Thông tin tuyển dụng

Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýLĩnh vựcNội dung
188/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường 12/07/2024 TUYỂN DỤNG Thông báo v.v tạm hoãn thời gian tổ chức thi thuyết trình Đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường năm năm 2024
Tải file
160/TB-HĐTT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường 02/07/2024 TUYỂN DỤNG Kết quả điểm thi viết môn kiến thức chung kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2024
Tải file
140/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 14/06/2024 TUYỂN DỤNG Thông báo v/v triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phần thi viết và danh sách, số báo danh, phòng thi kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024
Tải file
122/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 03/06/2024 TUYỂN DỤNG Thông báo v.v danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2024
Tải file
122/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 03/06/2024 TUYỂN DỤNG Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2024 theo Thông báo số 122/TB-STNMT
Tải file
932/TB-HĐTD Thông báo Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường 28/05/2024 TUYỂN DỤNG Thông báo kết quả xét tuyển Vòng 1 và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường năm 2024
Tải file
627/TB-TTCNTT Thông báo Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường 12/04/2024 TUYỂN DỤNG Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2024
Tải file
71/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường 08/04/2024 TUYỂN DỤNG Thông báo về việc điều chỉnh Kế hoạch số 23/KH-STNMT ngày 21/3/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024.
Tải file
56/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 22/03/2024 TUYỂN DỤNG Về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024.
Tải file
56/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 22/03/2024 TUYỂN DỤNG PHỤ LỤC ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ THUỘC DIỆN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢN LÝ
Tải file
23/KH-STNMT Kế hoạch Sở Tài nguyên và Môi trường 21/03/2024 TUYỂN DỤNG Kế hoạch về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024
Tải file
831/TB -TTQTTNMT Thông báo Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 20/12/2023 TUYỂN DỤNG Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2023
Tải file
62/TB-TTPTQĐ Thông báo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 17/11/2023 TUYỂN DỤNG Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2023 – Đợt 2
Tải file
09/TB-HĐXT Thông báo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 15/11/2023 TUYỂN DỤNG Kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2023 (đợt 2) của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh
Tải file
08/TB-HĐXT Thông báo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 08/11/2023 TUYỂN DỤNG Thời gian, địa điểm và lệ phí tuyển dụng xét tuyển viên chức Vòng 2
Tải file
06/TB-HĐXT Thông báo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 07/11/2023 TUYỂN DỤNG Kết quả xét tuyển Vòng 1 (đợt 2)
Tải file
675/TB -HĐXT Thông báo Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 03/11/2023 TUYỂN DỤNG Kết quả rà soát hồ sơ dự tuyển và triệu tập thí sinh dự thi Vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2023
Tải file
58/TB-TTPTQĐ Thông báo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 03/10/2023 TUYỂN DỤNG Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2023 (đợt 2)
Tải file
714/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 02/10/2023 TUYỂN DỤNG Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023 (đợt 2)
Tải file
506/TB -TTQTTNMT Thông báo Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 30/08/2023 TUYỂN DỤNG Thông báo xét tuyển viên chức Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường
Tải file
1234567