Thông tin tuyển dụng

Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýLĩnh vựcNội dung
354/TB-TTCNTT Thông báo Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường 17/03/2023 TUYỂN DỤNG Về việc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023
Tải file
43/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 15/03/2023 TUYỂN DỤNG Thông báo v.v kết quả chấm điểm Đề án của các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022 (đợt 2)
Tải file
09/TB-TTPTQĐ Thông báo Trung tâm Phát triển Quỹ đất 08/03/2023 TUYỂN DỤNG Thông báo công nhận kết quả xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2022
Tải file
07/TB-TTPTQĐ Thông báo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 15/02/2023 TUYỂN DỤNG Thông báo kết quả phỏng vấn viên chức đợt 2 năm 2022
Tải file
17/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 03/02/2023 TUYỂN DỤNG Thông báo v.v danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thuyết trình đề án và thời gian trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022 (đợt 2)
Tải file
13/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 30/01/2023 TUYỂN DỤNG Thông báo v.v kết quả điểm thi viết môn kiến thức chung kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022 (đợt 2)
Tải file
02/TB-HĐXT Thông báo Trung tâm Phát triển Quỹ đất 05/01/2023 TUYỂN DỤNG thông báo kết quả xét tuyển viên chức vòng 1 và thời gian phỏng vấn ( đợt 2) năm 2022
Tải file
01/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 03/01/2023 TUYỂN DỤNG Thông báo v.v triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phần thi viết và danh sách, số báo danh, phòng thi kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022 (đợt 2).
Tải file
01/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 03/01/2023 TUYỂN DỤNG Thông báo v.v triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phần thi viết và danh sách, số báo danh, phòng thi kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022 (đợt 2).
Tải file
262/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 29/12/2022 TUYỂN DỤNG Thông báo v.v Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022 (đợt 2)
Tải file
233/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 01/12/2022 TUYỂN DỤNG Thông báo v.v gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022 (đợt 2)
Tải file
15/TB-TTPTQĐ Thông báo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 28/11/2022 TUYỂN DỤNG thông báo công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2022
Tải file
14/TB-TTPTQĐ Thông báo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 22/11/2022 TUYỂN DỤNG thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022( đợt 2)
Tải file
12/TB-TTPTQĐ Thông báo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 17/11/2022 TUYỂN DỤNG V/v thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2022
Tải file
202/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 09/11/2022 TUYỂN DỤNG Thông báo v.v Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở năm 2022 (đợt 2)
Tải file
77/KH-STNMT Kế hoạch Sở Tài nguyên và Môi trường 08/11/2022 TUYỂN DỤNG Kế hoạch v.v thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022 (đợt 2)
Tải file
12/2022/TT-BTNMT Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường 24/10/2022 TUYỂN DỤNG Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường
Tải file
629/TB-TTPTQĐ Thông báo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 09/08/2022 TUYỂN DỤNG Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 (tháng 8)
Tải file
130/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 01/08/2022 TUYỂN DỤNG Thông báo v.v kết quả chấm điểm đề án của các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022
Tải file
114/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 14/07/2022 TUYỂN DỤNG Thông báo v.v Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thuyết trình đề án và thời gian trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022
Tải file
123456