Góp ý Dự thảo văn bản

Góp ý Dự thảo văn bản:
Về nội dung tham vấn báo cáo ĐTM dự án “Tổ hợp Dịch vụ Du lịch – Thương mại Đồi Dừa Hoàn Mỹ” trên trang thông tin điện tử của Sở TNMT. Xử lý VB: 06/2022/CV-Đ.DHM. (Hoặc góp ý theo liên kết Google form tại đây)
Văn bản dự thảo đã hết hạn góp ý.

Danh sách góp ý dự thảo văn bản