Điều hành

Lịch công tác tuần 49 (từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020)

Lịch công tác tuần 48 (từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020)

Lịch công tác tuần 47 (từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/11/2020)

Lịch công tác tuần 46 (từ ngày 09/11/2020 đến ngày 14/11/2020)

Lịch công tác tuần 45 (từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020)

Lịch công tác tuần 44 (từ ngày 26/10/2020 đến ngày 30/10/2020)

Lịch công tác tuần 43 (từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020)

Lịch công tác tuần 42 (từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020)

Lịch công tác tuần 42 (từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020)

Lịch công tác tuần 41 (từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020)

Lịch công tác tuần 40 (từ ngày 28/09/2020 đến ngày 02/10/2020)

Lịch công tác tuần 39 (từ ngày 21/09/2020 đến ngày 25/09/2020)

Lịch công tác tuần 38 (từ ngày 14/09/2020 đến ngày 18/09/2020)

Lịch công tác tuần 37 (từ ngày 07/09/2020 đến ngày 11/09/2020)

Lịch công tác tuần 36 (từ ngày 31/08/2020 đến ngày 04/09/2020)

Lịch công tác tuần 35 (từ ngày 24/08/2020 đến ngày 28/08/2020)

Lịch công tác tuần 34 (từ ngày 17/08/2020 đến ngày 21/08/2020)

Lịch công tác tuần 33 (từ ngày 10/08/2020 đến ngày 14/08/2020)

Lịch công tác tuần 32 (từ ngày 03/08/2020 đến ngày 07/08/2020)

Lịch công tác tuần 31 (từ ngày 27/07/2020 đến ngày 31/07/2020)

Lịch công tác tuần 30 (từ ngày 20/07/2020 đến ngày 24/07/2020)

Lịch công tác tuần 29 (từ ngày 13/07/2020 đến ngày 17/07/2020)

Lịch công tác tuần 28 (từ ngày 06/07/2020 đến ngày 10/07/2020)

Lịch công tác tuần 27 (từ ngày 29/06/2020 đến ngày 03/07/2020)

Lịch công tác tuần 26 (từ ngày 22/06/2020 đến ngày 26/06/2020)

Lịch công tác tuần 25 (từ ngày 15/06/2020 đến ngày 19/06/2020)

Lịch công tác tuần 24 (từ ngày 08/06/2020 đến ngày 12/06/2020)

Lịch công tác tuần 23 (từ ngày 01/06/2020 đến ngày 05/06/2020)

Lịch công tác tuần 22 (từ ngày 25/05/2020 đến ngày 29/05/2020)

Lịch công tác tuần 21 (từ ngày 18/05/2020 đến ngày 22/05/2020)

12