Thông tin tuyển dụng

Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýLĩnh vựcNội dung
1171/TB-TTCNTT Thông báo Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường 22/11/2021 TUYỂN DỤNG Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường năm 2021
Tải file
274/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 22/11/2021 TUYỂN DỤNG Thông báo v.v kết quả điểm thi viết (môn kiến thức chung) kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021
Tải file
265/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 12/11/2021 TUYỂN DỤNG Thông báo v.v danh sách, số báo danh, phòng thi phần thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021
Tải file
655/TB-HĐXT Thông báo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 04/11/2021 TUYỂN DỤNG Kết quả xét tuyển Vòng 1 và thời gian, địa điểm xét tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021
Tải file
654/TB-HĐXT Thông báo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 04/11/2021 TUYỂN DỤNG Vv triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn dự phỏng xét tuyển viên chức năm 2021
Tải file
246/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 25/10/2021 TUYỂN DỤNG Thông báo v.v danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021
Tải file
1042/TB-TTCNTT Thông báo Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường 18/10/2021 TUYỂN DỤNG Thông báo về việc Triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường năm 2021
Tải file
203/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 15/09/2021 TUYỂN DỤNG Thông báo v.v thi tuyển đối với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021.
Tải file
39/KH-STNMT Kế hoạch Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 25/08/2021 TUYỂN DỤNG Kế hoạch v.v thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị trự thuộc Sở năm 2021.
Tải file
753/TB-TTCNTT Thông báo Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường 17/08/2021 TUYỂN DỤNG Thông báo thí sinh đạt yêu cầu tiêu chuẩn, điều kiện (vòng 1) kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường năm 2021
Tải file
503/TB-TTPTQĐ Thông báo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 16/07/2021 TUYỂN DỤNG Tuyển dụng viên chức năm 2021
Tải file
514/TB-TTCNTT Thông báo Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường 26/06/2021 TUYỂN DỤNG Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2021
Tải file
34/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 04/02/2021 TUYỂN DỤNG Thông báo về việc tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020
Tải file
138/2020/NĐ-CP Nghị định Chính phủ 21/01/2021 TUYỂN DỤNG Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Tải file
265/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 28/09/2020 TUYỂN DỤNG Về việc điều chỉnh Kế hoạch số 73/KH-STNMT ngày 09/9/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thi tuyển chức danh quản lý cấp phòng và tương đương (đợt 1)
Tải file
249/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 11/09/2020 TUYỂN DỤNG Thông báo thi tuyển chức danh quản lý cấp phòng và tương đương (Đợt 1)
Tải file
637/TB-TTPTQĐ Thông báo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10/08/2020 TUYỂN DỤNG Tuyển dụng nhân viên bảo vệ năm 2020
Tải file
580/TB-TTPTQĐ Thông báo Trung tâm Phát triển Quỹ đất 23/07/2020 TUYỂN DỤNG Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh
Tải file
249/TB-TTQTTNMT Thông báo Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường 07/07/2020 TUYỂN DỤNG Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020
Tải file
488/TB-TTPTQĐ Thông báo Trung tâm Phát triển Quỹ đất 22/06/2020 TUYỂN DỤNG Kết quả phỏng vấn (Vòng 2) xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh
Tải file
1234