Thực hiện đề nghị của Đảng Ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tại Văn bản số 383-CV/ĐUK ngày 17/6/2021 về việc triển khai Cuộc thi triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai Cuộc thi triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương đến các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở tại Công văn số 4393/STNMT-BHĐ ngày 05/7/2021. Với một số nội dung chính như sau:

1. Mục đích, ý nghĩa

- Cuộc thi nhằm đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; giới thiệu; quảng bá về tiềm năng, vẻ đẹp của thiên nhiên, con người vùng biển, đảo Việt Nam đến với đông đảo công chúng yêu nghệ thuật trong nước và ở nước ngoài.

- Tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

2. Đối tượng dự thi

Cuộc thi dành cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Nội dung

Các tác phẩm tham dự Cuộc thi và Triển lãm cần thể hiện những nội dung chính như sau:

- Phản ánh tiềm năng, vẻ đẹp của biển, đảo Việt Nam; tình yêu quê hương đất nước, sự gắn bó của các thế hệ người Việt Nam với biển, đảo của Tổ quốc.

- Phản ánh không khí hăng hái, quyết tâm trong hoạt động lao động sản xuất, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ, và người dân vùng biển, đảo; ý thức trách nhiệm và tinh thần sẵn sàng chiến đấu giữ gìn và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

- Phản ánh hoạt động khai thác và phát triển tiềm năng du lịch biển Việt Nam; bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa độc đáo của cộng đồng cư dân biển, các sản phẩm thủ công đặc trưng của các làng nghề truyền thống ở mỗi vùng biển, đảo Việt Nam.

- Phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường biển, hải đảo; bảo tồn hệ sinh thái biển, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh; bảo đảm sự hài hòa giữa bảo tồn và phát triển kinh tế - xã hội vùng biển, đảo Việt Nam.

- Phản ánh hoạt động hợp tác quốc tế về biển, thúc đẩy các nỗ lực chung bảo đảm an ninh, hòa bình, ổn định cho các vùng biển trước các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống trên biển.

- Ca ngợi những tấm gương tiêu biếu, điển hình trong phát triển kinh tế - xã hội và trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

4. Quy định về tác phẩm tham dự cuộc thi

- Tác phẩm dự thi là các tác phẩm được sáng tác trong thời gian từ ngày 01/01/2019 đến nay.

- Tác phẩm tham dự Cuộc thi và Triển lãm là ảnh đơn hoặc ảnh bộ, ảnh màu hoặc ảnh đen trắng.

- Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 10 ảnh đơn/ảnh bộ tham dự Cuộc thi.

- Tác phẩm được sáng tác bằng phương pháp hiện thực, không chấp nhận ảnh chắp ghép.

- Các tác phẩm vi phạm đến vấn đề chủ quyền biển, đảo Việt Nam đều không hợp lệ.

­­- Ảnh tham dự chưa được trưng bày hoặc đoạt giải tại bất kỳ cuộc thi và triễn lãm cấp quốc gia và khu vực do Bộ Văn hóa, Thể thao vả Du lịch (Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm), Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức.

5. Giải thưởng

- Cơ cấu Giải thưởng: gồm 02 hệ thống giải thưởng dành cho 02 thể loại Ảnh đơn và Ảnh bộ, gồm:

+02 giải Nhất, mỗi giải gồm: Cúp pha lê; Chứng nhận của cuộc thi; Huy chương Vàng, kèm tiền thưởng của là 20.000.000đ.

+04 giải Nhì, mỗi giải gồm: Cúp pha lê; Chứng nhận của cuộc thi; Huy chương Bạc, kèm tiền thưởng là 15.000.000đ.

+06 giải Ba, mỗi giải gồm: Cúp pha lê; Chứng nhận của cuộc thi; Huy chương Đồng, kèm tiền thưởng của Ban Tổ chức là 10.000.000đ.

+10 giải Khuyến khích, mỗi giải gồm: Cúp pha lê; Chứng nhận của Ban Chỉ đạo Cuộc thi, kèm tiền thưởng là 5.000.000đ.

6. Tiêu chí chọn tác phẩm triễn lãm và trao thưởng

- Tiêu chí chọn tác phẩm triễn lãm:

+ Tác phẩm không vi phạm thể lệ của Cuộc thi và Triển lãm.

+ Tác phẩm bám sát chủ đề, nội dung của Cuộc thi; kỹ thuật, bố cục, ngôn ngữ nhiếp ảnh, ánh sáng tốt, hình ảnh đẹp, có tính thẩm mỹ.

+ Khuyến khích tác phẩm có sự tìm tòi, mới lạ…

- Tiêu chí chọn tác phẩm trao giải thưởng:

+ Nội dung tác phẩm thể hiện đậm nét chủ đề, có thông điệp rõ ràng, góc nhìn mới lạ.

+ Thể hiện xuất sắc về kỹ thuật và ngôn ngữ nhiếp ảnh; bố cục sáng tạo; ánh sáng đẹp; hình ảnh có tính thẩm mỹ cao…

7. Phương thức và thời gian gửi ảnh

-Tác giả gửi ảnh trực tiếp tại website: Tại đây

- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Đến 23h59’, ngày 30/9/2021.

è Thể lệ chi tiết: Tại đây./.

Tác giả bài viết: HTTN
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!