Góp ý Dự thảo văn bản

Góp ý Dự thảo văn bản:
V/v đề nghị tham gia ý kiến góp ý (lần 2) đối với Dự thảo Quyết định kèm theo bản đồ thể hiện đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý của đất liền
Văn bản dự thảo đã hết hạn góp ý.

Danh sách góp ý dự thảo văn bản