Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và Văn bản số 17089/HD-UBND ngày 10/11/2021 về hướng dẫn, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo quản lý, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Sáng ngày 11/12/2021, vào lúc 8 giờ 30 tại phòng 305, Sở Tài nguyên và Môi trường có tổ chức cuộc họp đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2021. Tham gia cuộc họp có ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Đặng Sơn Hải - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các Trưởng, phó phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở.

1280x623

Toàn cảnh cuộc họp

Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, công chức, viên chức lãnh đạo hàng năm là việc làm cần thiết để mỗi đơn vị, cá nhân nhìn nhận lại một năm công tác đạt được những ưu điểm, hạn chế gì để từ đó sẽ tiếp tục phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu, đồng thời kết quả đánh giá, xếp loại công chức-viên chức quản lý cuối năm được lãnh đạo các cấp công nhận là minh chứng để xét các thành tích của cá nhân, của đơn vị và để mỗi cá nhân tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới.

Mỗi tập thể, cá nhân công chức, viên chức lãnh đạo sau khi tự đánh giá xếp loại thì các tập thể, cá nhân còn lại và Ban giám đốc Sở đã đóng góp ý kiến về ưu điểm, hạn chế và mức xếp loại.

Kết quả đánh giá, xếp loại sẽ làm cơ sở cho công tác bình xét thi đua khen thưởng của các tập thể và cá nhân trong năm 2021./.

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!