Ngày 10/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có văn bản số 4899/UBND-VP về việc triển khai thi hành Nghị định số 11/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan tham mưu đề xuất trang thiết bị kỹ thuật cơ bản phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường theo văn bản số 305/TCBHDVN-QLKT ngày 08/5/2015 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, đảm bảo đáp ứng đủ năng lực, điều kiện để triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 11/02/2021 của Chính phủ.

Để có cơ sở lập dự toán kinh phí gói thầu mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng (bổ sung) của Sở Tài nguyên và Môi trường phục vụ công tác quản lý tổng hợp vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Tài nguyên và Môi trường kính mời các đơn vị kinh doanh có chức năng cung cấp máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác quản lý tổng hợp vùng biển gửi thư chào giá các máy móc, thiết bị.

Sau đây là Danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác quản lý tổng hợp vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025

Đề nghị các đơn vị kinh doanh gửi văn bản chào giá đến địa chỉ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) trước ngày 20/4/2023./.

Tác giả bài viết: NTNT
Nguồn tin: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá bài viết:

Mời bạn cho điểm!