Văn UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýLĩnh vựcNội dung
352/UBND-VP Công văn UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 12/01/2022 TUYÊN TRUYỀN V/v triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
Tải file
01/CT-UBND Chỉ thị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 12/01/2022 TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH về tổ chức quản lý, điều hành NSNN năm 2022 trên địa bàn tỉnh
Tải file
5139/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 31/12/2021 HÀNH CHÍNH Ban hành Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
212/KH-UBND Kế hoạch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 30/12/2021 TUYÊN TRUYỀN An toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022
Tải file
20/2021/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19/12/2021 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh BRVT của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
23/2021/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19/12/2021 TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH Bộ đơn giá xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
1000/UBND.BCĐ Công văn UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 14/12/2021 THANH TRA về việc triển khai thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
Tải file
18848/UBND-VP Công văn UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 09/12/2021 THANH TRA Về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”
Tải file
4207/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 23/11/2021 MÔI TRƯỜNG phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Trại chăn nuôi gà- Hộ kinh doanh Lê Nguyễn Bảo Châu tại ấp 2, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
3904/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 15/11/2021 TUYÊN TRUYỀN Phê duyệt Kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh BRVT giai đoạn 2021 - 2025
Tải file
2050/CV-BCĐ Công văn UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10/11/2021 CHUYỂN ĐỔI SỐ V/v trao đổi một số nội dung làm việc về tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ về Chuyển đổi số, Đô thị thông minh
Tải file
16416/UBND-VP Công văn UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 02/11/2021 TUYÊN TRUYỀN Vv hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong tình huống triển khai, bão lũ
Tải file
17/2021/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 02/11/2021 BIỂN VÀ HẢI ĐẢO Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển giai đoạn 2021-2025
Tải file
16190/UBND-VP Công văn UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 28/10/2021 TUYÊN TRUYỀN Về tổ chức quản lý người từ các tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước đến địa phương
Tải file
3443/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 25/10/2021 KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Phê duyệt Kế hoạch chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu trên nền tảng ICT, số hóa dữ liệu, tiến tới hình thành Kho dữ liệu số của tỉnh
Tải file
169/KH-UBND Kế hoạch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 25/10/2021 TUYÊN TRUYỀN Về tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
3441/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 25/10/2021 TUYÊN TRUYỀN Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
3212/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 15/10/2021 HÀNH CHÍNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai; bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Tải file
3211/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 15/10/2021 HÀNH CHÍNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
3155/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 11/10/2021 HÀNH CHÍNH Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu
Tải file
12345