Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận được hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản tại mỏ đá xây dựng Suối Ngọt 3, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu của Công ty cổ phần Phú Đức Chính. Khu vực này có diện tích 18,3 héc-ta, nằm trong khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 657/QĐ-UBND, ngày 12/3/2018.

Nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thăm dò khoáng sản tại khu vực nêu trên nộp hồ sơ đề nghị cấp phép về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tiến hành lựa chọn theo quy định.

Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 17/4/2023, thành phần hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 49 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP, ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Quản lý biển đảo và Tài nguyên nước, khoáng sản - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu./.

Tác giả bài viết: NTNN
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!