Văn Bản Sở Tài nguyên và Môi trường

Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýLĩnh vựcNội dung
718/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 28/09/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BU 692152 do UBND huyện Châu Đức cấp ngày 28/8/2014.
Tải file
719/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 28/09/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BM 480230 do UBND thành phố Vũng Tàu cấp ngày 12/12/2012 (ông Vũ Đình Công)
Tải file
720/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 28/09/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định v.v hủy bỏ trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 708224 do UBND thành phố Vũng Tàu cấp ngày 20/11/2013 (ông Phan Vũ Tuấn)
Tải file
714/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 27/09/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận QSD đất số BC 836818 được UBND thị xã Bà Rịa cấp ngày 18/11/2010
Tải file
715/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 27/09/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS 734225 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 11/9/2019
Tải file
716/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 27/09/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 447217 do UBND thị xã Bà Rịa cấp ngày 16/5/2012
Tải file
6605/STNMT-CCBVMT Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 27/09/2022 MÔI TRƯỜNG V/v triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, kiểm soát ô nhiễm
Tải file
6606/STNMT-CCBVMT Công văn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 27/09/2022 MÔI TRƯỜNG V/v phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa và tổ chức thực hiện ứng phó sự cố, kiểm soát ô nhiễm
Tải file
712/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 26/09/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CK 074063 do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp ngày 30/8/2017.
Tải file
713/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 26/09/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ Trang bổ sung Giấy chứng nhận số BG 605403 được UBND huyện Đất Đỏ cấp ngày 10/8/2011
Tải file
dự báo thời tiết năm ngày 26/9/2022 Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 26/09/2022 KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN dự báo thời tiết năm ngày 26/9/2022
Tải file
162/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 23/09/2022 ĐẤT ĐAI Thông báo Về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án Khu nhà ở Phước Sơn, phường 11, thành phố Vũng Tàu do Công ty TNHH Bất động sản Phước Sơn làm chủ đầu tư
Tải file
706/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 23/09/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN 138671 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cấp ngày 11/7/2018 cho ông Vũ Xuân Thanh và vợ là bà Nguyễn Thị Phụng cùng sử dụng đất với ông Phạm Viết Phát và vợ là bà Trần Thị Thùy Trang, tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
707/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 23/09/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy bỏ trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X 518892 do UBND huyện Châu Đức cấp ngày 04/12/2003.
Tải file
708/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 23/09/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H 387799 do UBND huyện Tân Thành cấp cho hộ ông Lim Tịch
Tải file
709/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 23/09/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 695080 do UBND huyện Tân Thành cấp ngày 21/4/2006 cho hộ ông Lim Tịch tại xã Tân Phước, huyện Tân Thành (nay là phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
163/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 23/09/2022 ĐẤT ĐAI Thông báo về việc kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án Khu nhà ở Sao Mai Bến Đình, phường 9, thành phố Vũng Tàu do Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu làm chủ đầu tư
Tải file
704/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 22/09/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BO 173918 do Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành cấp 10/9/2013 cho hộ ông Nguyễn Về và vợ là bà Phạm Thị Lữ, tại xã Châu Pha, huyện Tân Thành (nay là thị xã Phú Mỹ), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
703/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 21/09/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số T 322046 do UBND huyện Long Đất cấp ngày 18/07/2001. (Lê Văn Sơn)
Tải file
695/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 20/09/2022 ĐẤT ĐAI Quyết định về việc hủy trang bổ sung số 01 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 821656 được UBND huyện Long Điền cấp ngày 02/02/2007của ông Huỳnh Tấn Vinh và bà Trần Thị Xuân Hậu
Tải file
12345678910...