Văn Bản Sở Tài nguyên và Môi trường

Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýLĩnh vựcNội dung
445/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 14/06/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số CN 011121 do Sở TNMT cấp ngày 17/7/2018
Tải file
446/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 14/06/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ trang bổ sung GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số CA 791110 ngày 29/6/2015
Tải file
447/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 14/06/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ trang bổ sung GCN QSD đất số AP 820768 ngày 08/12/2009
Tải file
448/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 14/06/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số CL 850509 ngày 27/12/2017
Tải file
449/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 14/06/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số B 443207 ngày 31/3/1994
Tải file
2869/SYT-NV Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/06/2021 TUYÊN TRUYỀN Thông báo KHẨN truy vết liên quan đến các địa phương trên toàn quốc phục vụ phòng chống dịch COVID-19 (Tính đến 07 giờ 00 ngày 13/6/2021Liên quan đến các ca nhiễm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM)
Tải file
3675/STNMT-VP Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 11/06/2021 TUYÊN TRUYỀN V/v không tụ tập xem bóng đá trong phòng chống dịch COVID-19
Tải file
3683/STNMT-VP Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 11/06/2021 TUYÊN TRUYỀN V/v hướng dẫn giám sát, cách ly, chỉ định xét nghiệm đối với người từ địa phương khác về tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và những địa điểm trong các thông báo khẩn (cập nhật đến 17 giờ 00, ngày 09/6/2021),
Tải file
442/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 11/06/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ Trang bổ sung GCN QSD đất số BC 972605 được UBND huyện Đất cấp ngày 26-01-2011
Tải file
440/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 10/06/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tái sản khác gắn liền với đất số CS 808123 do Sở TNMT cấp ngày 26/8/2019
Tải file
441/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 10/06/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số CK 370888 cấp ngày 08/8/2018
Tải file
2813/SYT-NV Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 09/06/2021 TUYÊN TRUYỀN Hướng dẫn giám sát, cách ly, chỉ định xét nghiệm đối với người từ địa phương khác về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và những địa điểm trong các thông báo khẩn (cập nhật đến 17 giờ 00, 09/6/2021)
Tải file
436/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 09/06/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số CT 392326 do Sở TNMT cấp ngày 07/10/2019
Tải file
437/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 09/06/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số CO 657250, CO 657249, CO 657248 Sở TNMT cấp ngày 09/01/2019
Tải file
433/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 08/06/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất số DB 364074 do Sở TNMT cấp ngày 05/02/2021
Tải file
434/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 08/06/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy trang bổ sung số 01 của GCN QSD đất số Đ 736989 được UBND huyện Long Điền cấp ngày 16/8/2004
Tải file
141/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 08/06/2021 ĐẤT ĐAI Về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án Lan Anh 2 tại ấp Bắc, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, do Công ty TNHH MTV Lan Anh làm chủ đầu tư
Tải file
142/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 08/06/2021 ĐẤT ĐAI Về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án Khu nhà ở xã hội Lan Anh 1 tại thành phố Bà Rịa do Công ty TNHH MTV Lan Anh làm chủ đầu tư
Tải file
3528/STNMT-CCBVMT Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 07/06/2021 MÔI TRƯỜNG V/v báo cáo ban đầu vụ việc làm phát tán khí, khói bụi trực tiếp ra bên ngoài, không kiểm soát được - Chi nhánh CTCP thép Pomina
Tải file
426/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 04/06/2021 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ GCN QSD đất, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số BQ 696293 do UBND huyện Tân Thành cấp ngày 12/9/2014
Tải file
12345678910...