Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-VPĐK ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai về việc triển khai thi công các công trình Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ngày 15 tháng 9 năm 2021, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đất Đỏ đã tiếp nhận hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu vực đo vẽ xã Long Mỹ.

Đến nay, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đất Đỏ đã thẩm tra và thực hiện được 40 hồ sơ đăng ký cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ. Cụ thể có 15 hồ sơ đủ điều kiện cấp đổi và 25 hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp đổi. Nhằm để các hộ dân có trong danh sách hồ sơ đủ điều kiện cấp đổi được biết và mang theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản gốc) đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đất Đỏ để thực hiện công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đất Đỏ công khai danh sách cụ thể như sau:

Danh sách 15 hồ sơ đủ điều kiện cấp đổi

Danh sách 25 hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp đổi

Đề nghị các hộ dân có tên trong danh sách hồ sơ đủ điều kiện cấp đổi nhanh chóng liên hệ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đất Đỏ để thực hiện công tác cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thời gian tiếp nhận, xử lý đến hết ngày 15 tháng 11 năm 2021./.

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!