Điều hành

Lịch công tác tuần 27 (từ ngày 04/07/2022 đến ngày 08/07/2022)

Lịch công tác tuần 26 (từ ngày 27/06/2022 đến ngày 03/07/2022)

Lịch công tác tuần 25 (từ ngày 20/06/2022 đến ngày 24/06/2022)

Lịch công tác tuần 24 (từ ngày 13/06/2022 đến ngày 17/06/2022)

Lịch công tác tuần 23 (từ ngày 06/06/2022 đến ngày 10/06/2022)

Lịch công tác tuần 22 (từ ngày 30/05/2022 đến ngày 03/06/2022)

Lịch công tác tuần 21 (từ ngày 23/05/2022 đến ngày 27/05/2022)

Lịch công tác tuần 20 (từ ngày 16/05/2022 đến ngày 20/05/2022)

Lịch công tác tuần 19 (từ ngày 09/05/2022 đến ngày 13/05/2022)

Lịch công tác tuần 18 (từ ngày 02/05/2022 đến ngày 06/05/2022)

Lịch công tác tuần 17 (từ ngày 25/04/2022 đến ngày 29/04/2022)

Lịch công tác tuần 16 (từ ngày 18/04/2022 đến ngày 22/04/2022)

Lịch công tác tuần 15 (từ ngày 11/04/2022 đến ngày 15/04/2022)

Lịch công tác tuần 14 (từ ngày 04/04/2022 đến ngày 08/04/2022)

Lịch công tác tuần 13 (từ ngày 28/03/2022 đến ngày 02/04/2022)

Lịch công tác tuần 12 (từ ngày 21/03/2022 đến ngày 25/03/2022)

Lịch công tác tuần 11 (từ ngày 14/03/2022 đến ngày 19/03/2022)

Lịch công tác tuần 10 (từ ngày 07/03/2022 đến ngày 11/03/2022)

Lịch công tác tuần 9 (từ ngày 28/02/2022 đến ngày 04/03/2022)

Lịch công tác tuần 8 (từ ngày 21/02/2022 đến ngày 25/02/2022)

Lịch công tác tuần 7 (từ ngày 14/02/2022 đến ngày 18/02/2022)

Lịch công tác tuần 6 (từ ngày 07/02/2022 đến ngày 11/02/2022)

Lịch công tác tuần 5 (từ ngày 31/01/2022 đến ngày 04/02/2022)

Lịch công tác tuần 4 (từ ngày 24/01/2022 đến ngày 28/01/2022)

Lịch công tác tuần 3 (từ ngày 17/01/2022 đến ngày 21/01/2022)

Lịch công tác tuần 2 (từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/01/2022)

Lịch công tác tuần 1 (từ ngày 03/01/2022 đến ngày 07/01/2022)

Lịch công tác tuần 53 (từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2022)