Văn bản CHUYỂN ĐỔi SỐ

Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýLĩnh vựcNội dung
4754/BTTTT-CĐSQG Công văn Bộ Thông tin và Truyền thông 18/09/2023 CHUYỂN ĐỔI SỐ Về việc phổ cập nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023
Tải file
01/HD-STTTT Hướng dẫn Sở Thông tin và Truyền thông 11/08/2022 CHUYỂN ĐỔI SỐ Hướng dẫn Tiêu chí xác định gương điển hình tiên tiến trong phong trào “Thi đua thực hiện chuyển đổi số quốc gia” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025.
Tải file
01/QĐ-BCĐCĐS Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 01/08/2022 CHUYỂN ĐỔI SỐ ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường năm 2022
Tải file
91/KH-UBND Kế hoạch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 20/05/2022 CHUYỂN ĐỔI SỐ Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.
Tải file
21/KH-STNMT Kế hoạch Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 30/03/2022 CHUYỂN ĐỔI SỐ Kế hoạch v.v thực hiện Chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2022
Tải file
27/QĐ-UBQGCĐS Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 15/03/2022 CHUYỂN ĐỔI SỐ Ban hành kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022
Tải file
81/KH-STTTT Kế hoạch Sở Thông tin và Truyền thông 12/11/2021 CHUYỂN ĐỔI SỐ Kế hoạch Kiểm tra hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, tiến độ triển khai nhiệm vụ phát triển Đô thị thông minh và Chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2021.
Tải file
2050/CV-BCĐ Công văn UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10/11/2021 CHUYỂN ĐỔI SỐ V/v trao đổi một số nội dung làm việc về tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ về Chuyển đổi số, Đô thị thông minh
Tải file
848/QĐ-BCĐ Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10/10/2021 CHUYỂN ĐỔI SỐ Vv thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
2207/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 06/08/2021 CHUYỂN ĐỔI SỐ Phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính
Tải file
02-NQ/TU Nghị quyết Tỉnh uỷ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 28/05/2021 CHUYỂN ĐỔI SỐ Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính
Tải file
2639/UBND-VP Công văn UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 22/03/2021 CHUYỂN ĐỔI SỐ Triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Tải file
14/KH-STNMT Kế hoạch Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 12/03/2021 CHUYỂN ĐỔI SỐ Thực hiện chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2021
Tải file
417/QĐ-BTNMT Quyết định Bộ Tài nguyên và Môi trường 10/03/2021 CHUYỂN ĐỔI SỐ Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Tải file
477/STNMT-KHTC Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 26/01/2021 CHUYỂN ĐỔI SỐ V/v triển khai thực hiện phương châm hành đông và 02 khâu đột phá năm 2021
Tải file
749/QĐ-TTg Quyết định Thủ tướng Chính phủ 03/06/2020 CHUYỂN ĐỔI SỐ Phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Tải file