Sáng ngày 02 tháng 7 năm 2022 tại phòng 308, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương năm 2022. Đến nay, Sở đã có Thông báo số 113/TB-STNMT ngày 11 tháng 7 năm 2022 về Kết quả điểm thi viết môn kiến thức chung kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022.

Căn cứ Quy chế số 04-QC/TU ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (sửa đổi, bổ sung) và Công văn số 5517/UBND-SNV ngày 17 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quy chế số 04-QC/TU về thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (sửa đổi, bổ sung).

Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022 xin thông báo đến các thí sinh, nội dung cụ thể như sau:

1. Kết quả điểm thi viết (môn kiến thức chung) kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022.

2. Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022 bắt đầu nhận đơn đề nghị phúc khảo liên quan đến kết quả điểm thi viết (môn kiến thức chung) kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022, kể từ ngày 11/7/2022 đến hết ngày 13/7/2022.

3. Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022 sẽ tổ chức chấm phúc khảo (nếu có) và thông báo kết quả đến người dự tuyển có đơn đề nghị phúc khảo vào ngày 15/7/2022

4. Mọi thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022, đề nghị thí sinh liên hệ Hội đồng thi tuyển (thông qua Văn phòng Sở, số điện thoại 0964889816 – 02543.852.944)./.

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!