Góp ý Dự thảo văn bản

Góp ý Dự thảo văn bản:
V/v đề nghị góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về đánh giá chất nạo vét để nhận chìm ở biển và xác định khu vực biển để nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam
Văn bản dự thảo đã hết hạn góp ý.

Danh sách góp ý dự thảo văn bản