Góp ý Dự thảo văn bản

Góp ý Dự thảo văn bản:
V/v đề nghị góp ý kiến đối với các sản phẩm Dự án Lập hồ sơ tài nguyên hải đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Lần 3)
Văn bản dự thảo đã hết hạn góp ý.

Danh sách góp ý dự thảo văn bản