TIN TỨC SỰ KIỆN

 • 27/09/2023 10:17:49

  TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN

  Ngày 27/9, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 2066/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh về phê duyệt đề án quản lý chất thải rắn và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến 2030
 • 04/08/2023 13:39:47

  Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường khảo sát tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  Ngày 3/8/2023, đoàn công tác do ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ - Môi trường Quốc hội làm Trưởng Đoàn đã kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Phía lãnh đạo tỉnh có bà Huỳnh Thị Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; đại diện các sở, ngành và địa phương có liên quan.
 • 05/06/2023 09:13:59

  Hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 5/6 năm 2023

  Căn cứ Văn bản số 3556/BTNMT-TTTT ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2023. Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2023 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” (Solutions to Plastic Pollution), trong đó tập trung thực hiện chiến dịch “Chống ô nhiễm nhựa” (Beat Plastic Pollution).
 • 23/05/2023 09:47:19

  Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai: "Từ ứng phó đến hành động sớm"

  Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023 có chủ đề “Từ ứng phó đến hành động sớm”. Thời gian thực hiện Tuần lễ Quốc gia trong tháng 5/2023
 • 24/12/2022 12:40:28

  Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Ngày hội Tái chế chất thải năm 2022

  Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân về quản lý chất thải rắn sinh hoạt và hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy. Thay đổi từ nhận thức đến hành động cụ thể để thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải phù hợp với công nghệ, thực tế địa phương; hình thành lối sống thân thiện với môi trường
 • 29/10/2022 16:47:31

  Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị triển khai công tác bảo vệ môi trường

  Nhằm triển khai, tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm cho cán bộ cơ sở, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về công tác bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị triển khai công tác bảo vệ môi trường.
 • 29/10/2022 16:30:38

  Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022) và các quy định pháp luật liên quan về bảo vệ môi trường, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả và đưa các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đi vào cuộc sống. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
 • 24/09/2022 18:13:32

  Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022

  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 với chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới”.
 • 30/08/2022 14:38:20

  Hội nghị giao ban công tác Bảo vệ môi trường 6 tháng đầu năm 2022

  Bảo vệ môi trường là một trong ba trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã rất quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường với phương châm không đánh đổi môi trường bằng sự tăng trưởng và phát triển kinh tế trước mắt và đã có nhiều biện pháp, chính sách cụ thể phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước.
 • 22/08/2022 09:23:12

  Hội thảo lần 1 của Đề án Quản lý chất thải rắn và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030

  Thực hiện triển khai Quyết định số 4885/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện Đề án “Quản lý chất thải rắn và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030” (gọi tắt là Đề án); thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ Môi trường triển khai xây dựng Đề án.