Thực hiện Công văn số 1940-CV/BTGTU ngày 16/02/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, về việc phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023.

 

Tác giả bài viết: NTNT
Nguồn tin: Sở Thông tin và Truyền thông
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!