Ngày 17 tháng 01 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị tổng kết Đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có Đồng chí Phan Văn Mạnh - Phó Bí thư đảng ủy – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các Đảng viên thuộc Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đồng chí Võ Phi Long – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Hội nghị và thông qua Chương trình Hội nghị

Đồng chí Phan Văn Mạnh - Phó Bí thư đảng ủy – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu Khai mạc Hội nghị

Báo cáo kết quả công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường cho thấy, kết quả công tác đảng năm 2021 được thể hiện rõ nét trên các mặt công tác: giáo dục, chính trị, tư tưởng; xây dựng tổ chức đảng và đảng viên, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; dân vận và lãnh đạo đoàn thể.

Đồng chí Đặng Sơn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua Báo cáo tổng kết công tác Đảng

Nhìn chung, năm 2021, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Sở đã ổn định, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nội bộ các cơ quan, đơn vị thuộc Sở về cơ bản là ổn định, đoàn kết; cán bộ, đảng viên xác định rõ trách nhiệm của mình theo từng vị trí trên các lĩnh vực công tác được giao. Các cấp ủy đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong toàn Đảng bộ luôn quan tâm đời sống tinh thần, vật chất, điều kiện làm việc của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên quần chúng triển khai thực hiện hoàn thành cơ bản kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Đảng ủy Khối cũng như các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Đồng chí Phan Văn Mạnh - Phó Bí thư đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đồng chí Phan Văn Mạnh - Phó Bí thư đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong công tác Đảng năm 2021, như: Công tác tự phê bình và phê bình chưa cao, còn có biểu hiện né tránh, ngại va chạm; công tác tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn ít, nội dung và hình thức tuyên truyền chưa phong phú, đa dạng. Một số công việc chuyên môn mặc dù đã tập trung nổ lực nhưng kết quả chưa đạt được như mong muốn cần phải khắc phục.

Đồng chí Phạm Huỳnh Quang Hiếu – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường tham luận tại Hội nghị

Toàn cảnh tại Hội nghị

Đồng chí Phan Văn Mạnh - Phó Bí thư đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tặng bằng khen Chi bộ và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Về phương hướng, nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng năm 2022, Đồng chí Phan Văn Mạnh - Phó Bí thư đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Đảng ủy Sở tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Chi bộ, Ủy ban Kiểm tra và các tổ chức Đoàn thể trong triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022: tiếp tục tăng cường cải cách thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nhất là khiếu nại, tranh chấp đất đai; tăng cường nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đồng thời sẽ thực hiện phương án sử dụng đất cấp tỉnh, phân bổ và khoanh vùng chức năng theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện; phương án sử dụng mặt nước biển. Tiếp tục lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2021 - 2025) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất hàng năm phù hợp với sự biến động của thị trường và quy định của pháp luật. Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1/2000, 1/5000 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Triển khai Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường, hoạt động khai thác sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước, hoạt động khai thác khoáng sản. Triển khai Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2035./.

Tác giả bài viết: HTTN
Nguồn tin: Đảng Ủy Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!