Văn Bản pháp quy

Tìm thấy: 4854 văn bản
Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýLĩnh vựcNội dung
6373/STNMT-QLMT Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 26/09/2023 MÔI TRƯỜNG V/v đề nghị khẩn trương xác minh, xử lý thông tin phản ánh về hoạt động gây ô nhiễm môi trường (lần 2) (về tình trạng có cơ sở hoạt động chế biến da bò tại ấp 1, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc)
Tải file
6378/STNMT-BNKS Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 26/09/2023 KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN Về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất
Tải file
442/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 25/09/2023 ĐẤT ĐAI Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN 018626 ngày 13/9/2018 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp cho ông Hoàng Văn Thìn và bà Nguyễn Thị Hoa.
Tải file
443/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 25/09/2023 ĐẤT ĐAI Về việc hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CE 343857 được Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 09 tháng 12 năm 2016 của ông Phạm Minh Tâm và bà Lê Thị Huệ
Tải file
438/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 22/09/2023 ĐẤT ĐAI Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số P 809610 được UBND huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 10/01/2001 tại xã Châu Pha, huyện Tân Thành (nay là thị xã Phú Mỹ), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tải file
439/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 22/09/2023 ĐẤT ĐAI Về việc hủy bỏ trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BU 710534 do UBND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 21/10/2014 (ông Lê Ngọc Tú)
Tải file
440/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 22/09/2023 ĐẤT ĐAI Về việc hủy bỏ trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 711750 do UBND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 16/01/2015 (hộ ông Lê Ngọc Tú)
Tải file
441/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 22/09/2023 ĐẤT ĐAI Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 292450, BA 292298 được UBND huyện Đất Đỏ cấp ngày 28 tháng 01 năm 2010 (Lê Văn Ba).
Tải file
1611/QĐ-TTCNTT Quyết định Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường 22/09/2023 CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Về việc công khai dự toán thu - chi Ngân sách Quý III và 9 tháng đầu năm 2023 của Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường
Tải file
6297/STNMT-KHTC Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 22/09/2023 TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH V/v chào giá dịch vụ tư vấn giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
684/GM-STNMT Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 21/09/2023 MÔI TRƯỜNG Giấy mời về việc Tham dự Hội nghị triển khai Quyết định số 2066/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án Quản lý chất thải rắn và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến 2030
Tải file
436/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 21/09/2023 ĐẤT ĐAI Về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AĐ 907994 do UBND huyện Long Điền cấp ngày 07/12/2006 của ông Nguyễn Văn Hiệu
Tải file
437/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 21/09/2023 ĐẤT ĐAI Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 945240 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 07/02/2018
Tải file
693/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 21/09/2023 MÔI TRƯỜNG Quyết định về việc Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Trạm biến áp 220kV Phước Thuận (Đất Đỏ) và đường dây đấu nối - Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia
Tải file
Báo cáo đề xuất cấp GPMT Báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 21/09/2023 MÔI TRƯỜNG Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (giai đoạn 1: Hệ thống thu gom vùng 2 toàn bộ phần diện tích đô thị phía Nam hồ Quang Trung 1, hồ Quang Trung 2 của trung tâm huyện Côn Đảo và xây dựng trạm xử lý nước thải công suất 1.000 m3/ ngày, đêm)
Tải file
6215/STNMT-BNKS Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 20/09/2023 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO V/v triển khai thực hiện văn bản hợp nhất Nghị định Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
Tải file
6222/STNMT-QLMT Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 20/09/2023 MÔI TRƯỜNG V/v đề nghị phối hợp có ý kiến góp ý đối với dự thảo Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường cấp tỉnh giai đoạn 2023-2030
Tải file
08/VBHN-BTNMT Công văn Bộ Tài nguyên và Môi trường 19/09/2023 ĐẤT ĐAI Hợp nhất Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và các nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP
Tải file
431/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 19/09/2023 ĐẤT ĐAI Về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 991093 được UBND huyện Tân Thành cấp ngày 23/5/2005 cho ông Trần Thế Dũng tại phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
432/QĐ-VPĐK Quyết định Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh 19/09/2023 ĐẤT ĐAI Về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 301747 được UBND huyện Tân Thành cấp ngày 28/12/2006 cho ông Nguyễn Minh Chiến tại xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
12345678910...