Văn Bản pháp quy

Tìm thấy: 67 văn bản
Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýLĩnh vựcNội dung
14136/UBND - VP Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 14/12/2022 MÔI TRƯỜNG về việc đề nghị đăng thông tin tham vấn đánh giá tác động môi trường của Dự án “Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ”
Tải file
962/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/12/2022 MÔI TRƯỜNG Quyết định v.v Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques tại 169 Thùy Vân, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
Tải file
894/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 21/11/2022 MÔI TRƯỜNG Quyết định v.v Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư kiên cố hoá tuyến kênh từ đầu cống Mương Bồng (cầu Đất Đỏ) đập Ngã Hai, huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
886/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 18/11/2022 MÔI TRƯỜNG Quyết định v.v Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Tổ hợp Dịch vụ Du lịch – Thương mại Đồi Dừa Hoàn Mỹ
Tải file
800/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 20/10/2022 MÔI TRƯỜNG Quyết định v.v Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài theo quy hoạch, huyện Côn Đảo
Tải file
22-10-1615/HV/HSE Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/10/2022 MÔI TRƯỜNG V/v lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án" Kế hoạch Phát triển toàn mỏ Cá Ngừ Vàng điều chỉnh năm 2022"
Tải file
22-10-1621/HL/HSE Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường 13/10/2022 MÔI TRƯỜNG V/v lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án "Kế hoạch Phát triển toàn mỏ Tê Giác Trắng điều chỉnh năm 2022"
Tải file
4376/CHK-KHCNMT Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 20/09/2022 MÔI TRƯỜNG Thông tin tham vấn đánh giá tác động môi trường dự án đầu tưu nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không Côn Đảo
Tải file
149/CV-TGX Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 14/09/2022 MÔI TRƯỜNG về việc đề nghị đăng thông tin tham vấn đánh giá tác động môi trường dự án “Khách sạn - căn hộ Du lịch 5 sao Fivestar Odysey”
Tải file
619/QĐ-STNMT Quyết định 05/09/2022 MÔI TRƯỜNG Quyết định v.v phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa do UBND thành phố Bà Rịa làm chủ dự án (BQL Dự án Đầu tư Xây dựng 1 - đại diện chủ dự án)
Tải file
603/QĐ-STNMT Quyết định Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 26/08/2022 MÔI TRƯỜNG Quyết định v.v phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Long Hương, thành phố Bà Rịa do UBND thành phố Bà Rịa làm chủ dự án
Tải file
69/TB-STNMT Thông báo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 08/04/2022 HÀNH CHÍNH Thông báo v.v Triển khai đăng ký lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về đánh giá tác động môi trường năm 2022 tại Tp. Hồ Chí Minh
Tải file
1927/STNMT-CCBVMT Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 05/04/2022 MÔI TRƯỜNG V/v đề nghị góp ý dự thảo Đề án,Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh (văn bản lần 2)
Tải file
1519/STNMT-CCBVMT Dự thảo văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 16/03/2022 MÔI TRƯỜNG V/v đăng tải dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị Quyết của HĐND về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh
Tải file
4207/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 23/11/2021 MÔI TRƯỜNG phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Trại chăn nuôi gà- Hộ kinh doanh Lê Nguyễn Bảo Châu tại ấp 2, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
2034/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 26/07/2021 MÔI TRƯỜNG Vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Bến cảng Quốc tế Sao Biển - Giai đoạn 1 tại thị xã Phú Mỹ - hs giấy
Tải file
1687/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 23/06/2021 MÔI TRƯỜNG Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Charm Long Hải Resort & Spa tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
1366/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 24/05/2021 MÔI TRƯỜNG Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nâng công suất khai thác và chế biến đá xây dựng mỏ Ấp 4 - Khu 1 tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
1284/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 13/05/2021 MÔI TRƯỜNG Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nạo vét, mở rộng hồ An Hải, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
1171/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 04/05/2021 MÔI TRƯỜNG Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nuôi cấy ngọc trai Côn Đảo tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
1234