Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân về quản lý chất thải rắn sinh hoạt và hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy. Thay đổi từ nhận thức đến hành động cụ thể để thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải phù hợp với công nghệ, thực tế địa phương; hình thành lối sống thân thiện với môi trường

Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân về quản lý chất thải rắn sinh hoạt và hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy. Thay đổi từ nhận thức đến hành động cụ thể để thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải phù hợp với công nghệ, thực tế địa phương; hình thành lối sống thân thiện với môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức chương trình Ngày hội Tái chế chất thải năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Vào lúc 07 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 12 năm 2022 (Chủ nhật).

2.  Địa điểm: Nhà truyền thống cách mạng Thành phố Vũng Tàu, số 01 Bacu, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

3. Các sự kiện chính tại Ngày hội

- Tổ chức thu gom chất thải nguy hại, chất thải tái chế phát sinh tại hộ gia đình để đổi quà tặng;

- Hướng dẫn làm các sản phẩm tái chế;

- Triển lãm tranh, ảnh về môi trường, triển lãm các sản phẩm tái chế;

- Tổ chức khu vực vẽ tranh dành cho thiếu nhi;

- Trưng bày các công nghệ xanh, các sản phẩm tái chế, sản phẩm thân thiện môi trường;

- Tổ chức ra quân làm sạch môi trường.

4. Danh mục các chất được tổ chức thu gom và đổi quà tại Ngày hội gồm 2 đối tượng là chất thải nguy hại và chất thải tái chế:

- Chất thải nguy hại: Các loại pin (pin AA, pin AAA, pin C…); các loại bóng đèn (bóng đèn tròn, bóng đèn compact, bóng đèn huỳnh quang); vỏ chai lọ đựng hoá chất, chất tẩy rửa, thuốc xịt côn trùng; bao bì thuốc bảo vệ thực vật; chai lo đựng dầu ăn, nhớt thải; bình ắc quy; bình mực in.

- Chất thải tái chế: Lon nhôm; vỏ chai pet, bao bì nhựa; giấy phế liệu; sắt, nhôm, đồng phế liệu …./.

Tác giả bài viết: NĐL
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!