Góp ý Dự thảo văn bản

Góp ý Dự thảo văn bản:
V/v đề nghị góp ý về dự thảo Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Văn bản dự thảo đã hết hạn góp ý.

Danh sách góp ý dự thảo văn bản