Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-STNMT ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về triển khai thí điểm một số thủ tục cấp Giấy chứng nhận “không biên giới”. Nhằm tạo sự thuận lợi cho người sử dụng đất chủ động trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai và ứng dụng hiệu quả thành tựu khoa học công nghệ, công nghệ thông tin để đẩy mạnh cải cách hành chính và thủ tục hành chính, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

1280x623

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bà Rịa rà soát dữ liệu đất đai trên ứng dụng ViLIS

Hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai thực hiện kết nối vận hành cơ sở dữ liệu địa chính để thực hiện công tác ứng dụng vận hành hệ thống thông tin để phục vụ thí điểm cấp Giấy chứng nhận “không biên giới” tại thành phố Bà Rịa và huyện Long Điền, 02 địa phương này đã hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai, liên thông cơ sở dữ liệu đất đai và sẵn sàng cơ sở hạ tầng, nhân sự cho việc cấp cấp Giấy chứng nhận “không biên giới”. Theo đó, các tổ chức, cá nhân, có thể chọn nơi làm hồ sơ tại khu vực thuận tiện, nơi nào cảm thấy hài lòng khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận mà không cần đến trực tiếp địa phương nơi có đất.

Các thủ tục hành chính về đất đai thực hiện thí điểm cấp Giấy chứng nhận “không biên giới” trên địa bàn thành phố Bà Rịa và huyện Long Điền, gồm:

1. Thủ tục thay đổi về thông tin của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất (đổi tên, thay đổi thông tin về nhân thân, địa chỉ);

2. Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu;

3. Thủ tục chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (không thực hiện tách thửa đất).

Thời gian thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ các thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận “không biên giới” bắt đầu từ ngày 04 tháng 05 năm 2021 tại các địa điểm:

1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung thành phố Bà Rịa: địa chỉ số 137 đường 27 tháng 4, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tập trung huyện Long Điền: địa chỉ số 1939 đường Quốc lộ 55, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

3. Trung Tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường): địa chỉ số 04 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Để chuẩn bị cho việc cấp Giấy chứng nhận “không biên giới”, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã điều chỉnh quy trình trên phần mềm tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa các huyện, thị, thành phố. Đồng thời thiết lập lại các tham số của dịch vụ chia sẻ dữ liệu giữa phần mềm một cửa và phần mềm ViLIS; điều chỉnh quy trình nhập, luân chuyển thông tin, dữ liệu trên phần mềm ViLIS; rà soát khuyến nghị cán bộ, công chức, viên chức tham gia vào quy trình đổi mật khẩu, khóa quyền của các tài khoản không còn tham gia vào hệ thống.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn tích cực truyền thông, phổ biến về lợi ích của việc cấp Giấy chứng nhận “không biên giới” để người dân biết và tham gia. Sau khi thí điểm (khoảng 3 tháng) tại thành phố Bà Rịa và huyện Long Điền thành công, Sở sẽ đánh giá rút kinh nghiệm để triển khai tại các địa phương còn lại./.

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!