Ngày 29/4/2020, Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức cuộc họp thẩm định hồ sơ liên thông TTHC đề nghị cấp giấy phép nhận chìm và giao khu vực biển để nhận chìm đối với Dự án “Nạo vét duy tu vùng nước cảng Lữ đoàn 171/Vùng 2 Hải quân" của Bộ Tư lệnh Hải Quân.

Tại cuộc họp, sau khi nghe ý kiến của các thành viên phản biện và các nhà khoa học, về cơ bản Hội đồng thẩm định đã xem xét và thống nhất cấp giấy phép nhận chìm và giao khu vực biển cho Bộ Tư lệnh Hải Quân. Theo đó, thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ giao khu vực biển 10 ha tại khu Quy hoạch đổ bùn của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Khu A Ngoài khơi Vũng Tàu theo Quyết định 44/2011/QĐ-UBND ngày 23/8/2011 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho Bộ Tư lệnh Hải Quân để nhận chìm chất nạo vét từ cảng Lữ đoàn 171/Vùng 2 Hải quân.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Điền
Nguồn tin: Phòng Quản lý Biển và Hải đảo
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!