Văn Bản dự thảo

Tìm thấy: 76 văn bản
Loại văn bảnCơ quan ban hànhNgày bắt đầuNgày kết thúcLĩnh vựcNội dungGóp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 14/11/2023 18/11/2023 MÔI TRƯỜNG V/v đề nghị góp ý đối với dự thảo lần 02 Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (lần 02)
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 18/10/2023 20/10/2023 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO V/v rà soát, góp ý về hồ sơ Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu, hoàn thiện)
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản 18/10/2023 23/10/2023 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO V/v góp ý kiến về Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (phục vụ công tác thẩm tra)
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 04/10/2023 10/10/2023 MÔI TRƯỜNG V/v đề nghị phối hợp có ý kiến góp ý đối với dự thảo Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường cấp tỉnh giai đoạn 2023-2030 (lần 02)
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 03/10/2023 10/10/2023 ĐẤT ĐAI V/v đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 2066/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án Quản lý chất thải rắn và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tỉnh giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến 2030
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 20/09/2023 28/09/2023 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO V/v triển khai thực hiện văn bản hợp nhất Nghị định Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 20/09/2023 25/09/2023 MÔI TRƯỜNG V/v đề nghị phối hợp có ý kiến góp ý đối với dự thảo Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường cấp tỉnh giai đoạn 2023-2030
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 29/08/2023 05/09/2023 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO V/v ý kiến thẩm định hồ sơ Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 28/08/2023 11/09/2023 MÔI TRƯỜNG V/v đề nghị đăng thông tin tham vấn đánh giá tác động môi trường dự án "Đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (từ QL56 đến nút giao Vũng Vằn) (Quy mô 6,71 km)"
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 10/08/2023 25/08/2023 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO V/v đề nghị góp ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 27/2016/TT-BTNMT
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 20/07/2023 26/07/2023 MÔI TRƯỜNG V/v đề nghị phối hợp góp ý đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn điều tra, đánh giá, xác định thiệt hại và lập hồ sơ bồi thường thiệt hại về môi trường do dầu tràn trong vùng biển Việt Nam
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 10/07/2023 14/07/2023 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO V/v góp ý kiến thẩm định hồ sơ Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 04/07/2023 18/07/2023 MÔI TRƯỜNG V/v tham vấn đánh giá tác động môi trường dự án hồ chứa nước Lò Vôi, huyện Côn Đảo
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 27/06/2023 11/07/2023 MÔI TRƯỜNG Về việc đề nghị đăng thông tin tham vấn đánh giá tác động môi trường dự án Khu du lịch Sông Ray tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 08/06/2023 13/06/2023 MÔI TRƯỜNG V/v triển khai thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 19/05/2023 19/06/2023 TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH V/v đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Dự thảo Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh và nội dung Bộ đơn giá thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/04/2023 28/04/2023 MÔI TRƯỜNG V/v đăng tải thông tin tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án “Trạm biến áp 220kV Đất Đỏ và đường dây đấu nối”
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 28/02/2023 14/03/2023 MÔI TRƯỜNG Về việc đăng thông tin tham vấn đánh giá tác động môi trường dự án khu du lịch Hải Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BRVT
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 17/02/2023 03/03/2023 MÔI TRƯỜNG Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Khu du kịch Đại Dương” tại phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 14/12/2022 28/12/2022 MÔI TRƯỜNG về việc đề nghị đăng thông tin tham vấn đánh giá tác động môi trường của Dự án “Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ”
Tải file
Góp ý
1234