Điều hành

Lịch công tác tuần 48 (từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021)

Lịch công tác tuần 46 (từ ngày 15/11/2021 đến ngày 19/11/2021)

Lịch công tác tuần 45 (từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021)

Lịch công tác tuần 44 (từ ngày 01/11/2021 đến ngày 05/11/2021)

Lịch công tác tuần 43 (từ ngày 25/10/2021 đến ngày 29/10/2021)

Lịch công tác tuần 42 (từ ngày 18/10/2021 đến ngày 22/10/2021)

Lịch công tác tuần 41 (từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021)

Lịch công tác tuần 40 (từ ngày 04/10/2021 đến ngày 08/10/2021)

Lịch công tác tuần 39 (từ ngày 27/09/2021 đến ngày 01/10/2021)

Lịch công tác tuần 38 (từ ngày 20/09/2021 đến ngày 24/09/2021)

Lịch công tác tuần 37 (từ ngày 13/09/2021 đến ngày 17/09/2021)

Lịch công tác tuần 36 (từ ngày 06/09/2021 đến ngày 10/09/2021)

Lịch công tác tuần 35 (từ ngày 30/08/2021 đến ngày 03/09/2021)

Lịch công tác tuần 34 (từ ngày 23/08/2021 đến ngày 27/08/2021)

Lịch công tác tuần 33 (từ ngày 16/08/2021 đến ngày 20/08/2021)

Lịch công tác tuần 32 (từ ngày 09/08/2021 đến ngày 13/08/2021)

Lịch công tác tuần 31 (từ ngày 02/08/2021 đến ngày 06/08/2021)

Lịch công tác tuần 30 (từ ngày 26/07/2021 đến ngày 31/07/2021)

Lịch công tác tuần 29 (từ ngày 19/07/2021 đến ngày 23/07/2021)

Lịch công tác tuần 28 (từ ngày 12/07/2021 đến ngày 16/07/2021)

Lịch công tác tuần 27 (từ ngày 05/07/2021 đến ngày 09/07/2021)

Lịch công tác tuần 26 (từ ngày 28/06/2021 đến ngày 02/07/2021)

Lịch công tác tuần 25 (từ ngày 21/06/2021 đến ngày 25/06/2021)

Lịch công tác tuần 24 (từ ngày 14/06/2021 đến ngày 18/06/2021)

Lịch công tác tuần 23 (từ ngày 07/06/2021 đến ngày 11/06/2021)

Lịch công tác tuần 22 (từ ngày 31/05/2021 đến ngày 04/06/2021)

Lịch công tác tuần 21 (từ ngày 24/05/2021 đến ngày 28/05/2021)

Lịch công tác tuần 20 (từ ngày 17/05/2021 đến ngày 21/05/2021)

Lịch công tác tuần 19 (từ ngày 10/05/2021 đến ngày 14/05/2021)

Lịch công tác tuần 18 (từ ngày 03/05/2021 đến ngày 07/05/2021)

12