Điều hành

Lịch công tác tuần 39 (từ ngày 25/09/2022 đến ngày 01/10/2022)

Lịch công tác tuần 39 (từ ngày 25/09/2022 đến ngày 01/10/2022)

Lịch công tác tuần 38 (từ ngày 18/09/2022 đến ngày 24/09/2022)

Lịch công tác tuần 37 (từ ngày 12/09/2022 đến ngày 17/09/2022)

Lịch công tác tuần 36 (từ ngày 04/09/2022 đến ngày 10/09/2022)

Lịch công tác tuần 35 (từ ngày 29/08/2022 đến ngày 02/09/2022)

Lịch công tác tuần 34 (từ ngày 22/08/2022 đến ngày 27/08/2022)

Lịch công tác tuần 33 (từ ngày 15/08/2022 đến ngày 19/08/2022)

Lịch công tác tuần 32 (từ ngày 08/08/2022 đến ngày 12/08/2022)

Lịch công tác tuần 31 (từ ngày 01/08/2022 đến ngày 05/08/2022)

Lịch công tác tuần 30 (từ ngày 25/07/2022 đến ngày 29/07/2022)

Lịch công tác tuần 29 (từ ngày 18/07/2022 đến ngày 22/07/2022)

Lịch công tác tuần 28 (từ ngày 11/07/2022 đến ngày 15/07/2022)

Lịch công tác tuần 27 (từ ngày 04/07/2022 đến ngày 08/07/2022)

Lịch công tác tuần 26 (từ ngày 27/06/2022 đến ngày 03/07/2022)

Lịch công tác tuần 25 (từ ngày 20/06/2022 đến ngày 24/06/2022)

Lịch công tác tuần 24 (từ ngày 13/06/2022 đến ngày 17/06/2022)

Lịch công tác tuần 23 (từ ngày 06/06/2022 đến ngày 10/06/2022)

Lịch công tác tuần 22 (từ ngày 30/05/2022 đến ngày 03/06/2022)

Lịch công tác tuần 21 (từ ngày 23/05/2022 đến ngày 27/05/2022)

Lịch công tác tuần 20 (từ ngày 16/05/2022 đến ngày 20/05/2022)

Lịch công tác tuần 19 (từ ngày 09/05/2022 đến ngày 13/05/2022)

Lịch công tác tuần 18 (từ ngày 02/05/2022 đến ngày 06/05/2022)

Lịch công tác tuần 17 (từ ngày 25/04/2022 đến ngày 29/04/2022)

Lịch công tác tuần 16 (từ ngày 18/04/2022 đến ngày 22/04/2022)

Lịch công tác tuần 15 (từ ngày 11/04/2022 đến ngày 15/04/2022)

Lịch công tác tuần 14 (từ ngày 04/04/2022 đến ngày 08/04/2022)

Lịch công tác tuần 13 (từ ngày 28/03/2022 đến ngày 02/04/2022)

Lịch công tác tuần 12 (từ ngày 21/03/2022 đến ngày 25/03/2022)

Lịch công tác tuần 11 (từ ngày 14/03/2022 đến ngày 19/03/2022)

12