Góp ý Dự thảo văn bản

Góp ý Dự thảo văn bản:
V/v đăng tải dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị Quyết của HĐND về phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh
Văn bản dự thảo đã hết hạn góp ý.

Danh sách góp ý dự thảo văn bản