Văn Bản pháp quy

Tìm thấy: 2599 văn bản
Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýLĩnh vựcNội dung
338/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 07/05/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số AD 812325 cấp ngày 28/12/2005
Tải file
39/QĐ-CCQLĐĐ Quyết định Chi cục Quản lý Đất đai 06/05/2021 CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Vv công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 của CCQLĐĐ
Tải file
326/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 06/05/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số BD 146410 do UBND huyện Tân Thành cấp ngày 08/11/2010
Tải file
327/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 06/05/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất số CR 923769 do Sở TNMT cấp ngày 19/6/2019
Tải file
331/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 06/05/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ trang bổ sung GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số Đ 079918 ngày 07/01/2004
Tải file
332/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 06/05/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số AB 332488 cấp ngày 13/01/2005
Tải file
333/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 06/05/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số L 634965 cấp ngày 06/12/1997
Tải file
334/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 06/05/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số BD 962784 do UBND TPVT cấp ngày 10/01/2011
Tải file
335/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 06/05/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ trang bổ sung thuộc GCN QSD đất số AĐ 605942 do UBND TPVT cấp ngày 25/5/2006
Tải file
336/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 06/05/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ trang bổ sung GCN QSD đất số H 240476 do UBND tỉnh cấp ngày 11/11/1997
Tải file
03/VBHN-BTNMT Công văn Bộ Tài nguyên và Môi trường 04/05/2021 ĐẤT ĐAI Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Tải file
04/VBHN-BTNMT Công văn Bộ Tài nguyên và Môi trường 04/05/2021 ĐẤT ĐAI Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai Nghị định số 43
Tải file
321/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 04/05/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy phôi GCN QSD đất, GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng trong quá trình quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh
Tải file
312/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 28/04/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất số CS 734089 được Sở TNMT cấp ngày 16/8/2019
Tải file
105/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 28/04/2021 ĐẤT ĐAI Về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án Khu nhà ở phố chợ - Trung tâm thương mại huyện Châu Đức do Công ty TNHH Thương mại Tân thành làm chủ đầu tư
Tải file
293/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 27/04/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ trang bổ sung số 01 của GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số CK 392067 do Sở TNMT cấp ngày 13/3/2018
Tải file
294/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 27/04/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất số X 541636 do UBND huyện Tân Thành cấp ngày 03/11/2003
Tải file
295/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 27/04/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất số X 541241 do UBND huyện Tân Thành cấp ngày 29/10/2003
Tải file
296/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 27/04/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số BL 895891 do UBND huyện Tân Thành cấp ngày 19/09/2012
Tải file
297/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 27/04/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số BL 895892 do UBND huyện Tân Thành cấp ngày 19/09/2012
Tải file
12345678910...