Góp ý Dự thảo văn bản

Góp ý Dự thảo văn bản:
V/v đề nghị góp ý kiến dự thảo Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Văn bản dự thảo đã hết hạn góp ý.

Danh sách góp ý dự thảo văn bản