Ngày 22 tháng 02 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 588/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025.

Trong đó mục tiêu đặt ra cụ thể đối với thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 50%; từ 80% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác; tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ thanh toán của người dân; tăng số lượng điểm chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt lên trên 5.000 điểm. Mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công: 90 – 95%; thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công; 90 – 100% giao dịch nộp thuế, phí, lệ phí,… tại địa bàn đô thị; 90 - 100% các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn đô thị triển khai thanh toán học phí trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia,…

Nhằm đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thanh toán nghĩa vụ tài chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; tuyên truyền, hướng dẫn bằng Video Clip tại địa chỉ https://www.youtube.com/watch?v=Na_lbl37IcA.

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Bản chất của hình thức thanh toán không dùng tiền mặt chính là hạn chế lượng tiền mặt lưu thông trong nền kinh tế, giảm thiểu chi phí xã hội. Hoạt động này sẽ trực tiếp làm giảm số lượng tiền mặt đang được lưu hành trên thị trường hàng hóa bằng cách khuyến khích từng người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt. Thích ứng với tình hình dịch bệnh.

Để thúc đẩy mạnh mẽ việc thanh toán không dùng tiền mặt, cần ưu tiên mở rộng cơ sở hạ tầng tới vùng sâu, vùng xa để tiếp cận, cải thiện những khó khăn còn tồn đọng trong thanh toán không dùng tiền mặt của những đối tượng chưa có tài khoản ngân hàng hoặc chưa đạt điều kiện sử dụng dịch vụ của ngân hàng, đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện của xã hội.

Hoạt động này sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia: người tiêu dùng, người bán hàng, tổ chức tín dụng và tổng thể nền kinh tế./.

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!