Văn Bản pháp quy

Tìm thấy: 5299 văn bản
Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýLĩnh vựcNội dung
146/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 22/02/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D 0756010 do UBND huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 08 tháng 6 năm 1997 cho ông Trương Tào, tại xã Sông Xoài, huyện Tân Thành (nay là thị xã Phú Mỹ), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
147/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 22/02/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số G 996385 do UBND huyện Xuyên Mộc cấp ngày 19/01/1996 cấp cho ông Nguyễn Văn Long
Tải file
148/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 22/02/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số K 957388 do UBND huyện Xuyên Mộc cấp ngày 11/10/1997 cho bà Thái Thị Tốt.
Tải file
149/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 22/02/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 489277 do UBND huyện Long Điền cấp ngày 09 tháng 12 năm 2009 của ông Bùi Văn Tấn
Tải file
145/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 21/02/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 7201012008 được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 14 tháng 04 năm 2000.
Tải file
143/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 20/02/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN 161462 được Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 29/5/2018 của ông Hoàng Văn Hùng cùng vợ là bà Trần Thị Hải Linh (do nhận chuyển nhượng) tại thửa đất số 396, tờ bản đồ số 21, thuộc xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
1170/STNMT-KHTC Dự thảo văn bản UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 20/02/2024 TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH Dự thảo Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 và Quyết định số 52/2013/QĐ- UBND ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh quy định về quản lý các dự án, nhiệm vụ từ nguồn chi sự nghiệp môi trường cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
144/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 20/02/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN 161455 được Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 29/5/2018 của ông Hoàng Văn Hùng cùng vợ là bà Trần Thị Hải Linh (do nhận chuyển nhượng) tại thửa đất số 389, tờ bản đồ số 21, thuộc xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
142/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 20/02/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DD 173412 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh BR-VT cấp ngày 27 tháng 01 năm 2022
Tải file
137/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 19/02/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 866742 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 16/4/2018.
Tải file
138/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 19/02/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 866743 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 16/4/2018.
Tải file
140/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 19/02/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DB 363038 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 23/04/2021 của ông Nguyễn Hùng Mạnh và bà Dương Thị Thúy Hạnh
Tải file
135/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 07/02/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số M 169237 được UBND huyện Tân Thành cấp ngày 28/8/1998 cho ông Nguyễn Đức Dũng, tọa lạc tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
391/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 06/02/2024 TÀI NGUYÊN NƯỚC Về phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
132/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 05/02/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 7201012305 được UBND thành phố Vũng Tàu cấp ngày 02 tháng 4 năm 2004.
Tải file
133/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 05/02/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận số DC 675341 cấp ngày 22/6/2021 của bà Vy Thị Hiệp
Tải file
986/STNMT-KHTC Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường 05/02/2024 ĐƠN GIÁ NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Danh sách các đơn vị tư vấn thẩm định giá Văn bản số 986/STNMT-KHTC
Tải file
986/STNMT-KHTC Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường 05/02/2024 ĐẤT ĐAI Về việc chào giá dịch vụ tư vấn giá đất để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất
Tải file
134/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 05/02/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS 855609 được Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 18/9/2019 của bà Phan Thị Loan (do nhận chuyển nhượng) tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
127/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 02/02/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 615092 do UBND huyện Xuyên Mộc cấp ngày 25/6/2012. của bà Phạm Thị Tiếp
Tải file
12345678910...