Để phổ biến rộng rãi đến mọi người nhận biết, ứng xử phù hợp và chung tay loại trừ tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng. Sở Tài nguyên và Môi trường gửi cuốn (Cẩm nang) đến các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở để Thông tin, phổ biến nội dung Cẩm nang đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên trong toàn hệ thống và nhân dân trên địa bàn.

Truy cập cẩm nang: Tại đây.

Tác giả bài viết: NTNT
Nguồn tin:
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!