Căn cứ Quy chế số 03-QC/TU ngày 27/5/2021 của Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Kế hoạch số 39/KH-STNMT ngày 25/8/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở năm 2021.

1280x623

Theo Thông báo số 266/TB-STNMT ngày 12/11/2021 về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phần thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021. Sáng nay, ngày 17/11/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, cấp phòng và tương đương tại Phòng 308, tầng 3, Sở Tài nguyên và Môi trường (số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Hội đồng thi tuyển, Ban giúp việc và các ứng viên tham gia thi tuyển

Ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch Hội đồng thi tuyển là Gám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu khai mạc kỳ thi

Kỳ thi tuyển dụng này là kỳ thi có ý nghĩa quan trọng nhằm tuyển chọn người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm để đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển bền vững của Sở Tài nguyên và Môi trường; tạo điều kiện, động lực để cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu, rèn luyện, học tập và có cơ hội để tham gia làm công tác lãnh đạo, quản lý. Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Vị trí thi tuyển gồm có 01 vị trí cấp trưởng phòng; 02 vị trí cấp phó đơn vị trực thuộc Sở.

Trong ngày hôm nay, có 04 ứng viên thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất và 03 ứng viên thi tuyển chức danh Trưởng phòng Phòng Kế hoạch Tài chính. Các thí sinh đều có trình độ chuyên môn đại học trở lên; trình độ ngoại ngữ, lý luận chính trị và kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo đều đạt tiêu chuẩn dự thi.

Các ứng viên tham gia thi tuyển

Cuộc thi diễn ra bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công bằng, công khai, khách quan, minh bạch, đảm bảo các yêu cầu và nguyên tắc tổ chức thực hiện được quy định tại Quy chế số 03-QC/TU ngày 27/5/2021 của Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu./.

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!