện Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức trong hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022.
 • 23/05/2022 03:05

  Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022

  Ngày 11 tháng 5 năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 2472/BTNMT-TTTT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Chỉ một Trái đất” (Only One Earth).
 • 21/05/2022 09:05

  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022

  Thực hiện Văn bản số 2442/BTNMT-TTTT ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022. Với chủ đề “Building a shared future f all life” - “Xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống”, nhằm hướng đến việc tạo động lực và hỗ trợ cho khung đa dạng sinh học toàn cầu sau năm 2020 sẽ được thông qua tại phần hai Hội nghị Đa dạng sinh học của Liên hợp quốc (COP15) vào cuối năm nay; đồng thời, nâng cao tầm quan trọng việc cùng hành động xây dựng một tương lai chung, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu, sức khỏe, an ninh lương thực, hướng tới mục tiêu toàn cầu đến năm 2050 là “Sống hài hòa với thiên nhiên”.
 • 11/05/2022 10:05

  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện nhiệm vụ giám sát bảo vệ môi trường đối với hoạt động của Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên trong năm 2022

  Ngày 05 tháng 5 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng đại điện Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Phú Mỹ; đại diện Uỷ ban nhân dân xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ; đại diện Trung tâm Quản lý các Khu xử lý chất thải thực hiện nhiệm vụ giám sát về bảo vệ môi trường đối với hoạt động của Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên trong năm 2022.
 • 31/03/2022 05:03

  Bộ Tài nguyên và Môi trường tập huấn trực tuyến, phổ biến các quy định, chính sách của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy định chi tiết thi hành - khu vực phía Nam

  Ngày 31 tháng 3 năm 2022, tại phòng 308, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham gia buổi Hội thảo tập huấn trực tuyến, phổ biến các quy định, chính sách của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy định chi tiết thi hành - khu vực phía Nam do ông Võ Tuấn Nhân - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì. Tham gia Hội thảo có ông Đặng Sơn Hải – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Trần Thượng Thọ - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường cùng với các lãnh đạo cơ quan, đơn vị có liên quan.
 • 10/01/2022 04:01

  Công bố kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-TW ngày 06 tháng 3 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường và Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31 tháng 8 năm 2016 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ngày 31 tháng 10 năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT để áp dụng chính thức từ năm 2020.
 • 20/11/2021 10:11

  Sở Tài nguyên và Môi trường phát động Giải báo chí về Giảm ô nhiễm nhựa đại dương

  Nằm trong chuỗi hoạt động truyền thông cho Dự án "Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam" của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Giải báo chí về "Giảm ô nhiễm nhựa đại dương" do Báo điện tử VTC News phối hợp với Ban Quản lý dự án về "Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam", Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF-Việt Nam); Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP-Việt Nam) tổ chức đã được chính thức phát động vào ngày 09/10/2021.
 • 07/11/2021 09:11

  “Chống rác thải nhựa” chung tay bảo vệ môi trường năm 2021

  Bảo vệ môi trường là nhân tố đảm bảo sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh và thúc đẩy hội nhập quốc tế của đất nước.
 • 22/09/2021 08:09

  Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021

  Ngày 17 tháng 9 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện Công văn số 5727/BTNMT-TTTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021”.
 • 10/08/2021 09:08

  Ban hành Kế hoạch thực hiện một số giải pháp cấp bách quản lý chất thải rắn

  Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ra Quyết định số 1560/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn.