Văn UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýLĩnh vựcNội dung
8830/UBND-VP Công văn UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 28/06/2024 TUYÊN TRUYỀN V/v khen thưởng doanh nghiệp có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đóng góp an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2024).
Tải file
1442/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 03/06/2024 KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Về việc ban hành danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
17/2024/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 27/05/2024 MÔI TRƯỜNG Về Ban hành Quy định về quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
18/2024/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 27/05/2024 TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH Ban hành ban hành định mức dự toán và định mức chi phí một số dịch vụ công trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật do ngành xây dựng quản lý trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
339/KH/TU Kế hoạch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 23/04/2024 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH phát động tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ IX năm 2024
Tải file
242/TB-UBND Thông báo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19/04/2024 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Kết luận của đồng chí Đặng Minh Thông, Phó chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ.
Tải file
1009/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 16/04/2024 TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN Ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024
Tải file
2871/STNMT-VPĐK Dự thảo văn bản UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 12/04/2024 ĐẤT ĐAI Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy định về mức thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
2871/STNMT-VPĐK Dự thảo văn bản UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 12/04/2024 ĐẤT ĐAI TỜ TRÌNH - Đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Tải file
968/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10/04/2024 CHUYỂN ĐỔI SỐ phê duyệt Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024
Tải file
986/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10/04/2024 CHUYỂN ĐỔI SỐ phê duyệt Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024
Tải file
968/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10/04/2024 CHUYỂN ĐỔI SỐ Phê duyệt Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024
Tải file
92/QĐ-BCĐ Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10/04/2024 CHUYỂN ĐỔI SỐ Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024
Tải file
90/KH-UBND Kế hoạch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 08/04/2024 HÀNH CHÍNH Tổ chức tuyên truyền việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, giai đoạn 2023 – 2030 và lấy ý kiến cử tri đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025
Tải file
85/KH-BCH Kế hoạch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 04/04/2024 MÔI TRƯỜNG Về ứng phó sự cố môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2023-2030
Tải file
863/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 02/04/2024 HÀNH CHÍNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức thu lệ phí theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
80/KH-UBND Kế hoạch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 28/03/2024 TUYÊN TRUYỀN Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024
Tải file
32/KH-PTTH Kế hoạch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 25/03/2024 TUYÊN TRUYỀN Kế hoạch tổ chức cuộc thi Video clip “Tôi yêu Bà Rịa - Vũng Tàu” năm 2024
Tải file
63/KH-UBND Kế hoạch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 18/03/2024 CHUYỂN ĐỔI SỐ Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
Tải file
56/KH-UBND Kế hoạch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 08/03/2024 KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
Tải file
12345678910...