Văn Bản pháp quy

Tìm thấy: 78 văn bản
Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýLĩnh vựcNội dung
223/CV-DAGT Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 05/03/2024 MÔI TRƯỜNG V/v đăng thông tin tham vấn đánh giá tác động môi trường dự án Đường Tỉnh lộ 997
Tải file
803/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 06/11/2023 MÔI TRƯỜNG Quyết định v.v Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (từ QL56 đến nút giao Vũng Vằn)
Tải file
693/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 21/09/2023 MÔI TRƯỜNG Quyết định về việc Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Trạm biến áp 220kV Phước Thuận (Đất Đỏ) và đường dây đấu nối - Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia
Tải file
995/CV-DAGT Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 25/08/2023 MÔI TRƯỜNG V/v đề nghị đăng thông tin tham vấn đánh giá tác động môi trường dự án "Đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (từ QL56 đến nút giao Vũng Vằn) (Quy mô 6,71 km)"
Tải file
202/BQLDANN-KTTĐ Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 28/06/2023 MÔI TRƯỜNG V/v tham vấn đánh giá tác động môi trường dự án hồ chứa nước Lò Vôi, huyện Côn Đảo
Tải file
02/CV-UBND Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 19/06/2023 MÔI TRƯỜNG Về việc đề nghị đăng thông tin tham vấn đánh giá tác động môi trường dự án Khu du lịch Sông Ray tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
489/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 19/05/2023 MÔI TRƯỜNG Quyết định v.v Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ
Tải file
3659/SPMB-PDB Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/04/2023 MÔI TRƯỜNG V/v đăng tải thông tin tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án “Trạm biến áp 220kV Đất Đỏ và đường dây đấu nối”
Tải file
01/CV-HT Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 24/02/2023 MÔI TRƯỜNG Về việc đăng thông tin tham vấn đánh giá tác động môi trường dự án khu du lịch Hải Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BRVT
Tải file
05/CV-ĐDVT Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 17/02/2023 MÔI TRƯỜNG Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Khu du kịch Đại Dương” tại phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
14136/UBND - VP Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 14/12/2022 MÔI TRƯỜNG về việc đề nghị đăng thông tin tham vấn đánh giá tác động môi trường của Dự án “Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ”
Tải file
962/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/12/2022 MÔI TRƯỜNG Quyết định v.v Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques tại 169 Thùy Vân, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
Tải file
894/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 21/11/2022 MÔI TRƯỜNG Quyết định v.v Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư kiên cố hoá tuyến kênh từ đầu cống Mương Bồng (cầu Đất Đỏ) đập Ngã Hai, huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
886/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 18/11/2022 MÔI TRƯỜNG Quyết định v.v Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Tổ hợp Dịch vụ Du lịch – Thương mại Đồi Dừa Hoàn Mỹ
Tải file
800/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 20/10/2022 MÔI TRƯỜNG Quyết định v.v Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài theo quy hoạch, huyện Côn Đảo
Tải file
22-10-1615/HV/HSE Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/10/2022 MÔI TRƯỜNG V/v lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án" Kế hoạch Phát triển toàn mỏ Cá Ngừ Vàng điều chỉnh năm 2022"
Tải file
22-10-1621/HL/HSE Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/10/2022 MÔI TRƯỜNG V/v lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án "Kế hoạch Phát triển toàn mỏ Tê Giác Trắng điều chỉnh năm 2022"
Tải file
4376/CHK-KHCNMT Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 20/09/2022 MÔI TRƯỜNG Thông tin tham vấn đánh giá tác động môi trường dự án đầu tưu nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không Côn Đảo
Tải file
149/CV-TGX Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 14/09/2022 MÔI TRƯỜNG về việc đề nghị đăng thông tin tham vấn đánh giá tác động môi trường dự án “Khách sạn - căn hộ Du lịch 5 sao Fivestar Odysey”
Tải file
619/QĐ-STNMT Quyết định 05/09/2022 MÔI TRƯỜNG Quyết định v.v phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa do UBND thành phố Bà Rịa làm chủ dự án (BQL Dự án Đầu tư Xây dựng 1 - đại diện chủ dự án)
Tải file
1234