Ngày 15 tháng 6 năm 2022, Chi bộ Quỹ Bảo vệ môi trường trực thuộc Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại hội Lần thứ IV nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Toàn cảnh Đại hội

Tham gia Đại hội có Đồng chí Đặng Sơn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Đồng chí Võ Phi Long – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ. Ngoài ra còn có sự tham gia của 06 đảng viên chính thức trong đó gồm 03 đảng viên nam và 03 đảng viên nữ là đảng viên Chi bộ Quỹ Bảo vệ môi trường trực thuộc Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đại hội lần này diễn ra với mục đích tạo sự thống nhất và đồng bộ trong quá trình tổ chức Đại hội. Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng thời, kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ vừa qua và bầu mới Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và đảm bảo thực hiện có hiệu quả nghị quyết do đại hội đề ra.

Đồng chí Đặng Sơn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ đã nỗ lực lãnh đạo, cơ bản hoàn thành Nghị quyết Đại hội đề ra, thực hiện tốt sự chỉ đạo của Đảng ủy Sở, nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ và năng lực của từng đảng viên; đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, có nhiều chuyển biến tích cực trong việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra, qua đó đã góp phần nâng cao sự hài lòng của các hộ gia đình, tổ chức khi đến vay nguồn vốn ưu đãi.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đảng viên được chi bộ quan tâm, tạo điều kiện cho đảng viên tham gia các lớp đào tạo, cán bộ được cử đi học luôn đảm bảo, vừa đi học vừa đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để đạt được những kết quả trên, trước hết là sự đoàn kết, đồng thuận, tinh thần năng động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm cao của toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ, đồng thời, chi bộ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, có hiệu quả của Đảng uỷ Sở.

Đồng chí Đặng Sơn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Đặng Sơn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới toàn thể đảng viên Chi bộ Quỹ Bảo vệ môi trường tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục có hiệu quả những mặt còn tồn tại trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, cần phải quan tâm chú trọng công tác xây dựng đảng và các tổ chức đoàn thể, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất cao trong chi bộ cả về nhận thức, ý chí và hành động; tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực công tác và ý thức chấp hành tổ chức kỷ luật. Trên cơ sở đó, phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo của chi bộ trong mọi lĩnh vực hoạt động của Quỹ. Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể là nhân tố bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Chi bộ và Cơ quan.

Các đảng viên tại Đại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội Chi bộ Quỹ Bảo vệ môi trường, lần thứ IV nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã nhất trí bầu cử Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 là Đồng chí Nguyễn Hồng Đăng Kỳ với tỷ lệ % so với tổng số đảng viên chính thức dự đại hội là 100%.

Đồng chí Đặng Sơn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tặng hoa chúc mừng Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đồng chí Đặng Sơn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Đồng chí Võ Phi Long – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ chụp hình kỷ niệm cùng Chi bộ Quỹ Bảo vệ môi trường

Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên chi bộ Quỹ Bảo vệ môi trường nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra cùng với những nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy cấp trên giao trong nhiệm kỳ 2022 - 2025./.

Tác giả bài viết: HTTN
Nguồn tin: Chi bộ Quỹ Bảo vệ môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!