Thực hiện Quyết định số 450/QĐ-TTCP ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ về Ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”; Công văn số 1464/TTCP-PC ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

1280x623

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án “tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” và nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thúc đẩy sự quan tâm phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Đối tượng, thời gian, cách thức tham gia và nội dung Cuộc thi như sau:

1. Đối tượng: là cán bộ, công chức, viên chức và người dân, trừ thành viên Ban Tổ chức, thành viên Ban Đề thi, thành viên Ban Giám khảo, thành viên Tổ Thư ký cuộc thi.

2. Nội dung: Kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gồm các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng, chống tham nhũng,…

3. Đề thi và mẫu bài dự thi:

a) Đề thi chi tiết tại /FileUpload/files/1-2021-%20%C4%91%E1%BB%81%20thi%201-1.PDF

b) Mẫu bài dự thi chi tiết tại /FileUpload/files/1-2021-b%C3%A0i%20d%E1%BB%B1%20thi-1.PDF

4. Cách thức tổ chức cuộc thi và cơ cấu giải thưởng:

a) Cuộc thi được tổ chức thành 02 vòng:

- Vòng sơ kết: Ban giám khảo chấm bài thi, lựa chọn 100 bài dự thi hoặc 10% tổng số bài dự thi có điểm cao nhất vào Vòng chung kết.

- Vòng chung kết: Ban Tổ chức lựa chọn 16 bài đạt điểm cao nhất để trao giải theo cơ cấu sau: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 10 giải khuyến khích; 03 giải tập thể gồm: 01 giải cho Bộ, ngành có số người dự thi nhiều nhất, 01 giải cho tỉnh, thành phố Trung ương có số người dự thi nhiều nhất, 01 giải cho Bộ, ngành, địa phương có nhiều nhất số bài dự thi đạt giải.

b) Tổng điểm của một bài thi là 100 điểm, trong đó:

- Phần tra lời câu hỏi trắc nghiệm tìn hiểu các quy định pháp luật hiện hành về phòng, chống tham nhũng: 50 điểm.

- Phần tự luận: 50 điểm.

c) Cơ cấu giải thưởng:

- 01 giải nhất:                20.000.000 đồng/1 giải;

- 02 Giải nhì:                 15.000.000 đồng/ 1 giải;

- 03 Giải ba:                   10.000.000 đồng/1 giải;

- 10 Giải khuyến khích:   5.000.000 đồng/1 giải;

- 03 Giải tập thể:            10.000.000 đồng/ 1 giải.

Tùy theo kết quả Cuộc thi và nguồn kinh phí thu hút từ nguồn xã hội hóa, cơ cấu giải thưởng và mức giải thưởng của Cuộc thi có thể thay đổi do Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, quyết định và thông báo công khai cho các thí sinh.

Ban Tổ chức Cuộc thi tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cho thí sinh đạt giải. Trường hợp không thể tổ chức trao giải trực tiếp vì phòng dịch Covid -19, Ban Tổ chức sẽ trao giải trực tuyến và gửi giải thưởng theo địa chỉ của người đạt giải.

Các cá nhân, tập thể đạt giải được Ban Tổ chức tặng Giấy chứng nhận và đề nghị Tổng Thanh tra Chính phủ khen thưởng theo quy định.

5. Thời gian tổ chức Cuộc thi

- Vòng sơ kết: Từ khi phát động cuộc thi đến tháng 10 năm 2021. Thời gian nhận bài dự thi từ khi phát động cuộc thi đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2021. Tất cả các bài dự thi gửi về sau thời gian trên là không hợp lệ.

- Vòng chung kết: Tháng 10 đến tháng 11 năm 2021.

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng là một hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021, góp phần đa dạng hình thức tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta./.

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!