Thực hiện Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn tỉnh năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2022 về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” trên địa bàn tỉnh.

Nhằm phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy, góp phần giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới nội dung, đa dạng các hình thức trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai nội dung Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực thuộc Sở nói riêng và công dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói chung, cụ thể như sau:

1. Đối tượng dự thi

Là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ giúp việc và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi.

2. Phạm vi

Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh.

3. Hình thức thi

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên môi trường mạng internet (Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, địa chỉ: https:pbgdpl.baria-vungtau.gov.vn).

Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet tại website cuộc thi theo bộ đề thi được thiết kế sẵn. Mỗi người dự thi sẽ có 01 mã Đề thi (gồm các câu hỏi trắc nghiệm trong số ngân hàng câu hỏi).

Để được dự thi, thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn tại website Cuộc thi. Cách thức dự thi sẽ được quy định và hướng dẫn chi tiết trong Thể lệ của Cuộc thi.

4. Nội dung thi

Nội dung thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu một số nội dung cơ bản quy định của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành; quy định về xử lý vi phạm hành chính, hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống ma túy.

5. Thời gian tổ chức Cuộc thi

- Từ tháng 8 đến hết tháng 9 năm 2022:

+ Thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký; Ban ra đề thi; xây dựng bộ câu hỏi - đáp án và nhập dữ liệu câu hỏi, đáp án lên phần mềm tổ chức Cuộc thi;

+ Truyền thông, quảng bá, giới thiệu, tuyên truyền về Cuộc thi.

- Từ 01/10/2022 đến 30/10/2022: Tổ chức Cuộc thi (Nếu có sự thay đổi về thời gian tổ chức Cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ thông báo bằng văn bản).

- Tháng 11/2022: Tổng kết và trao giải Cuộc thi.

6. Giải thưởng cuộc thi

- Giải cá nhân (gồm 01 giải nhất, 03 giải nhì, 05 giải ba và 20 giải khuyến khích).

- Giải tập thể (gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 05 giải khuyến khích).

Giá trị giải thưởng và các vấn đề liên quan được thực hiện theo quy định tại Thể lệ Cuộc thi.

Cuộc thi nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn tỉnh năm 2022./.

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: Ủy ban nhân dân tỉnh
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!