Văn Bản pháp quy

Tìm thấy: 2244 văn bản
Số hiệuNgày kýLĩnh vựcNội dung
[ Quyết định]
1028/QĐ-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
03/12/2020 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất số C 857236 do UBND huyện Long Đất cấp ngày 30/12/1996
Tải file
[ Thông báo]
310/TB-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
02/12/2020 ĐẤT ĐAI Về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án Khu nhà ở Biệt thự vườn, tại phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Đất Nam làm chủ đầu tư
Tải file
[ Quyết định]
1023/QĐ-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
02/12/2020 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất số BE 027216 do UBND TXBR cấp ngày 01/8/2011
Tải file
[ Quyết định]
1022/QĐ-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
02/12/2020 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất số BO 637787 do UBND TPBR cấp ngày 27/6/2013
Tải file
[ Quyết định]
1020/QĐ-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
01/12/2020 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất số M 142551 cấp ngày 20/4/1998
Tải file
[ Quyết định]
1019/QĐ-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
01/12/2020 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số BO 289892 cấp ngày 08/7/2013
Tải file
[ Công văn]
7811/STNMT-TNN   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
01/12/2020 DỰ THẢO VĂN BẢN Vv góp ý dự thảo Chiến lược phát triển ngành Khí tượng thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Tải file
[ Quyết định]
1018/QĐ-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
01/12/2020 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ trang bổ sung thuộc GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số AK 929116 do UBND TPVT cấp ngày 17/12/2007
Tải file
[ Quyết định]
1012/QĐ-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
26/11/2020 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số CN 082981 ngày 27/6/2018
Tải file
[ Thông báo]
308/TB-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
25/11/2020 ĐẤT ĐAI Về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án Khu nhà ở xã hội Lan Anh 1 tại thành phố Bà Rịa do Công ty TNHH MTV Lan Anh làm chủ đầu tư
Tải file
[ Quyết định]
1006/QĐ-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
24/11/2020 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số CV 876744 do Sở TNMT cấp ngày 27/7/2020
Tải file
[ Quyết định]
1005/QĐ-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
24/11/2020 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số BH 278480 do UBND TPVT cấp ngày 10/11/2011
Tải file
[ Quyết định]
1008/QĐ-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
24/11/2020 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số BH 278134 do UBND TPVT cấp ngày 03/11/2011
Tải file
[ Quyết định]
1009/QĐ-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
24/11/2020 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số BD 037781 do UBND TPVT cấp ngày 06/12/2010
Tải file
[ Quyết định]
1010/QĐ-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
24/11/2020 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số BR 476212 do UBND huyện Đất Đỏ cấp ngày 25/01/2014
Tải file
[ Quyết định]
1004/QĐ-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
23/11/2020 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ trang bổ sung thuộc GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với dất số AD 761495 do UBND TPVT cấp ngày 10/02/2006
Tải file
[ Công văn]
7593/STNMT-BHĐ   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
20/11/2020 DỰ THẢO VĂN BẢN Vv xây dựng Nghị định của Chính phủ về hoạt động lấn biển
Tải file
[ Quyết định]
1002/QĐ-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
20/11/2020 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số AG 936881 do UBND huyện Châu Đức cấp ngày 16/10/2006
Tải file
[ Thông báo]
304/TB-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
20/11/2020 ĐẤT ĐAI Về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án Lan Anh 4 tại ấp Nam, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa do Công ty TNHH MTV Lan Anh làm chủ đầu tư
Tải file
[ Quyết định]
999/QĐ-STNMT   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
18/11/2020 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 584358 do Sở TNMT cấp ngày 16/8/2016
Tải file
12345678910...