Văn Bản dự thảo

Tìm thấy: 45 văn bản
Loại văn bảnCơ quan ban hànhNgày bắt đầuNgày kết thúcLĩnh vựcNội dungGóp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 20/09/2022 08/10/2022 MÔI TRƯỜNG Thông tin tham vấn đánh giá tác động môi trường dự án đầu tưu nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không Côn Đảo
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 14/09/2022 29/09/2022 MÔI TRƯỜNG về việc đề nghị đăng thông tin tham vấn đánh giá tác động môi trường dự án “Khách sạn - căn hộ Du lịch 5 sao Fivestar Odysey”
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/09/2022 17/09/2022 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO V/v đề nghị góp ý kiến đối với các sản phẩm Dự án Lập hồ sơ tài nguyên hải đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Lần 3)
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 17/08/2022 20/08/2022 ĐẤT ĐAI V/v đề nghị góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về đánh giá chất nạo vét để nhận chìm ở biển và xác định khu vực biển để nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam
Tải file
Góp ý
Tham vấn Chi cục Bảo vệ Môi trường 15/08/2022 31/08/2022 MÔI TRƯỜNG Tham vấn về nội dung báo cáo ĐTM của Dự án đầu tư khai thác mỏ cát xây dựng và vật liệu san lấp Tây Hồ Châu Pha, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (Hoặc góp ý theo liên kết Google form tại đây)
Tải file
Góp ý
Tham vấn Chi cục Bảo vệ Môi trường 13/08/2022 30/08/2022 MÔI TRƯỜNG Về nội dung tham vấn báo cáo ĐTM dự án “Tổ hợp Dịch vụ Du lịch – Thương mại Đồi Dừa Hoàn Mỹ” trên trang thông tin điện tử của Sở TNMT. Xử lý VB: 06/2022/CV-Đ.DHM. (Hoặc góp ý theo liên kết Google form tại đây)
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 11/08/2022 15/08/2022 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO V/v lấy ý kiến góp ý Đề cương và dự toán chi tiết nhiệm vụ Đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2022
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 22/07/2022 25/07/2022 TÀI NGUYÊN NƯỚC V/v ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Danh mục nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn tỉnh
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/07/2022 13/08/2022 ĐẤT ĐAI V/v đăng tải cổng thông tin điện tử dự thảo Quyết định của UBND tỉnh điều chỉnh Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 05/07/2022 31/07/2022 DỰ THẢO VĂN BẢN V/v lấy ý kiến đánh giá tác động đối với Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh điều chỉnh Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh.
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 20/06/2022 30/06/2022 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO V/v góp ý dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 129-KH/TU ngày 13/5/2022 của Tỉnh ủy v.v triển khai Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng, thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 16/06/2022 16/06/2022 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO V/v góp ý về dự thảo Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (bản trình Chính phủ)
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 05/04/2022 15/04/2022 MÔI TRƯỜNG V/v đề nghị góp ý dự thảo Đề án,Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh (văn bản lần 2)
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Chính phủ 24/03/2022 04/04/2022 ĐẤT ĐAI V/v Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 16/03/2022 16/04/2022 MÔI TRƯỜNG V/v đăng tải dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị Quyết của HĐND về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 16/03/2022 16/04/2022 MÔI TRƯỜNG V/v đăng tải dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị Quyết của HĐND về phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 22/02/2022 26/02/2022 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO V/v đề nghị tham gia ý kiến góp ý (lần 2) đối với Dự thảo Quyết định kèm theo bản đồ thể hiện đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý của đất liền
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 10/02/2022 10/02/2022 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO V/v đề nghị góp ý về dự thảo Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 10/02/2022 20/02/2022 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO V/v đề nghị góp ý kiến dự thảo Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 09/02/2022 09/03/2022 TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH V/v đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Dự thảo tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh và nội dung Bộ đơn giá Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
Góp ý
123