Văn Bản dự thảo

Tìm thấy: 56 văn bản
Loại văn bảnCơ quan ban hànhNgày bắt đầuNgày kết thúcLĩnh vựcNội dungGóp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 14/12/2022 28/12/2022 MÔI TRƯỜNG về việc đề nghị đăng thông tin tham vấn đánh giá tác động môi trường của Dự án “Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ”
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 08/12/2022 13/12/2022 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO V/v đề nghị góp ý kiến thẩm định Hồ sơ Tài nguyên hải đảo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 05/12/2022 08/12/2022 MÔI TRƯỜNG V/v đề nghị góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (lấy ý kiến các Sở, ngành có liên quan)
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 23/11/2022 12/12/2022 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO V/v đề nghị báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo năm 2022
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường 09/11/2022 18/11/2022 MÔI TRƯỜNG V/v đề nghị góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường 19/10/2022 23/10/2022 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO V/v góp ý về Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (bản trình Chính phủ)
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường 18/10/2022 20/10/2022 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO Về việc ý kiến đối với Hồ sơ thẩm định đề nghị cấp phép nhận chìm ở biển, giao khu vực biển để nhận chìm của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 17/10/2022 04/11/2022 HÀNH CHÍNH V/v lấy ý kiến khảo sát, đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân về việc giải quyết TTHC của Sở Tài nguyên và Môi trường
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường 13/10/2022 27/10/2022 MÔI TRƯỜNG V/v lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án "Kế hoạch Phát triển toàn mỏ Tê Giác Trắng điều chỉnh năm 2022"
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/10/2022 27/10/2022 MÔI TRƯỜNG V/v lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án" Kế hoạch Phát triển toàn mỏ Cá Ngừ Vàng điều chỉnh năm 2022"
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 30/09/2022 04/10/2022 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO V/v ý kiến đối với Hồ sơ thẩm định đề nghị cấp phép nhận chìm ở biển, giao khu vực biển để nhận chìm của Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 20/09/2022 08/10/2022 MÔI TRƯỜNG Thông tin tham vấn đánh giá tác động môi trường dự án đầu tưu nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không Côn Đảo
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 14/09/2022 29/09/2022 MÔI TRƯỜNG về việc đề nghị đăng thông tin tham vấn đánh giá tác động môi trường dự án “Khách sạn - căn hộ Du lịch 5 sao Fivestar Odysey”
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/09/2022 17/09/2022 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO V/v đề nghị góp ý kiến đối với các sản phẩm Dự án Lập hồ sơ tài nguyên hải đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Lần 3)
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 17/08/2022 20/08/2022 ĐẤT ĐAI V/v đề nghị góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về đánh giá chất nạo vét để nhận chìm ở biển và xác định khu vực biển để nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam
Tải file
Góp ý
Tham vấn Chi cục Bảo vệ Môi trường 15/08/2022 31/08/2022 MÔI TRƯỜNG Tham vấn về nội dung báo cáo ĐTM của Dự án đầu tư khai thác mỏ cát xây dựng và vật liệu san lấp Tây Hồ Châu Pha, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (Hoặc góp ý theo liên kết Google form tại đây)
Tải file
Góp ý
Tham vấn Chi cục Bảo vệ Môi trường 13/08/2022 30/08/2022 MÔI TRƯỜNG Về nội dung tham vấn báo cáo ĐTM dự án “Tổ hợp Dịch vụ Du lịch – Thương mại Đồi Dừa Hoàn Mỹ” trên trang thông tin điện tử của Sở TNMT. Xử lý VB: 06/2022/CV-Đ.DHM. (Hoặc góp ý theo liên kết Google form tại đây)
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 11/08/2022 15/08/2022 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO V/v lấy ý kiến góp ý Đề cương và dự toán chi tiết nhiệm vụ Đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2022
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 22/07/2022 25/07/2022 TÀI NGUYÊN NƯỚC V/v ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Danh mục nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn tỉnh
Tải file
Góp ý
Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/07/2022 13/08/2022 ĐẤT ĐAI V/v đăng tải cổng thông tin điện tử dự thảo Quyết định của UBND tỉnh điều chỉnh Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh
Tải file
Góp ý
123