Thông tin tuyển dụng

Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýLĩnh vựcNội dung
101/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 20/06/2022 TUYỂN DỤNG Thông báo V/v triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phần thi viết và danh sách, số báo danh, phòng thi kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022
Tải file
99/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 16/06/2022 TUYỂN DỤNG Thông báo v.v danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022
Tải file
91/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 17/05/2022 TUYỂN DỤNG Thông báo v.v thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở năm 2022
Tải file
34/KH-STNMT Kế hoạch Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/05/2022 TUYỂN DỤNG Kế hoạch v.v thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở năm 2022
Tải file
83/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 28/04/2022 TUYỂN DỤNG Thông báo v.v danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở TNMT năm 2022
Tải file
78/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 22/04/2022 TUYỂN DỤNG Thông báo v.v điều chỉnh Kế hoạch số 17/KH-STNMT ngày 16/3/2022 về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở năm 2022
Tải file
54/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 22/03/2022 TUYỂN DỤNG Thông báo v.v thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở năm 2022
Tải file
17/KH-STNMT Kế hoạch Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 16/03/2022 TUYỂN DỤNG Kế hoạch v.v thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở năm 2022
Tải file
16/KH-STNMT Kế hoạch Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 14/03/2022 TUYỂN DỤNG Kế hoạch v.v thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở năm 2022
Tải file
235/TB-TTPTQĐ Thông báo Trung tâm Phát triển Quỹ đất 11/03/2022 TUYỂN DỤNG Thông báo Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2021( đợt 2) của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh
Tải file
58/TB-TTPTQĐ Thông báo Trung tâm Phát triển Quỹ đất 19/01/2022 TUYỂN DỤNG Vv thông báo kết quả phỏng vấn viên chức vòng 2( đợt 2)
Tải file
775/TB-TTPTQĐ Thông báo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 30/12/2021 TUYỂN DỤNG Kết quả xét tuyển Vòng 1 và thời gian, địa điểm xét tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 ( đợt 2)
Tải file
776/TB-TTPTQĐ Thông báo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 30/12/2021 TUYỂN DỤNG Về việc triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn dự phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2021( đợt 2)
Tải file
311/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 17/12/2021 TUYỂN DỤNG Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc nhân dịp tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (12/8/1991-12/8/2021)
Tải file
734/TB-TTPTQĐ Thông báo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 09/12/2021 TUYỂN DỤNG Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2021
Tải file
294/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 07/12/2021 TUYỂN DỤNG Thông báo v.v kết quả chấm điểm Đề án của các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021.
Tải file
714/TB-TTPTQĐ Thông báo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 29/11/2021 TUYỂN DỤNG Tuyển dụng viên chức năm 2021 (đợt 2)
Tải file
280/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 29/11/2021 TUYỂN DỤNG Thông báo v.v thời gian trình bày Đề án và công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia trình bày đề án và kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021.
Tải file
1171/TB-TTCNTT Thông báo Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường 22/11/2021 TUYỂN DỤNG Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường năm 2021
Tải file
274/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 22/11/2021 TUYỂN DỤNG Thông báo v.v kết quả điểm thi viết (môn kiến thức chung) kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021
Tải file
1234