Văn Bản pháp quy

Tìm thấy: 3091 văn bản
Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýLĩnh vựcNội dung
766/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 24/11/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất sô BI 372477 do UBND huyện Tân Thành cấp ngày 28/6/2012
Tải file
8033/STNMT-VP Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 24/11/2021 TUYÊN TRUYỀN V/v triển khai văn bản của UBND tỉnh về quản lý, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà và nơi làm việc
Tải file
4207/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 23/11/2021 MÔI TRƯỜNG phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Trại chăn nuôi gà- Hộ kinh doanh Lê Nguyễn Bảo Châu tại ấp 2, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
761/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 23/11/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số BK 615176 do UBND huyện Xuyên Mộc cấp ngày 03/8/2012
Tải file
762/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 23/11/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy GCN QSD đất số AE 010375 do UBND huyện Xuyên Mộc cấp ngày 14/8/2006
Tải file
763/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 23/11/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số CK 424880 do Sở TNMT cấp ngày 26/4/2018
Tải file
1171/TB-TTCNTT Thông báo Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường 22/11/2021 TUYỂN DỤNG Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường năm 2021
Tải file
758/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 22/11/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số AD 110717 do Sở TNMT cấp ngày 09/12/2020
Tải file
759/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 22/11/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy GCN QSD đất số AI 733274 do UBND huyện Tân Thành cấp ngày 26/6/2007
Tải file
760/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 22/11/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số R 531153 do UBND tỉnh cấp ngày 02/01/2001
Tải file
274/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 22/11/2021 TUYỂN DỤNG Thông báo v.v kết quả điểm thi viết (môn kiến thức chung) kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021
Tải file
751/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 19/11/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ Trang bổ sung GCN QSD đất số CK 367964 do Sở TNMT cấp ngày 19/12/2017
Tải file
749/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 18/11/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số K 809931 cấp ngày 29/12/1997
Tải file
750/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 18/11/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số BP 498558 do UBND huyện Long Điền cấp ngày 16/10/2013
Tải file
746/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 16/11/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ trang bổ sung GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số BT 249156 cấp ngày 06/10/2014
Tải file
747/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 16/11/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số BT 249754 cấp ngày 20/11/2014
Tải file
748/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 16/11/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số BM 644570 cấp ngày 27/02/2013
Tải file
7796/STNMT-CCBVMT Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 15/11/2021 MÔI TRƯỜNG Về việc tham gia Giải báo chí về Giảm ô nhiễm nhựa đại dương
Tải file
3904/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 15/11/2021 TUYÊN TRUYỀN Phê duyệt Kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh BRVT giai đoạn 2021 - 2025
Tải file
740/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 12/11/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất số DA 035832 do Sở TNMT cấp ngày 29/12/2020
Tải file
12345678910...