Sáng nay, ngày 14 tháng 10 năm 2020 vào lúc 8 giờ 30, tại trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có buổi làm việc với Đoàn kiểm tra của Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam về công tác chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Quang cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có Bà Phạm Thu Hằng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (trưởng đoàn); Ông Lê Đại Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo; Ông Phan Mạnh Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Bà Phạm Thị Gấm- Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế; Bà Nguyễn Thị Thái Hà - Chánh Văn phòng Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo; Ông Phạm Thanh Tùng - Chánh Văn phòng Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo; Bà Phạm Thị Ngọc - Phó Chánh văn phòng Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo; Ông Đặng Sơn Hải – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý Biển và Hải đảo và các cơ quan, đơn vị thuộc Sở.

Tại buổi làm việc bà Bà Phạm Thu Hằng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, trao đổi một số nội dung làm việc của Đoàn như sau:

- Kiểm tra việc thực hiện Thông tư Liên tịch số 26/2010/TTLT-BTNMT-BNV ngày 05/11/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Chi cục Biển và Hải đảo trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thông tư số 50/2014/TTLT-BTNMT- BNV ngày 28/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc Tỉnh.

- Kiểm tra công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo: Công tác ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển; việc chấp hành pháp luật về thiết lập và quản lý hành lang bảo vệ bờ biển; công tác quản lý nhà nước của địa phương đối với các hoạt động quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ.

- Công tác thanh tra, kiểm tra của địa phương về việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

- Kiểm tra công tác cấp phép nhận chìm trên biển.

- Kiểm tra tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về giao, sử dụng khu vực biển.

- Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường biển, hải đảo: Hiện trạng môi trường biển; các hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển; việc quản lý hoạt động lấn biển; công tác chuẩn bị và sẵn sàng ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu; việc quản lý chất thải và quản lý việc nhận chìm ở biển.

- Kiểm tra cơ sở về việc xây dựng và triển khai kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.

Thay mặt Sở Tài nguyên và Môi trường, Ông Đặng Sơn Hải – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Bên cạnh đó, nêu một số khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh như:

- Công tác Điều tra cơ bản, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ chưa được phê duyệt.

- Quy định của pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo chưa đầy đủ, đồng bộ chưa được cập nhật quản lý thống nhất tại một cơ quan đầu mối, còn nhiều bất cập, chậm được sửa đổi (đặc biệt là các quy định liên quan đến nhận chìm bùn nạo vét ở biển và giao khu vực biển để nhận chìm). Việc thực hiện nhiệm vụ quản lý tổng hợp, thống nhất về tài nguyên môi trường biển và hải đảo gặp rất nhiều khó khăn do không có đủ chức năng, công cụ và nguồn lực để tổ chức, điều phối và quản lý các ngành, địa phương....

Cũng tại buổi làm việc bà Phạm Thu Hằng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong thời gian qua và biểu dương những thành tích mà đơn vị đạt được. Đồng thời cũng chia sẻ những khó khăn mà đơn vị đang phải vượt qua, đặc biệt là thiếu nguồn nhân lực có chuyên môn cao về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo như hiện nay. Song song đó đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung, tăng cường nguồn nhân lực để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo của tỉnh; thực hiện các các đề án, nhiệm vụ về lĩnh vực biển và hải đảo trong Chương trình công tác được giao./.

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: Phòng Quản lý Biển và Hải đảo
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!