Ngày 07 tháng 5 năm 2021, Văn phòng Đăng ký đất đai đã có thông báo về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các hồ sơ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và khuyến khích công dân, tổ chức sử dụng dịch vụ Bưu chính công để nộp và nhận kết quả giải quyết các hồ sơ trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

1280x623

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp và xuất hiện nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả, đặt an toàn sức khỏe của công dân lên hàng đầu nhưng vẫn đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức trong việc thực hiện các hồ sơ thủ tục hành chính, hồ sơ cung cấp dịch vụ công theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xin thông báo đến các công dân, tổ chức được biết để thuận tiện trong việc liên hệ công tác, cụ thể bao gồm những nội dung sau:

1. Tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, hồ sơ cung cấp dịch vụ công theo chức năng, nhiệm vụ được giao bằng hình thức trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kể từ 11 giờ 00 ngày 15 tháng 7 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

2. Khuyến khích công dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại địa chỉ https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/dichvucong/tiepnhanonline hoặc dịch vụ Bưu chính công ích thông qua Bưu điện và các Bưu cục – liên hệ 02543.525.968 để nộp và nhận kết quả giải quyết các hồ sơ theo quy định trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19 hiện nay.

3. Tiếp tục tạm dừng tiếp công dân, tổ chức để trao đổi, hướng dẫn giải quyết công việc tại trụ sở Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Công dân, tổ chức có nhu cầu trao đổi, hướng dẫn giải quyết công việc hoặc thắc mắc có thể liên hệ qua địa chỉ mail vpdkddtinh@sotnmt.baria-vungtau.gov.vn hoặc số điện thoại 02543.727.376 (Phòng hành chính – Tổng hợp), 02543.532.205 (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) để được hướng dẫn, giải đáp.

4. Bên cạnh đó, tại các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố cũng tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, hồ sơ cung cấp dịch vụ công theo chức năng, nhiệm vụ được giao bằng hình thức trực tiếp. Tuy nhiên, các Chi nhánh cần căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để có phương án tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, hồ sơ cung cấp dịch vụ công và triển khai, hướng dẫn công dân, tổ chức nhưng vẫn đặt an toàn sức khỏe của công dân lên hàng đầu trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19 hiện nay./.

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!