Thông tin tuyển dụng

Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýLĩnh vựcNội dung
503/TB-TTPTQĐ Thông báo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 16/07/2021 TUYỂN DỤNG Tuyển dụng viên chức năm 2021
Tải file
514/TB-TTCNTT Thông báo Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường 26/06/2021 TUYỂN DỤNG Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2021
Tải file
34/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 04/02/2021 TUYỂN DỤNG Thông báo về việc tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020
Tải file
138/2020/NĐ-CP Nghị định Chính phủ 21/01/2021 TUYỂN DỤNG Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Tải file
265/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 28/09/2020 TUYỂN DỤNG Về việc điều chỉnh Kế hoạch số 73/KH-STNMT ngày 09/9/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thi tuyển chức danh quản lý cấp phòng và tương đương (đợt 1)
Tải file
249/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 11/09/2020 TUYỂN DỤNG Thông báo thi tuyển chức danh quản lý cấp phòng và tương đương (Đợt 1)
Tải file
637/TB-TTPTQĐ Thông báo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10/08/2020 TUYỂN DỤNG Tuyển dụng nhân viên bảo vệ năm 2020
Tải file
580/TB-TTPTQĐ Thông báo Trung tâm Phát triển Quỹ đất 23/07/2020 TUYỂN DỤNG Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh
Tải file
249/TB-TTQTTNMT Thông báo Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường 07/07/2020 TUYỂN DỤNG Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020
Tải file
488/TB-TTPTQĐ Thông báo Trung tâm Phát triển Quỹ đất 22/06/2020 TUYỂN DỤNG Kết quả phỏng vấn (Vòng 2) xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh
Tải file
428/TB-TTCNTT Thông báo Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường 18/06/2020 TUYỂN DỤNG Kết quả phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường
Tải file
426/TB-TTCNTT Thông báo Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường 17/06/2020 TUYỂN DỤNG Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020
Tải file
23/QĐ- HĐXT Quyết định Trung tâm Phát triển Quỹ đất 09/06/2020 TUYỂN DỤNG Ban hành đề cương ôn tập nội dung phỏng vấn tuyển dụng viên chức năm 2020
Tải file
458/TB-HĐXT Thông báo Trung tâm Phát triển Quỹ đất 09/06/2020 TUYỂN DỤNG Kết quả xét tuyển vòng 1 và thời gian, địa điểm xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020
Tải file
393/TB-TTCNTT Thông báo Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường 02/06/2020 TUYỂN DỤNG Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức vòng 2 Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường năm 2020
Tải file
394/TB-TTCNTT Thông báo Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường 02/06/2020 TUYỂN DỤNG Về việc triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường năm 2020
Tải file
360/TB-TTPTQĐ Thông báo Trung tâm Phát triển Quỹ đất 08/05/2020 TUYỂN DỤNG Tuyển dụng viên chức Trung tâm phát triển quỹ đất năm 2020
Tải file
156/TB-TTQTTNMT Thông báo Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường 05/05/2020 TUYỂN DỤNG Tuyển dụng viên chức Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường năm 2020
Tải file
187/TB-TTCNTT Thông báo Trung tâm Công nghệ Thông tin 24/03/2020 TUYỂN DỤNG Về việc tuyển dụng viên chức năm 2020
Tải file
36/TB-TTPTQĐ Thông báo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 16/01/2020 TUYỂN DỤNG Kết quả phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển viên chức năm 2019 của Trung tấm Phát triển Quỹ đất tỉnh
Tải file
123