Văn Bản pháp quy

Tìm thấy: 2861 văn bản
Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýLĩnh vựcNội dung
526/TB-TTPTQĐ Thông báo Trung tâm Phát triển Quỹ đất 02/08/2021 ĐẤT ĐAI Vv lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể
Tải file
5123/STNMT-KHTC Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 02/08/2021 TUYÊN TRUYỀN V/v triển khai chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Tải file
550/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 02/08/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất số AK 933877 do UBND huyện Long Điền cấp ngày 08/4/2008
Tải file
551/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 02/08/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ Trang bổ sung GCN QSD đất số AD 767004 được UBND huyện Đất Đỏ cấp ngày 30/3/2006
Tải file
552/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 02/08/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất số P 809522 do UBND huyện Tân Thành cấp ngày 14/12/2000
Tải file
9579/UBND-VP Công văn UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 31/07/2021 TUYÊN TRUYỀN Vv tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Tải file
VPS Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 30/07/2021 CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021
Tải file
STNMT Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 30/07/2021 CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021
Tải file
5060/STNMT-VP Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 29/07/2021 TUYÊN TRUYỀN V/v triển khai Thông báo kết luận cuộc họp của UBND tỉnh tại buổi giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19
Tải file
5067/STNMT-CCBVMT Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 29/07/2021 MÔI TRƯỜNG V/v tiếp tục hướng dẫn thu gom,xử lý chất thải y tế phát sinh liên quan công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Tải file
545/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 29/07/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ trang bổ sung và thu hồi GCN QSD đất số T 838805 do UBND huyện Tân Thành cấp ngày 21/01/2002
Tải file
546/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 29/07/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ Trang bổ sung GCN QSD đất số AH 238785 được UBND huyện Đất Đỏ cấp ngày 10/5/2007
Tải file
9127/UBND-VP Công văn UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 26/07/2021 TUYÊN TRUYỀN V/v hướng dẫn các quy định về mua sắm thuốc, vật tư, sinh phẩm, hóa chất, trang thiết bị y tế và chế độ cho công tác phòng chống dịch Covid-19
Tải file
537/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 26/07/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất số AN 428392 do UBND huyện Đất Đỏ cấp ngày 15/12/2008
Tải file
538/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 26/07/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất số M 142355 do UBND huyện Long Đất cấp ngày 21/5/1998
Tải file
2034/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 26/07/2021 MÔI TRƯỜNG Vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Bến cảng Quốc tế Sao Biển - Giai đoạn 1 tại thị xã Phú Mỹ - hs giấy
Tải file
Dự Thảo Tờ trình Tờ trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 26/07/2021 DỰ THẢO VĂN BẢN Dự thảo Quyết định ban hành Quy định luân chuyển hồ sơ xác định giá đất cụ thể để xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
GMTB_ BR-VT/1530 Công văn Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 23/07/2021 KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN Tin cảnh báo mưa dông và gió mạnh trên biển khu vực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
4901/STNMT-TTr Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 23/07/2021 THANH TRA V/v triển khai Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Tải file
536/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 23/07/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ Trang bổ sung GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số CA 942825 do UBND huyện Châu Đức cấp ngày 20/8/2015
Tải file
12345678910...