Thông tin tuyển dụng

Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýLĩnh vựcNội dung
831/TB -TTQTTNMT Thông báo Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 20/12/2023 TUYỂN DỤNG Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2023
Tải file
62/TB-TTPTQĐ Thông báo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 17/11/2023 TUYỂN DỤNG Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2023 – Đợt 2
Tải file
09/TB-HĐXT Thông báo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 15/11/2023 TUYỂN DỤNG Kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2023 (đợt 2) của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh
Tải file
08/TB-HĐXT Thông báo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 08/11/2023 TUYỂN DỤNG Thời gian, địa điểm và lệ phí tuyển dụng xét tuyển viên chức Vòng 2
Tải file
06/TB-HĐXT Thông báo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 07/11/2023 TUYỂN DỤNG Kết quả xét tuyển Vòng 1 (đợt 2)
Tải file
675/TB -HĐXT Thông báo Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 03/11/2023 TUYỂN DỤNG Kết quả rà soát hồ sơ dự tuyển và triệu tập thí sinh dự thi Vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2023
Tải file
58/TB-TTPTQĐ Thông báo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 03/10/2023 TUYỂN DỤNG Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2023 (đợt 2)
Tải file
714/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 02/10/2023 TUYỂN DỤNG Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023 (đợt 2)
Tải file
506/TB -TTQTTNMT Thông báo Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 30/08/2023 TUYỂN DỤNG Thông báo xét tuyển viên chức Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường
Tải file
51/TB-TTPTQĐ Thông báo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 18/08/2023 TUYỂN DỤNG Thông báo công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2023 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh
Tải file
05/TB-HĐXT Thông báo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 14/08/2023 TUYỂN DỤNG Kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2023 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh
Tải file
04/TB-HĐXT Thông báo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 01/08/2023 TUYỂN DỤNG Thay đổi thời gian xét tuyển vòng 2
Tải file
02/TB-HĐXT Công văn Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 26/07/2023 TUYỂN DỤNG Thông báo thời gian, địa điểm và lệ phí tuyển dụng xét tuyển Vòng 2
Tải file
01/TB-HĐXT Thông báo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 17/07/2023 TUYỂN DỤNG Kết quả xét tuyển Vòng 1
Tải file
152/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 11/07/2023 TUYỂN DỤNG Thông báo kết quả chấm điểm Đề án của các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023
Tải file
139/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 29/06/2023 TUYỂN DỤNG Thông báo v.v danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thuyết trình đề án và thời gian trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường năm năm 2023
Tải file
134/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 26/06/2023 TUYỂN DỤNG Thông báo v.v kết quả điểm thi viết môn kiến thức chung kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023
Tải file
123/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/06/2023 TUYỂN DỤNG Thông báo v.v triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phần thi viết và danh sách, số báo danh, phòng thi kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023
Tải file
122/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/06/2023 TUYỂN DỤNG Thông báo v.v danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023
Tải file
32/TB-TTPTQĐ Thông báo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 08/06/2023 TUYỂN DỤNG THÔNG BÁO - Tuyển dụng viên chức năm 2023
Tải file
1234567