Văn bản pháp luật

Tìm thấy: 5726 văn bản
Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýLĩnh vựcNội dung
180/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường 12/07/2024 ĐẤT ĐAI Về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án Khu đô thị mới Nam Quốc lộ 51 (giai đoạn 1) tại phường Long Hương, thành phố Bà Rịa do Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam làm chủ đầu tư
Tải file
5891/STNMT-VP Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 12/07/2024 HÀNH CHÍNH V/v thông báo thực hiện thí điểm ngày không tiếp nhận hồ sơ TTHC bản giấy tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Tải file
466/TTQTTNMT-DVTV Báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường 12/07/2024 Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường đợt 6 năm 2024, theo quyết định 3985/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 và quyết định 3380/QĐ-UBND ngày 27/11/2023.
Tải file
467/TTQTTNMT-DVTV Báo cáo Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 12/07/2024 Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ Báo cáo khối lượng thực hiện quan trắc chất lượng môi trường đợt 6 năm 2024, theo quyết định số 3985/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 và quyết định số 3380/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2023
Tải file
188/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường 12/07/2024 TUYỂN DỤNG Thông báo v.v tạm hoãn thời gian tổ chức thi thuyết trình Đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường năm năm 2024
Tải file
53/KH-STTTT Kế hoạch Sở Thông tin và Truyền thông 11/07/2024 KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TTBCXB - Kế hoạch tuyên truyền phổ biến các nội dung liên quan đến các Chỉ số PAPI trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
5888/STNMT-KHTC Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 11/07/2024 TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH Về việc mời tham gia gói thầu “Thuê xe thực hiện công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2024”.
Tải file
5811/STNMT-KHTC Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường 10/07/2024 TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH V/v đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định phân định các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ ngân sách địa phương cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
329/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường 10/07/2024 TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập thiết kế kỹ thuật và dự toán kinh phí đo đạc, cắm mốc ranh giới, lập bản đồ địa chính phục vụ lập phương án sử dụng đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
176/TB-STNMT Thông báo 10/07/2024 HÀNH CHÍNH Thông báo v.v danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thuyết trình đề án và thời gian trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường năm năm 2024
Tải file
176/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường 10/07/2024 HÀNH CHÍNH Danh sách sách thí sinh đủ điều kiện tham gia trình bày đề án kỳ thi tuyển chức danh, lãnh đạo quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2024.
Tải file
5835/STNMT-QLĐĐ Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 10/07/2024 ĐẤT ĐAI Về việc đề nghị đăng thông báo đối với trường hợp đủ điều kiện chuyển nhượng 01 lô đất thuộc dự án Khu nhà ở phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa
Tải file
5769/STNMT-QLMT Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 09/07/2024 MÔI TRƯỜNG V/v đề nghị thực hiện quy định vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải sau khi được cấp giấy phép môi trường (đề nghị lần 02)
Tải file
173/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 08/07/2024 ĐẤT ĐAI Về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc dự án Lan Anh 1 (nhà ở xã hội Lan Anh 1 mở rộng hay Nhà ở xã hội Lan Anh 1 mở rộng GĐ3) tại xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa do Công ty TNHH Lan Anh làm chủ đầu tư
Tải file
5759/STNMT-QLĐĐ Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 08/07/2024 ĐẤT ĐAI V/v đăng tải dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.
Tải file
5751/STNMT-QLĐĐ Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường 08/07/2024 ĐẤT ĐAI V/v truyền thông chính sách về dự thảo Nghị quyết và Quyết định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các nội dung được giao tại Luật Đất đai 2024 thuộc thẩm quyền HĐND và UBND tỉnh ban hành
Tải file
5743/STNMT-QLĐĐ Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 08/07/2024 ĐẤT ĐAI V/v Đề nghị đăng thông báo đối với trường hợp đủ điều kiện chuyển nhượng 01 căn nhà lô 08 khu A8 thuộc dự án nhà ở xã hội Lan Anh 1 (Nhà ở xã hội Lan Anh 1 Mở rộng hay Nhà ở xã hội Lan Anh 1 mở rộng GĐ3) tại xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa
Tải file
548/QĐ-VPĐK Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 08/07/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số M 149676 do UBND huyện Xuyên Mộc cấp ngày 20/4/1998 cấp cho ông Nguyễn Văn Phước
Tải file
547/QĐ-VPĐK Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 08/07/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS 427567 được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 06/9/2019 cho ông Đào Ngọc Hưng cùng vợ là bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
543/QĐ-VPĐK Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 05/07/2024 ĐẤT ĐAI Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 110935 (thửa 191) được Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 16/12/2020 cho ông Tạ Thanh Xuân cùng vợ là bà Vũ Thị Thủy Chung tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
12345678910...