Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường chính thức nghiệm thu và đưa vào vận hành ứng dụng Sổ tay đất đai trên thiết bị di động (App) với tên gọi iLand, App được thiết kế để vận hành trên hệ điều hành Android và iOS.

1280x623

Trong quá trình vận hành và triển khai, Sở Tài nguyên và Môi trường phát hiện có một số ứng dụng thực hiện cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất tương tự như ứng dụng do Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng và vận hành.

Thông tin không chính xác tại ứng dụng Quy hoạch BRVT

Để tránh rủi ro trong quá trình khai thác, sử dụng thông tin của ngành Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị người dân và doanh nghiệp chỉ cài đặt App với tên iLand.BRVT trên Kho ứng dụng của App StoreGoogle Play, hình ảnh nhận dạng App như sau:

Giao diện thể hiện khi tìm kiếm ứng dụng do Sở Tài nguyên và Môi trường vận hành 

Trường hợp phát sinh vướng mắc trong quá trình cài đặt, sử dụng App iLand, đề nghị người dân và doanh nghiệp phản ánh đến Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường, số điện thoại 0254 37 39779 hoặc 0254 37 12345 để được hướng dẫn./.

Tác giả bài viết: ĐCK
Nguồn tin: Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!