Sáng nay, ngày 06 tháng 11 năm 2020 vào lúc 8 giờ 00, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận về công tác vận hành cơ sở dữ liệu đất đai, quản lý, cập nhật đăng ký biến động đất đai. Tham dự buổi làm việc có ông Phan Văn Mạnh – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ông Trần Ngọc Cẩm Tuấn – Giám đốc Văn phòng Đăng ký tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ông Châu Huy Hậu – Phó Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Minh Quang – Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận và một số thủ trưởng, cơ quan đơn vị trực thuộc hai Sở.

1280x623

Quang cảnh buổi làm việc

Hai bên Sở đã cùng trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác vận hành cơ sở dữ liệu đất đai, quản lý, cập nhật đăng ký biến động đất đai một số nội dung như:

1. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân cụ thể là về công tác cấp giấy chứng nhận (cấp lần đầu, cấp đổi, cấp mới, cấp lại, cấp bổ sung tài sản gắn liền với đất theo Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai) và quy định việc tách thửa, hợp thửa đất, chuyển mục đích, cấp giấy chứng nhận đối với đất vườn ao của hộ gia đình, cá nhân.

2. Công tác xây dựng, quản lý và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai, hai bên cùng nhau trao đổi về:

- Mô hình xây dựng và quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống mạng kết nối tại Văn phòng đăng ký đất đai.

- Quá trình triển khai xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai và quá trình chuẩn hóa hoàn thiện hệ thống.

- Quá trình triển khai tiếp nhận, vận hành, sử dụng và khai thác cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ cho việc cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động.

- Việc luân chuyển hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Văn phòng đăng ký đất đai ký theo ủy quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường và luân chuyển thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

- Việc phát hiện các trường hợp bị ngăn chặn thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định.

- Cung cấp thông tin tra cứu cho người sử dụng đất.

- Công tác lưu trữ, quản lý, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính.

3. Việc kết nối, trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và cơ quan tài nguyên và môi trường trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Ông Trần Ngọc Cẩm Tuấn – Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát biểu tại buổi làm việc

Ông Nguyễn Minh Quang – Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận phát biểu tại buổi làm việc

Sau buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Quang – Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận đánh giá cao về công tác vận hành cơ sở dữ liệu đất đai, quản lý, cập nhật đăng ký biến động đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Hi vọng trong thời gian tới hai bên sẽ có nhiều thời gian hơn nữa để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm góp phần phát triển về công tác vận hành cơ sở dữ liệu đất đai, quản lý, cập nhật đăng ký biến động đất đai quốc gia.

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin:Sở Tài nguyên và Môi trường