Thông tin tuyển dụng

Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýLĩnh vựcNội dung
15/TB-TTPTQĐ Thông báo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 28/11/2022 TUYỂN DỤNG thông báo công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2022
Tải file
14/TB-TTPTQĐ Thông báo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 22/11/2022 TUYỂN DỤNG thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022( đợt 2)
Tải file
12/TB-TTPTQĐ Thông báo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 17/11/2022 TUYỂN DỤNG V/v thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2022
Tải file
202/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 09/11/2022 TUYỂN DỤNG Thông báo v.v Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở năm 2022 (đợt 2)
Tải file
77/KH-STNMT Kế hoạch Sở Tài nguyên và Môi trường 08/11/2022 TUYỂN DỤNG Kế hoạch v.v thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022 (đợt 2)
Tải file
12/2022/TT-BTNMT Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường 24/10/2022 TUYỂN DỤNG Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường
Tải file
629/TB-TTPTQĐ Thông báo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 09/08/2022 TUYỂN DỤNG Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 (tháng 8)
Tải file
130/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 01/08/2022 TUYỂN DỤNG Thông báo v.v kết quả chấm điểm đề án của các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022
Tải file
114/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 14/07/2022 TUYỂN DỤNG Thông báo v.v Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thuyết trình đề án và thời gian trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022
Tải file
113/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 11/07/2022 TUYỂN DỤNG Thông báo v.v kết quả điểm thi viết môn kiến thức chung kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022
Tải file
107/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 05/07/2022 TUYỂN DỤNG Thông báo v.v gia hạn thời gian nộp Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022
Tải file
101/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 20/06/2022 TUYỂN DỤNG Thông báo V/v triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phần thi viết và danh sách, số báo danh, phòng thi kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022
Tải file
99/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 16/06/2022 TUYỂN DỤNG Thông báo v.v danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022
Tải file
91/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 17/05/2022 TUYỂN DỤNG Thông báo v.v thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở năm 2022
Tải file
34/KH-STNMT Kế hoạch Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/05/2022 TUYỂN DỤNG Kế hoạch v.v thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở năm 2022
Tải file
83/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 28/04/2022 TUYỂN DỤNG Thông báo v.v danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở TNMT năm 2022
Tải file
78/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 22/04/2022 TUYỂN DỤNG Thông báo v.v điều chỉnh Kế hoạch số 17/KH-STNMT ngày 16/3/2022 về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở năm 2022
Tải file
54/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 22/03/2022 TUYỂN DỤNG Thông báo v.v thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở năm 2022
Tải file
17/KH-STNMT Kế hoạch Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 16/03/2022 TUYỂN DỤNG Kế hoạch v.v thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở năm 2022
Tải file
16/KH-STNMT Kế hoạch Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 14/03/2022 TUYỂN DỤNG Kế hoạch v.v thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở năm 2022
Tải file
12345