Chiều ngày 17/02/2022 tại Phòng họp Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn huyện Xuyên Mộc và các kiến nghị của Tỉnh ủy. Tham gia buổi làm việc có ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Phan Văn Mạnh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; bà Lê Thị Trang Đài - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc, cùng các thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, bà Lê Thị Trang Đài - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc báo cáo khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Xuyên Mộc một số nội dung như:

Bà Lê Thị Trang Đài - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc báo cáo khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Xuyên Mộc

- Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận

- Khi đo đạc bản đồ địa chính xây dựng cơ sở dữ liệu tại xã Hòa Hội, đơn vị đo đạc đã đo theo hiện trạng sử dụng, dẫn đến diện tích đo đạc mới lớn hơn diện tích đã được UBND tỉnh quyết định hóa giá nhà ở, đất ở; do đó không có cơ sở để cấp giấy chứng nhận.

- Về việc thực hiện chỉnh lý biến động đường giao thông, sông suối.

- Về ranh mương thủy lợi do Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi để đầu tư xây dựng công trình Hệ thống Thủy lợi Sông Hỏa tại xã Bông Trang.

 - Tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn các xã.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phan Văn Mạnh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết trong công tác phối hợp thực hiện xét cấp Giấy chứng nhận sau kê khai đăng ký thuộc công trình “Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn huyện Xuyên Mộc”. Hiện nay, công tác thi công công trình đang tồn tại một số hạn chế như sau:

Ông Phan Văn Mạnh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc

1. Thời gian thi công hạng mục xét cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất kéo dài, còn tồn đọng nhiều hồ sơ kê khai đăng ký chưa thực hiện xét duyệt tại Ủy ban nhân dân các xã;

2. Công tác phối hợp giữa đơn vị thi công và Ủy ban nhân dân các xã chưa chặt chẽ, việc thực hiện xét duyệt các hồ sơ kê khai đăng ký còn chậm, chưa thực sự hiệu quả nhất là các hồ sơ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đã thẩm tra trả về nhưng cần phải xác minh, bổ sung giấy tờ pháp lý liên quan;

3. Đối với các hồ sơ đủ điều kiện xét cấp, chủ sử dụng đất phải thực hiện giao nộp bản gốc Giấy Chứng nhận và các giấy tờ kèm theo để thực hiện thủ tục cấp đổi. Tuy nhiên, tỷ lệ thực hiện thủ tục này đến nay trên địa bàn các xã đạt rất thấp, chưa đảm bảo khối lượng chất lượng theo Thiết kế kỹ thuật dự toán đã được duyệt.

 Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự, đặc biệt là ý kiến của bà Lê Thị Trang Đài - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc. Ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có ý kiến chỉ đạo, đưa ra phương hướng cụ thể giải quyết từng khó khăn vướng mắc nêu trên.

Ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cho công chức địa chính cấp xã, chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc có liên quan phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện rà soát, tham mưu lựa chọn phương án ổn định về trụ sở làm việc làm việc của Chi nhánh, đảm bảo đáp ứng tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

- Xây dựng và ban hành kế hoạch xét cấp cụ thể chi tiết để Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo, giám sát đơn vị thi công trong công tác phối hợp. Quản lý tiến độ các công việc theo sơ đồ Gantts, từ đó tính toán được tổng thời gian và khối lượng các công việc cần phải hoàn thành theo thời hạn đã đề ra. Để có giải pháp bố trí tăng cường nhân sự, xử lý công việc có khoa học nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ.

- Phối hợp chặt chẽ cùng đơn vị thi công tổ chức xét cấp, xác minh hoàn thiện các hồ sơ trong quá trình xét cấp, các hồ sơ sau thẩm tra của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, thực hiện việc lập danh sách giao, nhận hồ sơ với tổ xét cấp của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

2. Đề nghị lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở khẩn trương tham mưu, đề xuất cụ thể giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nêu tại báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện; tập trung vào các nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận và tiếp tục thực hiện xét cấp, các đơn vị thi công tăng cường nhân sự, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các xã để hoàn thiện các hồ sơ sau thẩm tra của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, thu thập các Giấy chứng nhận gốc của các hồ sơ đủ điều kiện để phục vụ Cấp đổi giấy giấy chứng nhận./.

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!