Văn Bản Sở Tài nguyên và Môi trường

Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýLĩnh vựcNội dung
417/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 24/06/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số G 919731 ngày 28/12/1995, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 922536 ngày 20/11/2007 do UBND huyện Xuyên Mộc cấp.
Tải file
418/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 24/06/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AK 243694 do UBND thị xã Bà Rịa cấp ngày 08/8/2007
Tải file
419/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 24/06/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ Trang bổ sung Giấy chứng nhận số M 626601 được UBND huyện Long Đất cấp ngày 07/9/1996.
Tải file
420/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 24/06/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số M 591975 do UBND huyện Châu Đức cấp ngày 16/6/1998.(Xã Nghĩa Thành, H. Châu Đức)
Tải file
421/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 24/06/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy trang bổ sung số 01 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 319702 được UBND huyện Long Điền cấp ngày 31/12/2009 của ông Võ Thành Châu
Tải file
414/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 23/06/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 912654 do UBND huyện Xuyên Mộc cấp ngày 21/7/2006.
Tải file
415/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 23/06/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số O 896603 do UBND huyện Xuyên Mộc cấp ngày 28/02/2001.
Tải file
3986/STNMT-CCBVMT Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 23/06/2022 MÔI TRƯỜNG V/v cung cấp thông tin đối với Phí thẩm định đề án xả nước thải vào công trình thủy lợi
Tải file
413/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 22/06/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CR 869392 do Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh BRVT cấp ngày 10/7/2019.
Tải file
409/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 21/06/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 452529 do UBND huyện Long Điền cấp ngày 03/7/2007 của ông Trương Văn Mười và bà Nguyễn Thị Hòa
Tải file
410/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 21/06/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy trang bổ sung số 01 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 759439 được UBND huyện Long Điền cấp ngày 13/8/2013 của ông Phan Văn Đức và bà Nguyễn Thị Quang
Tải file
101/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 20/06/2022 TUYỂN DỤNG Thông báo V/v triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phần thi viết và danh sách, số báo danh, phòng thi kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022
Tải file
3895/STNMT-TNN Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 20/06/2022 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO V/v góp ý dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 129-KH/TU ngày 13/5/2022 của Tỉnh ủy v.v triển khai Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng, thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Tải file
407/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 20/06/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 135494 do UBND thành phố Vũng Tàu cấp ngày 07/8/2006 (bà Hoàng Thị Lừng)
Tải file
401/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 16/06/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 297459 do UBND thị xã Bà Rịa cấp ngày 01/2/2010
Tải file
3753/STNMT-BHĐ Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 16/06/2022 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO V/v góp ý về dự thảo Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (bản trình Chính phủ)
Tải file
402/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 16/06/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG 579810, BG 579811 do UBND thành phố Vũng Tàu cấp ngày 18/10/2011 (Nguyễn Đức Đoàn)
Tải file
403/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 16/06/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS 801985 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 18/10/2019
Tải file
404/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 16/06/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số N 218013 do UBND huyện Tân Thành cấp ngày 16/02/2000 của ông Vũ Văn Vinh cùng sử dụng đất với bà Vũ Thị Hiển, ông Vũ Văn Lộc, bà Vũ Kim Hương, ông Vũ Tiến Lợi, ông Vũ Minh Láng, ông Vũ Văn Long, ông Vũ Thành Phi
Tải file
99/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 16/06/2022 TUYỂN DỤNG Thông báo v.v danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022
Tải file
12345678910...