THÔNG TIN QUY HOẠCH

Quy hoạch sử dụng đất

Ngày quyết định: 12/12/2019
Số quyết định: QÐ_670, QÐ_669, QÐ_1093, QÐ_1096, QÐ_1098, QÐ_1097, QÐ_1095, QÐ_1094
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Liên kết trang: