Văn Bản pháp quy

Tìm thấy: 4269 văn bản
Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýLĩnh vựcNội dung
17/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 03/02/2023 TUYỂN DỤNG Thông báo v.v danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thuyết trình đề án và thời gian trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022 (đợt 2)
Tải file
61/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 02/02/2023 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số M 095896 do UBND huyện Tân Thành cấp ngày 15/7/1998
Tải file
41/TTr-STNMT Tờ trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 02/02/2023 MÔI TRƯỜNG Dự thảo văn bản triển khai kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021 và phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu báo cáo kết quả tự đánh giá các chỉ số bảo vệ môi trường năm 2022
Tải file
47/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 31/01/2023 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số P 797514 được UBND huyện Long Đất, cấp ngày 16/08/2000, đất tại xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ( Nguyễn Văn Mến)
Tải file
48/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 31/01/2023 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 459144 được UBND huyện Đất Đỏ cấp ngày 02/10/2009 ( Nguyễn Thị Chạy)
Tải file
49/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 31/01/2023 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 539686 do UBND huyện Long Đất cấp ngày 19/3/2001 cho ông Trần Công Nghiệp
Tải file
50/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 31/01/2023 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 984307 do UBND huyện Long Điền cấp ngày 02/10/2012 của ông Bùi Công Duy
Tải file
51/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 31/01/2023 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CV 840974 do Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh BR-VT cấp ngày 30/7/2020 của bà Nguyễn Thị Phấn
Tải file
13/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 30/01/2023 TUYỂN DỤNG Thông báo v.v kết quả điểm thi viết môn kiến thức chung kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022 (đợt 2)
Tải file
03/GP-STNMT Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 19/01/2023 MÔI TRƯỜNG Giấy phép v.v Cấp giấy phép môi trường cho Công ty TNHH Khai thác thủy hải sản Thương mại Biển Sáng được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án Khu du lịch Biển Sáng - Hồ Tràm
Tải file
44/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 19/01/2023 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 619474 do UBND huyện Xuyên Mộc cấp ngày 17/8/2007.
Tải file
340/STNMT-TNN Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 19/01/2023 TÀI NGUYÊN NƯỚC Về việc chủ động ứng phó với thời tiết nguy hiểm và gió mạnh trên biển trong dịp Tết Nguyên đán 2023
Tải file
42/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 18/01/2023 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 158609 do UBND huyện Long Điền cấp ngày 13/01/2011 của ông Lưu Văn Điểu và bà Huỳnh Thị Bé
Tải file
43/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 18/01/2023 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 419187 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 04/5/2018.
Tải file
38/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 17/01/2023 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 546948 do UBND huyện Côn Đảo cấp ngày 28 tháng 10 năm 2014 (bà Thia Kim Bội)
Tải file
39/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 17/01/2023 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B 684705 do UBND huyện Châu Đức cấp ngày 23/02/1998.
Tải file
40/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 17/01/2023 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 620509 do UBND thành phố Vũng Tàu cấp ngày 29/8/2006 (Tào Thị Minh)
Tải file
41/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 17/01/2023 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số K 775387 do UBND huyện Châu Đức cấp ngày 07/10/1997.
Tải file
34/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/01/2023 HÀNH CHÍNH Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023
Tải file
31/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/01/2023 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy trang số 01 của chứng nhận quyền sử dụng đất số L 652027 do UBND huyện Xuyên Mộc cấp ngày 12/5/1998
Tải file
12345678910...