Văn UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýLĩnh vựcNội dung
2702/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 25/10/2023 HÀNH CHÍNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Tải file
2651/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 20/10/2023 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch hoạt động và Kinh phí đối ứng để thực hiện Hợp phần 3, Hợp phần 4 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu của Dự án Thiết lập nền tảng cho quản lý tổng hợp vùng bờ tại một số tỉnh ven biển Việt Nam (năm 2023)
Tải file
2641/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 18/10/2023 HÀNH CHÍNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Tải file
2485/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 06/10/2023 HÀNH CHÍNH Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2023
Tải file
44/2023/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19/09/2023 ĐẤT ĐAI V/v quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
44/2023/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19/09/2023 ĐẤT ĐAI Quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
11844/UBND-VP Công văn UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 05/09/2023 TUYÊN TRUYỀN Về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng “tháng Hành đồng vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023”
Tải file
2066/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 22/08/2023 MÔI TRƯỜNG Đề án Quản lý chất thải rắn và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến 2030
Tải file
1923/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 15/08/2023 HÀNH CHÍNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
1895/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 14/08/2023 HÀNH CHÍNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Tải file
34/2023/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 11/07/2023 THANH TRA Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
1596/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 06/07/2023 HÀNH CHÍNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
122/KH-UBND Kế hoạch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 04/07/2023 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng, quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023
Tải file
1574/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 03/07/2023 HÀNH CHÍNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Tải file
1527/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 28/06/2023 TÀI NGUYÊN NƯỚC V/v chấp thuận đề nghị trả giấy phép tài nguyên nước của Công ty cổ phần Dịch vụ Hậu cần Thủy sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Tải file
1528/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 28/06/2023 ĐẤT ĐAI V/v phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty cổ phần Dịch vụ Hậu cần Thủy sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Tải file
1464/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 21/06/2023 HÀNH CHÍNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Tải file
1463/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 21/06/2023 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO Phê duyệt kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2022
Tải file
1343/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 07/06/2023 HÀNH CHÍNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
1344/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 07/06/2023 HÀNH CHÍNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Tải file
12345678910...