Điều hành

Lịch công tác tuần 32 (từ ngày 02/08/2021 đến ngày 06/08/2021)

Lịch công tác tuần 31 (từ ngày 26/07/2021 đến ngày 31/07/2021)

Lịch công tác tuần 30 (từ ngày 19/07/2021 đến ngày 23/07/2021)

Lịch công tác tuần 29 (từ ngày 12/07/2021 đến ngày 16/07/2021)

Lịch công tác tuần 28 (từ ngày 05/07/2021 đến ngày 09/07/2021)

Lịch công tác tuần 27 (từ ngày 28/06/2021 đến ngày 02/07/2021)

Lịch công tác tuần 26 (từ ngày 21/06/2021 đến ngày 25/06/2021)

Lịch công tác tuần 25 (từ ngày 14/06/2021 đến ngày 18/06/2021)

Lịch công tác tuần 24 (từ ngày 07/06/2021 đến ngày 11/06/2021)

Lịch công tác tuần 23 (từ ngày 31/05/2021 đến ngày 04/06/2021)

Lịch công tác tuần 22 (từ ngày 24/05/2021 đến ngày 28/05/2021)

Lịch công tác tuần 21 (từ ngày 17/05/2021 đến ngày 21/05/2021)

Lịch công tác tuần 20 (từ ngày 10/05/2021 đến ngày 14/05/2021)

Lịch công tác tuần 19 (từ ngày 03/05/2021 đến ngày 07/05/2021)

Lịch công tác tuần 18 (từ ngày 26/04/2021 đến ngày 29/04/2021)

Lịch công tác tuần 17 (từ ngày 19/04/2021 đến ngày 23/04/2021)

Lịch công tác tuần 16 (từ ngày 12/04/2021 đến ngày 16/04/2021)

Lịch công tác tuần 15 (từ ngày 05/04/2021 đến ngày 09/04/2021)

Lịch công tác tuần 14 (từ ngày 29/03/2021 đến ngày 02/04/2021)

Lịch công tác tuần 13 (từ ngày 22/03/2021 đến ngày 26/03/2021)

Lịch công tác tuần 12 (từ ngày 15/03/2021 đến ngày 19/03/2021)

Lịch công tác tuần 11 (từ ngày 08/03/2021 đến ngày 12/03/2021)

Lịch công tác tuần 10 (từ ngày 01/03/2021 đến ngày 05/03/2021)

Lịch công tác tuần 9 (từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021)

Lịch công tác tuần 8 (từ ngày 15/02/2021 đến ngày 19/02/2021)

Lịch công tác tuần 7 (từ ngày 08/02/2021 đến ngày 12/02/2021)

Lịch công tác tuần 6 (từ ngày 01/02/2021 đến ngày 05/02/2021)

Lịch công tác tuần 5 (từ ngày 25/01/2021 đến ngày 29/01/2021)

Lịch công tác tuần 4 (từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/01/2021)

Lịch công tác tuần 3 (từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021)

12