Tại Công văn số 253/UBND-VP ngày 11/01/2023, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 7945/BTNMT-TCMT ngày 26/12/2022 về việc hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023.

Trong quá trình thực hiện, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động đề xuất các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định các vấn đề có liên quan theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh.

Cũng tại Công văn số 7945/BTNMT-TCMT, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: Công ước về các vùng Đất ngập nước (Công ước Ramsar, Iran, 1971) là Hiệp ước Quốc tế với sứ mệnh “Bảo tồn và sử dụng khôn khéo các vùng đất ngập nước thông qua các hành động của địa phương, khu vực, quốc gia và hợp tác quốc tế nhằm góp phần đạt được mục tiêu phát triển bền vững trên toàn thế giới”. Với sự tham gia của 172 nước thành viên, Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên trở thành thành viên của Công ước Ramsar từ năm 1989.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản yêu cầu hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023. Theo đó, để hưởng ứng đề nghị của Ban thư ký Công ước Ramsar và lời kêu gọi của Đại Hội đồng Liên hợp quốc về Thập kỷ “Phục hồi Hệ sinh thái”, Ban thư ký Công ước Ramsar đã đề nghị các quốc gia hưởng ứng, tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới vào ngày 02 tháng 02 năm 2023.

Ngày Đất ngập nước Thế giới nhằm mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác động của các vùng đất ngập nước đối với nhân loại và hành tinh, để thúc đẩy các hành động dẫn đến việc bảo tồn, sử dụng hợp lý và phục hồi chúng.

Các vùng đất ngập nước có vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho con người, từ lọc nguồn nước và cung cấp nước, đến bảo vệ chúng ta khỏi bão và lũ lụt, duy trì đa dạng sinh học và lưu trữ carbon. Ngày Đất ngập nước Thế giới nhằm mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác động của các vùng đất ngập nước đối với nhân loại và hành tinh, để thúc đẩy các hành động dẫn đến việc bảo tồn, sử dụng hợp lý và phục hồi chúng.

Trước tình trạng biến mất và suy thoái của đất ngập nước đang ngày càng nghiêm trọng, các vùng đất ngập nước đang biến mất nhanh gấp ba lần so với rừng và hơn 35% diện tích đất ngập nước đã bị suy thoái hoặc biến mất tính từ năm 1970. Ban thư ký Công ước Ramsar đã đề nghị các quốc gia hưởng ứng, tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới vào ngày 02 tháng 02 năm 2023 với chủ đề “Hãy phục hồi đất ngập nước ngay từ hôm nay - Hơn 35% diện tích đất ngập nước tự nhiên đã bị mất trong 50 năm qua. Lựa chọn, tiếng nói và hành động của bạn thúc đẩy xu hướng phục hồi đất ngập nước” .

Để  hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới ngày 02/02/2023 và căn cứ Công văn số 7945/BTNMT-TCMT ngày 26/12/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2023. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh triển khai tổ chức các hoạt động truyền thông phổ biến về vai trò của đất ngập nước với con người, thiên nhiên đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng.

Treo băng rôn, tổ chức ra quân dọn vệ sinh khu vực ven biển, ven sông, hồ chứa nước ngọt; khơi thông dòng chảy tự nhiên các kênh, mương và tổ chức những hoạt động phong trào khác gắn với chủ đề năm 2023. Tích hợp nội dung về bảo vệ giá trị đất ngập nước, quản lý, phục hồi và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước vào các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển ngành và địa phương..

Các tài liệu về chủ đề Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023, các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới trong năm 2023 của các địa phương được đăng ký và đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ước Ramsar: https://www.worldwetlandsday.org/.

Tác giả bài viết: NTNT
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!